NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Kupie / Sprzedam / Zamienie - wszystki i tylko to, co związane z maturą. Ściągi, wypracowania, gotowe prace.

Moderator: +MOderatorzy

Regulamin działu
Lepiej przeczytaj regulamin wątku, zanim coś napiszesz. Bo jest 90% szansy, że wszystkie Twoje wpisy mogą zostać skasowane (nie tylko ten co się nie spodoba)...

NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 06.12.2009 17:40

Witam!

Posiadam ponad 200 rzetelnie opracowanych tematów maturalnych.

Każda prezentacja zawiera:
- treść
- konspekt bibliografia + ramowy plan wypowiedzi
- cytaty
- materiały pomocnicze
*niektóre prace posiadają także prezentacje
multimedialne

Wszystkie prace zostały pozytywnie ocenione podczas egzaminu (70-100%)

Wysyłka: Kilka godzin

Cena: 40 zł/sztuka

Przy większej ilości prac możliwe rabaty.

KONTAKT: e-mail: gotowce2010gmail.com
GG: 10473573LISTA DOSTĘPNYCH TEMATÓW:

1. Analizując wybrane przykłady literackie, porównaj kreacje marzycieli i idealistów stworzone przez autorów różnych epok.
2. Analizując wybrane utwory, porównaj sposoby ukazywania oraz funkcję motywu cierpienia.
3. Anioł, duch- goście zza światów. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów literackich.
4. Arkadia czy smutna rzeczywistość. Zaprezentuj różne oblicza wsi w wybranych utworach literackich.
5. Bezdomni z wyboru i konieczności. Omów problem w oparciu o wybrane przykłady literackie.
6. Biesiady, wesela, bale…Przedstaw różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literackich.
7. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza! Przeanalizuj temat odwołując się do losów i dzieł wybranego przez siebie autora. (Jan Kochanowski)
8. Bohater- buntownik. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie w literaturze
9. Bohater negatywny – ukaż cel i sposób kreowania postaci.
10. Bohater negatywny i jego funkcje w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
11. Bohater tragiczny w literaturze. Scharakteryzuj różnorodne jego kreacje, analizując wybrane utwory.
12. Bohater tragiczny w utworach różnych epok. Analiza wybranych utworów.
13. Bohaterowie poszukujący trwałych wartości ludzkiej egzystencji. Omów na wybranych przykładach literatury XX wieku.
14. Bohaterowie skazani na samotność i samotni z wyboru. Omów problem na przykładzie wybranych tekstów literackich.
15. Bohaterowie w habitach. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.
16. Bunt i nawrócenie w relacjach bóg człowiek. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
17. Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów temat na podstawie wybranej literatury
18. Córki – bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrany materiał literacki.
19. Człowiek poszukujący swego miejsca w świecie. Omów problem odwołując się do tekstów literatury XIX i XX wieku.
20. Człowiek walczący ze złem – ukaż problem charakteryzując wybrane postacie literackie.
21. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów podane zagadnienie na podstawie filmu, literatury i serialu telewizyjnego.
22. Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze... Określ jego istotę i wymiar analizując wybrane utwory.
23. Duchy i zjawy w literaturze i sztuce. Omów kreacje i zagadnienia na podstawie tekstów i wybranych dzieł.
24. Dwór jako symbol tradycji polskiej. Omów i porównaj odwołując się do wybranych dzieł literackich z dwóch epok.
25. Dziecko jako bohater literacki. Przedstaw różne kreacje na wybranych przykładach.
26. Dziecko w piekle holocaustu. Omów temat na wybranych przykładach.
27. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw temat na dwóch wybranych przykładach.
28. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw temat na dwóch wybranych przykładach.
29. Echa powstań narodowych w „Lalce” i „Nad Niemnem”. Przedstaw spływ wydarzeń historycznych na portrety kreowanych postaci.
30. Erotyzm w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
31. Etos rycerski i jego różnorakie echa w utworach literackich różnych epok.
32. Fascynacje przyrodą w twórczości romantyków i modernistów. Porównaj sposoby ukazywania natury w wybranych utworach obydwu epok.
33. Funkcjonowanie motywu cierpienia w romantyzmie. Omów na wybranych przykładach.
34. Funkcjonowanie motywu wampirycznego w literaturze, sztuce i filmie
35. Funkcjonowanie motywów biblijnych w wybranej epoce. Przedstaw zagadnienie odwołując się do literatury i sztuk plastycznych.
36. Góry w literaturze, muzyce i malarstwie różnych epok. Odwołaj się do istniejących wówczas konwencji artystycznych.
37. Holocaust w doświadczeniu Żydów i Polaków. Omów temat analizując wybrane utwory.
38. Holocaust w doświadczeniu Żydów i Polaków. Omów temat analizując wybrane utwory. 2
39. Holocaust w literaturze, filmie i sztuce.
40. Holocaust w literaturze. Omów temat na podstawie dowolnie dobranego materiału.
41. Ideały rycerskie w literaturze polskiej i powszechnej omów temat na podstawie wybranych utworów.
42. Inspiracja folklorem w literaturze wybranych epok
43. Inspiracje antyczne w twórczości Jana Kochanowskiego. Scharakteryzuj je analizując wybrane utwory literackie.
44. Jacy jesteśmy, Polacy? Opracuj wypowiedź poszukując przykładów w literaturze dwóch lub trzech wybranych epok
45. Jak uleczyć świat śmiechem? Analizując wybrane utwory omów rolę satyry, kpiny, żartu.
46. Jakie wartości moralne skupił Bolesław Prus w swoich bohaterach Odpowiedź zredaguj na podstawie dowolnie wybranych utworów.
47. Jan Paweł II poeta i pielgrzym. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów poetyckich
48. Jesień jako motyw literatury i muzyki. Przedstaw funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
49. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację.
50. Język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj analizując celowo dobrany materiał językowy
51. Językowe sposoby uwodzenia klienta w reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej. Omów na wybranych przykładach.
52. Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady z radia, TV lub prasy.
53. Karierowicze i ideowcy. Omów problem na wybranych przykładach
54. Kmicic, Wokulski, Judym trzy koncepcje bohatera w literaturze polskiej. Omów temat odwołując sie do postaw wyżej wymienionych postaci.
55. Kobieta towarzyszką w życiu bohatera. Przywołując utwory literackie przedstaw portrety kobiet, które wpływały na decyzje bohaterów.
56. Kobieta w reklamie. Omów problem na dowolnie wybranych przykładach.
57. Kobieta, jej życie, problemy i pragnienia w literaturze wybranych epok. Rozwiń na przykładach.
58. Konflikt pokoleń - mit czy rzeczywistość. Rozważ problem odwołując się do wybranych lektur, własnych rozwiązań i doświadczeń.
59. Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty.
60. Kostium, maska, przebranie - rozważanie o bohaterach literackich ukrywających swą tożsamość - rozważ problem na podstawie kilku epok
61. Kraków w literaturze i malarstwie. Omów temat w oparciu o wybrane utwory.
62. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na podstawie samodzielnie zebranego materiału.
63. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Przedstaw problem odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.
64. Literackie i filmowe obrazy szlachty polskiej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł.
65. Literackie obrazy bitew. Określ ich rolę w wybranych utworach.
66. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym.
67. Literackie pary kochanków. Przedstaw temat na podstawie celowo dobranych utworów.
68. Literackie portrety małżeństw w wybranych utworach. Przedstaw, odwołując sie do przykładów z rożnych epok.
69. Literackie portrety ojca. Omów temat na podstawie celowo dobranych utworów literackich.
70. Literackie wizerunki kobiet romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
71. Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Przedstaw motyw w oparciu o materiał literacki.
72. Magiczny świat baśni. Zinterpretuj symbolikę rekwizytów oraz funkcje postaci fantastycznych w wybranych utworach Andersena.
73. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.
74. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów
75. Miasto jako motyw. Rozwiń temat realizując wybrane utwory literackie.
76. Miasto w literaturze, malarstwie i fotografii. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
77. Mieć albo być – czy to tylko dylemat współczesny. Rozwiń tę myśl odwołując się do dowolnych utworów literackich i własnych doświadczeń.
78. Miłość i zdrada jako żywy motyw w literaturze. Rozważ problem na wybranych przykładach.
79. Mity i legendy w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
80. Młodość jako ważny motyw w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu odwołując się do wybranych przykładów literatury XIX i XX wieku
81. Młodzi gniewni w literaturze różnych czasów. Omów temat na przykładach z co najmniej dwóch epok.
82. Morze w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcjonowanie motywu na podstawie wybranych przykładów.
83. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach.
84. Motyw "Małej ojczyzny" i jego różne realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
85. Motyw czarownicy w wybranych utworach literackich.
86. Motyw diabła w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw i porównaj sposoby jego realizacji.
87. Motyw domu i jego funkcje w literaturze różnych epok.
88. Motyw drzewa w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
89. Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranych dzieł różnych epok
90. Motyw Ikara w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreowania tej postaci na przykładzie dzieł z różnych epok.
91. Motyw Ikara w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Odwołując się do wybranych dzieł, określ sposoby ujęcia tego motywu.
92. Motyw lalki w literaturze, malarstwie, filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
93. Motyw Maryjny i jego znaczenie w życiu Polaków
94. Motyw pielgrzymowania , wygnania , tułactwa . Omów różne jego wersje w wybranych utworach.
95. Motyw pieniądza i jego wpływ na człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich i tekstów kultury.
96. Motyw pojedynku. Przedstaw jego ujęcia, analizując najciekawsze realizacje filmowe i literackie.
97. Motyw pór roku w różnych tekstach kultury. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
98. Motyw przyjaźni w literaturze
99. Motyw samotności .
100. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
101. Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
102. Motyw tańca i jego funkcje w utworze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
103. Motyw tańca i wesela. Przedstaw i porównaj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich.
104. Motyw wygnańca, pielgrzyma, tułacza. Omów wykorzystanie tego motywu w wybranych tekstach literackich.
105. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Przedstaw problem, analizując celowo dobrane przykłady.
106. Motyw zdrady w literaturze. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.
107. Motywy erotyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na wybranych przykładach wybranej epoki
108. Motywy labiryntu w literaturze i sztuce.
109. Motywy maryjne w literaturze i innych dziełach sztuki. Analiza celowo zgromadzonych przykładów dzieł.
110. Na wybranych przykładach literackich zanalizuj różnorodne ujęcia motywu tęsknoty
111. Nadzieja - podstawa wiary i miłości, czy też matka głupich?
112. Nauczyciel, mentor, mistrz. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej różne oblicza profesorów
113. Noc – sposoby jej ujęcia i znaczenie w dziełach literackich i malarskich. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
114. O miłości i śmierci. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
115. Obraz Boga w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Analiza wybranych dzieł kultury.
116. Obraz syna w literaturze. Analizując wybrane utwory z literatury polskiej i europejskiej omów funkcjonowanie tego motywu.
117. Obraz szkoły w wybranych utworach literackich. Omów różne znaczenie tego motywu.
118. Obraz Warszawy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w wybranych utworach.
119. Obraz więźniów w literaturze. Omów na dowolnych przykładach literackich.
120. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw go na wybranych przykładach utworów z literatury polskiej
121. Obrazy literackich samotników. Dokonaj analizy porównawczej wybranych kreacji bohaterów.
122. Obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości Adama Mickiewicza. Omów analizując celowo dobrane utwory.
123. Obrazy wsi w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby ich kreowania i różne funkcje w wybranych utworach.
124. Obywatelska i patriotyczna refleksja w literaturze. Omów różne przykłady postaw wobec ojczyzny na podstawie wybranych przykładów z literatury.
125. Od baśni do science fiction – różne sposoby tworzenia fantastycznych światów w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykłady.
126. Odwołując się do wybranych przykładów omów sposoby impresjonistycznego kreowania świata w literaturze i malarstwie.
127. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie
128. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw problematykę cierpienia w tekstach kultury XX wieku.
129. Omów romantyczną i pozytywistyczną koncepcję patriotyzmu - odwołaj się do wybranych utworów.
130. Omów różne formy odwołań do motywu Apokalipsy w literaturze, plastyce i filmie.
131. Omów wpływ pieniądza na losy i osobowość wybranych bohaterów.
132. Piękno i brzydota
133. Polacy jacy jesteśmy. Dokonaj analizy postaw bohaterów literackich ukazując ich portrety – wady i zalety.
134. Polskie zwyczaje i obrzędy. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich.
135. Porównaj różne kreacje bohaterów literackich, którzy poświęcili osobiste szczęście dla wyższych celów.
136. Portret króla. Przedstaw na przykładzie literatury średniowiecza, oświecenia i pozytywizmu odwołując się do wybranych przykładów.
137. Portret lekarza w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj rolę tego bohatera w wybranych utworach.
138. Portrety Żydów w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci odwołując się do wybranych utworów.
139. Pory roku jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie różnych utworów literackich.
140. Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
141. Postać szatana w literaturze . Przedstaw i zinterpretuj sposób jego prezentowania odwołując się do wybranych przykładów.
142. Powroty do lat dzieciństwa. Omów zagadnienie analizując funkcję tego motywu w wybranych utworach.
143. Powstanie Warszawskie w literaturze i sztuce
144. Praca – spełnienie i źródło radości czy przykra konieczność lub udręka? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady literackie.
145. Problem holocaustu w różnych dziedzinach sztuki. Wyjaśnij na wybranych przykładach.
146. Przeanalizuj język współczesnych polityków. Omów na wybranych przykładach.
147. Przedstaw i omów różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
148. Przedstaw modyfikacje występowania toposu domu rodzinnego w znanych Ci utworach literackich.
149. Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok.
150. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety bohaterów samotnych. Omów funkcje, jakie pełni ten motyw.
151. Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Niemców w literaturze XX wieku
152. Przedstaw portrety kobiet w utworach literackich dwu wybranych epok.
153. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu domu i rodziny w literaturze polskiej na wybranych przykładach.
154. Przedstaw różne ujęcia szscęścia w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów.
155. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła otaczającego świata. Odwołaj się do wybranych utworów.
156. Przedstaw wybranych bohaterów literackich realizujących ideały swoich epok.
157. Przejawy nietolerancji w wybranych utworach różnych epok. Zaprezentuj temat wykazując przyczyny i skutki zjawiska.
158. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie opierając się na utworach różnych epok.
159. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.
160. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.
161. Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Porównaj rożne ich wizerunki, odwołując się do wybranych utworów.
162. Różne modele patriotyzmu w literaturze polskiej. Przedstaw je i dokonaj ich oceny.
163. Różne oblicza awangardy w literaturze XX wieku. Analizując problem odwołaj się do przykładów literatury polskiej i światowej.
164. Różne oblicza miłości w utworach pozytywizmu. Zanalizuj temat, odwołując się do odpowiednich przykładów literackich.
165. Różne portrety żon w literaturze. Przedstaw analizując i interpretując wybrane utwory literackie.
166. Różne sposoby przedstawiania kobiety jako bohaterki literackiej. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych tekstów dawnych i współczesnych.
167. Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
168. Różne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
169. Różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
170. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
171. Różne ujęcia toposu rozstania w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach
172. Różne wizerunki lekarza w literaturze.
173. Samobójstwo w literaturze jako wyraz cierpienia buntu i niezgody na świat.
174. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
175. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych przykładów.
176. Samotność jako motyw w literaturze. Pokaż różne ujęcia tego zagadnienia.
177. Sceny batalistyczne w literaturze filmie i obrazach. Na podstawie wybranych dzieł oceń ich funkcję.
178. Sceny miłosne w filmie, literaturze i sztuce.
179. Serce ma swoje racje, których rozum nie zna - o opozycji serca-rozum w wyborach moralnych bohaterów różnych epok.
180. Słynne historie miłosne. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
181. Słynne literackie zemsty. Przedstaw motyw opierając się na dowolnie wybranym materiale literackim.
182. Sposoby ukazania przyczyn oraz stanu emocjonalnego samobójców. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.
183. Starość jako motyw literacki. Omów odwołując się do wybranych przykładów literackich
184. Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej istnienia analizując wybrane przykłady.
185. Symbolika świętego Graala w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
186. Ślub i wesele w literaturze, omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich
187. Śmierć - jaki był stosunek człowieka do śmierci, jak była przedstawiona i interpretowana w różnych epokach.
188. Śmierć bohatera. Omów różne sposoby przedstawiania śmierci w tekstach.
189. Świadectwa zagłady. Scharakteryzuj je analizując wybrane dzieła literackie.
190. Świat jako teatr. Zanalizuj sposoby funkcjonowania toposu, odwołując się do wybranych tekstów literackich pochodzących z różnych epok.
191. Świat jest teatrem, aktorami ludzie". Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
192. Świat ludzi obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa, odwołując się do wybranych przykładów.
193. Tatry w malarstwie polskim oraz poezji. Różnorodne sposoby prezentacji tego motywu. Omów na wybranych przykładach.
194. Toksyczni, pobłażliwi, obojętni - rodzice wobec swoich dzieci w literaturze polskiej obcej
195. Topos arkadii w kulturze europejskiej. Przedstaw różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane motywy literackie.
196. Topos miłości rodzicielskiej w literaturze i innej dziedzinie sztuki wybranych epok
197. Trudne wybory bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
198. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje literackie tych postaci.
199. Turpizm w poezji barokowej i współczesnej. Omów na wybranych przykładach
200. Twórcza i destrukcyjna siła miłości człowieka. Omów na wybranych przykładach bohaterów literackich.
201. Ukaż obraz getta w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych
202. W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza.
203. W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza'.
204. Waśnie i spory w literaturze. Dokonując analizy i interpretacji wybranych utworów literatury polskiej, wskaż, jaka funkcję pełnią przedstawione w nich spory.
205. Wizerunek anioła w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj wybrane dzieła.
206. Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Scharakteryzuj je na podstawie analizy wybranych przykładów.
207. Wizerunki lekarzy i nauczycieli w literaturze i publicystyce. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów.
208. Władcy i władza. Omów sposoby dochodzenia do władzy i sposoby jej sprawowania, analizując przykłady
209. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich na wybranych przykładach.
210. Zaprezentuj kreacje postaci Żydów na przykładzie wybranych utworów różnych epok.
211. Zaprezentuj kreacje zakochanych bohaterów literackich w oparciu o wybrane teksty różnych epok.
212. Zaprezentuj na wybranych przykładach małżeństwa literackie.
213. Zaprezentuj obraz sarmaty w literaturze różnych epok.
214. Zaprezentuj różne postawy człowieka wobec Boga w wybranych utworach literackich
215. Zaprezentuj topos pielgrzyma- tułacza w literaturze polskiej.
216. Zbrodnia jako sposób osiągnięcia życiowego celu.
217. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj i oceń ich funkcję w wybranych utworach różnych epok.
218. Zwierzęta w przysłowiach, powiedzeniach i związkach frazeologicznych. Przedstaw temat w oparciu o zgromadzony materiał.
219. Zwierzęta, jako bohaterowie utworów literackich. Jaką funkcję pełni ich kreacja w dziele literacki? Omów na wybranych przykładach.
220. Żądza pieniądza jako motyw działania bohaterów. Przedstaw na podstawie wybranej literatury.
221. Życie w obozie. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw motyw prześladowania ludzi w obozie koncentracyjnym.


KONTAKT: e-mail: gotowce2010gmail.com
GG: 10473573
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 07.12.2009 07:18

KONTAKT: e-mail: gotowce2010gmail.com
GG: 10473573
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 07.12.2009 16:13

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 07.12.2009 19:36

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 08.12.2009 09:30

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 09.12.2009 06:46

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 14.01.2010 22:55

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 17.01.2010 21:47

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 18.01.2010 06:29

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 19.01.2010 06:50

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 20.01.2010 15:39

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 21.01.2010 06:50

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 22.01.2010 06:43

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 25.01.2010 14:32

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Re: NAJLEPSZE GOTOWE PRACE - 40 zł.

Postprzez gotowce2010 » 25.01.2010 21:47

:)
gotowce2010
 
Posty: 36
Dołączył(a): 06.12.2009 17:37

Następna strona

Powrót do Ogłoszenia

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

cron