PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Kupie / Sprzedam / Zamienie - wszystki i tylko to, co związane z maturą. Ściągi, wypracowania, gotowe prace.

Moderator: +MOderatorzy

Regulamin działu
Lepiej przeczytaj regulamin wątku, zanim coś napiszesz. Bo jest 90% szansy, że wszystkie Twoje wpisy mogą zostać skasowane (nie tylko ten co się nie spodoba)...

PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 26.10.2009 22:25

Polonistka udostępnia prezentacje z zeszłych lat!! Prace można wykorzystać jako wzorzec lub gotową prezentację maturalną.
Każda z prac liczy około 5 stron zapisanych czcionką 12, do tego posiada opracowany plan i bibliografię. Niektóre z prezentacji posiadają jako dodatek prezentację multimedialną.


TYLKO 50 zł!!

julita25@op.pl
gg9283294
1. Portrety kobiet w literaturze i sztuce jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna.
2. Dwie wizje życia w literaturze polskiej. Człowiek w świecie przyrody i człowiek w świecie cywilizacji.
3. Zaprezentuj wizje Ameryki przedstawione w utworach pisarzy polskich.
4. Margaret Astor czy Małgosia Astor? Pub czy karczma? Offside czy spalony?
Ustosunkuj się do problemu, omawiając celowo zgromadzony materiał językowy.
5. Różne ujęcia motywu Arkadii w wybranych utworach literackich.
6. Artystyczne interpretacje pejzażu wiejskiego w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
7. Przedstaw bajkę jako gatunek literacki, jej tradycje, rodzaje i funkcje na wybranych przykladach.
8. Biesiady, wesela, bale -przedstaw role motywu w wybranych utworach literatury polskiej
9. Bestsellery naszych czasów. Czy zasługują na to miano? Przedstaw swoje zdanie opierając się na analizie wybranych nowości minionego lub obecnego roku.
10. Różnorodność ujęcia biesiadowania w literaturze powszechnej. Omów na wybranych przykładach.

11. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości pisarza. Omów na dwóch wybranych przykładach z rożnych epok. ( Borowski, Mickiewicz).
12. Biografia jako klucz do odczytania twórczości wybranego poety, pisarza – Jan Kochanowski.
13. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości poety, pisarza – Adam Mickiewicz.
14. Postać historyczna jako bohater literacki. Przedstaw sposoby prezentacji analizując wybrane przykłady.
15. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej, współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach

16. Bohater tragiczny w literaturze romantycznej.
17. Kreacje bohatera tragicznego w literaturze antyku i współczesności.
18. Człowiek wobec nieludzkiego świata obozów zagłady. Scharakteryzuj różnorodność postaw odwołując się do wybranych utworów.
19. Bohater zbuntowany w literaturze dwóch różnych epok. Przedstaw i oceń sylwetki buntowników na wybranych przykładach.
20. Różne kreacje postaci buntowników w literaturze polskiej i obcej.
21. Postać zbuntowanego bohatera w literaturze romantyzmu.
22. Różnorodne ujęcia bohatera żydowskiego w literaturze polskiej . Omów na wybranych przykładach.
23. BOHATEROWIE LITERACCY I ICH LEKTURY. ROZWAŻ WPŁYW DOŚWIADCZEŃ CZYTELNICZYCH NA LOSY I OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA.
24. Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, cóż ty większego mogłeś zrobić Boże? Omów różne relacje z Bogiem (bóstwami), a człowiekiem przedstawione w wybranych tekstach literackich
25. Brzydota w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
26. Budowa i pochodzenie słowotwórcze imion zwierząt domowych.
27. Bohaterowie, którzy się buntowali....przedstaw problem buntu odwołując się do wybranych przykładów literackich.
28. „Być albo mieć" to alternatywa przed która stoi każdy człowiek. Przedstaw bohaterów literackich, którzy realizowali powyżej wymienione modele życia
29. Cechy romantyzmu w literaturze następnych epok.
30. Chłop i wieś w literaturze XIX i XX wieku.
31. Chłop i wieś w literaturze Młodej Polski.
32. Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka na podstawie wybranych utworów.
33. Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady.
34. Język czasopism młodzieżowych. Scharakteryzuj na podstawie wybranych przykładów.
35. „Człowiek nie może żyć bez miłości”. Omów myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń.
36. Przedstaw różnorodne wizerunki człowieka zbuntowanego.
37. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
38. Topos pór roku w różnych tekstach kultury.
39. Diabeł jako bohater literacki. Na dowolnych przykładach dokonaj analizy tego motywu.
40. Diabeł, anioł, duch – goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
41. Dom rodzinny to bezpieczna przystań czy miejsce toksyczne? Przeanalizuj i omów problem w oparciu o wybrane dzieła różnych epok.
42. Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Zanalizuj wybrane utwory, skupiając się na wpływie wydarzeń historycznych na losy i postawę człowieka.
43. Nowatorstwo dramaturgii teatralnej Wyspiańskiego.
44. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
45. Dziecko - istota bezbronna czy mały buntownik? Przedstaw problem na wybranych przykładach.
46. Przedstaw funkcjonowanie motywu buntu w wybranych epokach literackich.
47. „Być albo mieć" to alternatywa przed która stoi każdy człowiek. Przedstaw od trzech do czterech wybranych bohaterów literackich, którzy dokonali takiego wyboru.
48. Dziecko w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
49. Obraz dziecka w pozytywistycznej noweli i sztuce.
50. Na podstawie wybranych utworów wskaż, że dzieła literackie wyrażają światopogląd epoki, w której powstały.
51. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantyzmu i współczesnej. Dokonaj porównania.
52. Omów etymologię nazw miejscowości powiatu trzebnickiego.
53. „Omów filozofię epikurejską i stoicką i jej wpływ na twórczość wybranych autorów.”
54. Frazeologizmy w reklamie.
55. „Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcje groteski na wybranych przykładach z literatury XX wieku.”
56. Sposoby wykorzystania motywów literackich w grach komputerowych i filmach animowanych.
57. Literackie przykłady heroizmu. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory z różnych epok.
58. DOKONAJ ANALIZY JĘZYKA WYBRANYCH UTWORÓW HIP-HOPOWYCH. OCEN ICH WARTOŚĆ.
59. Historia jako czynnik kształtujący ludzki los. Omów problem odwołując się do wybranych powieści XIX i XX wieku.
60. Holocaust w literaturze i filmie.
61. Horacjański ideał życia w literaturze Renesansu.
62. Horror a thriller – porównaj na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych.
63. Przedstaw literackie kreacje idealistów i marzycieli w wybranych utworach literatury romantyzmu i pozytywizmu
64. Ilustratorzy książek i ich rola w kulturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
65. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
66. Zróżnicowanie polszczyzny- język w pracy, domu i w szkole. Omów na wybranych przykładach.
67. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach). W wypowiedzi wykorzystaj artykuły publicystyczne.
68. Fenomen języka reklamy.
69. Współczesny kabaret – jego rodowód , korelacja sztuk w nim występujących. Omów problem na wybranych przykładach.
70. Ryszard Kapuściński – „Cesarz reportażu” Omów cechy tego gatunku, odwołując się do wybranych tekstów tego autora.
71. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Omów na wybranych lekturach.
72. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
73. Sytuacja więźniów w katordze i łagrze.
74. „Kobieta- anioł, femme fatale. Wpływ kobiety na losy mężczyzny na przykładzie kilku wybranych utworów
75. Kobieta w literaturze i malarstwie baroku. Porównaj sposoby przedstawienia analizując wybrane dzieła kultury.
76. Porównaj wizerunek kobiety w literaturze romantycznej i pozytywistycznej.
77. Kobieta w literaturze, sztuce i filmie.
78. Portrety kobiet w literaturze i sztuce renesansu na podstawie wybranych przykładów.
79. Postacie kobiet w wybranych dramatach Szekspira. Porównaj sposoby kreowania bohaterek w kilku utworach tego autora.
80. Dzieła literackie, które pomagają młodemu człowiekowi, wchodzącemu w życie, ustalić kodeks moralny.
81. Omów różne koncepcje naprawy Polski w oparciu o wybrane utwory literackie.
82. Koniec i początek – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty
83. Od Adama do Batmana. Na wybranych przykładach porównaj kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej.
84. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Scharakteryzuj je odwołując się do wybranych utworów.
85. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych utworów literackich omów podobieństwa i różnice.
86. Kultura wsi zapisana w obrzędach dorocznych i ludowych. Omów problem odwołując się do utworów wybranych epok literackich.
87. Literatura, przyroda, człowiek. Omów sposoby występowania motywu natury w literaturze różnych epok.
88. Literackie portrety matek. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł literackich.
89. „Literatura jako świadectwo upamiętniania wydarzeń historycznych. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych".
90. Adaptacja filmowa dzieła literackiego – Lot nad kukułczym gniazdem.
91. Matka literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu na wybranych utworach z różnych epok.
92. Motyw matki i dziecka w literaturze. Zanalizuj temat na przykładzie różnych epok literackich.
93. Metamorfoza jako ważny moment w życiu bohatera. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
94. Od Adama do Batmana. Kreacje mężczyzn w literaturze i filmie.
95. Mieszczanie w literaturze XIX i XX wieku.
96. Obraz mieszczaństwa w różnych ujęciach. Omów na wybranych przykładach.
97. Obraz mieszczaństwa w różnych ujęciach. Omów na wybranych przykładach.
98. Scharakteryzuj twórczość polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, analizując wybrane utwory.
99. Miłość mężczyzny i kobiety jako motyw literacki. Porównaj sposoby jego funkcjonowania.
100. Miłość jako sacrum i profanum w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie analizując celowo wybrane przykłady.
101. Miłość i cierpienie. Omów związek obu tych doznań, analizując wybrane przykłady literackie”
102. Mity narodowe w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
103. Młodość a bunt. Poddaj analizie różne sposoby i cele literackiego sprzeciwu młodego pokolenia.
104. Omów pojęcie mody językowej. Odnieś się do przykładów ze współczesnej polszczyzny.
105. Modele patriotyzmu w literaturze polskiej i ich funkcja. Porównaj różne pojmowanie patriotyzmu przez bohaterów pochodzących z wybranych epok.
106. Motyw diabła w literaturze.
107. Różne ujęcia motywu kwiatu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
108. Różnorodne ujęcia ogrodu w literaturze i sztuce.
109. „Podróż, pielgrzymka, tułaczka, wędrówka...” Przedstaw różne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach
110. Motyw podróży jako zasada kompozycyjna określonych gatunków literackich. Omów na wybranych przykładach.
111. Przedstaw motyw przyjaźni w kreacji wybranych bohaterów literackich.
112. Rycerz na kartach literatury. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj najciekawsze portrety bohaterów.
113. „Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze. Omów na wybranych przykładach".
114. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
115. Motyw winy i kary. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów literackich .
116. Motyw winy i kary w literaturze polskiej.
117. Omów motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literackich.
118. Motyw zdrady i zdrajcy. Przedstaw i zanalizuj funkcje, odwołując się do wybranych przykładów literackich
119. Motywy biblijne w literaturze wybranych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
120. Narrator wobec świata przedstawionego. Omów jego rolę w dziele literackim, odwołując się do wybranych utworów z XIX i XX wieku.
121. Romantyczna nieszczęśliwa miłość w życiu twórców i w kreacjach literackich wybranych epok.
122. Obraz zmagań człowieka z niezawinionym cierpieniem w wybranych utworach z różnych epok literackich. Ukaż na wybranych przykładach.
123. Różne oblicza cierpienia w literaturze.
124. Motyw miłości w literaturze.
125. Dokonując analizy wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw jak zmieniał się literacki obraz Boga
126. Porównaj obraz wsi w literaturze dwóch wybranych epok literackich.
127. Obraz wsi w literaturze i malarstwie polskim. Przedstaw na wybranych przykładach.
128. Literackie obrazy przyjaźni. Przedstaw i oceń na podstawie wybranych utworów.
129. Literackie obrazy przyjaźni. Przedstaw i oceń na podstawie wybranych utworów.
130. Obrzędy i obyczaje ludowe przedstawione w literaturze- omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
131. „Od Adama do Batmana. Przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze i współczesnych mediach.”
132. Od Adama do Batmana. Przedstaw różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze, filmie i różnych tekstach kultury.
133. Opisy przyrody i ich rola w utworach literatury romantycznej i Młodej Polski.
134. Funkcje opisów przyrody w literaturze polskiej. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach dwóch epok ( np. romantyzmu i pozytywizmu
135. Orientalizm w literaturze i sztuce romantyzmu.
136. Opisz widzenie świata i człowieka w twórczości Agnieszki Osieckiej oraz cechy jej warsztatu poetyckiego. Przedstaw i uzasadnij swa opinie na temat aktualności jej wizji rzeczywistości.
137. Osobowości nieprzeciętne wykreowane w literaturze różnych epok. Dokonaj charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów
138. Motyw pieniądza
139. Wpływ pieniądza na życie bohatera literackiego. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
140. Pieniądze szczęścia nie dają. Udowodnij zasadność zacytowanego powiedzenia odwołując się do wybranych postaci literackich.
141. Podróż, tułaczka, pielgrzymka, wędrówka – przedstaw różne ujęcia motywu w literaturze.
142. Omów portret polskiego „poety przeklętego” na wybranych przykładach literackich. ( Wojaczek).
143. Scharakteryzuj i porównaj różne pokolenia polskich emigrantów w wybranych utworach literackich.
144. Portret Polaka w literaturze dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie zwracając uwagę na zbieżność cech postaci zaprezentowanych w utworach.
145. Język polityki a poprawność językowa.
146. Jacy jesteśmy naprawdę? Przedstaw swoją opinię o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze.
147. Pory roku w literaturze i sztuce. Omów problem analizując wybrane przykłady.
148. Różne postawy człowieka wobec potęgi natury. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
149. Motyw ikaryjski w literaturze i sztuce.
150. Motyw powstania (styczniowego, warszawskiego) w utworach literackich i/lub malarstwie i/lub filmie. Omów analizując wybrane przykłady
151. Motyw przemijania. Porównaj jego funkcjonowanie w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza „Panny z Wilka” i powieścią Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”.
152. Przedstaw motyw przyjaźni w kreacji wybranych bohaterów literackich.
153. Wpływ rewolucji na psychikę bohatera. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady z utworów literackich.
154. Jaką rolę może pełnić literatura w życiu narodu? Rozważ problem analizując utwory literackie z dwóch różnych epok.
155. Romantyczna, nieszczęśliwa miłość w życiu twórców i jej wpływ na kreacje bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
156. Literacki obraz rozpaczy po utracie bliskiej osoby. Zanalizuj wybrane przykłady.
157. Rozpacz rodzica po starcie dziecka.
158. Przedstaw i porównaj różne kreacje samobójców w literaturze.
159. Motyw samobójstwa w literaturze rożnych epok.
160. Samobójstwo – zwycięstwo czy klęska? Rozważ zagadnienie na podstawie utworów literackich różnych epok. Te
161. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwo.
162. Problem sensu cierpienia w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
163. „Na podstawie utworów z jednej lub wielu epok przedstaw stereotyp Polaka funkcjonujący w rodzimej literaturze”
164. Stereotyp Polaka na wybranych przykładach z literatury. Przedstaw i objaśnij stereotypowe cechy przypisywane przez pisarzy różnych epok Polakom.
165. Strój jako znak przynależności do grupy społecznej.
Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich, artystycznych i
Filmowych.
166.Różne kreacje i funkcje szaleńca w literaturze.
167. Obraz szkoły w wybranych utworach literackich. Omów różne znaczenie tego motywu.
168. Literacka Nagroda Nobla na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej.
169. Średniowieczna sztuka religijna. Omów wątki w literaturze i malarstwie.
170. Człowiek jako świadek wydarzeń wojennych. Rozważ temat porównując różne utwory.
171. Sposób kreacji świata w tekstach Ryszarda Riedla i zespołu „Dżem”.
172. Teksty współczesnych polskich piosenek – kicze czy dzieła sztuki? Omów na wybranych przykładach.
173.Telewizja jako medium kształtujące gust odbiorców i ukazująca trendy epoki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
174.Porównaj literacki i filmowy obraz XX-wiecznego totalitaryzmu.
175. Tragizm bohatera romantycznego.
176. W jaki sposób przejawia się troska o losy ojczyzny w piśmiennictwie XVI i XVIII w.? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
177.Porównaj Trylogię Sienkiewicza i jej filmową ekranizację wg. Jerzego Hoffmana.
178. Filmowe adaptacje dzieł literackich.
Filmy A. Wajdy : na podstawie „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, „Zemsty” A. Fredry i „Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza.

179. Warszawa w literaturze XIX i XX wieku.
180. Obraz Warszawy w „Lalce” Bolesława Prusa i epoce pozytywizmu.
181.Określ system wartości bohaterów romantycznych. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
182. Zinterpretuj na wybranych przykładach występujący w literaturze motyw wędrowca.
183. Motyw wędrówki w literaturze.
184. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
185.Wieś pozytywistyczna a wieś młodopolska. Dokonaj porównania zwracając uwagę na sposób kreowania świata przedstawionego
186.Motyw winy i kary.
187.Wizerunek Żyda w literaturze polskiej.
188.Wizje przyszłości w literaturze i filmie.
189.„Kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych postaci”
190.Na podstawie zebranych materiałów wyraź opinię na temat: Czy Internet wzbogaca czy zubaża współczesną polszczyznę?
191.„Miłość jako źródło inspiracji.” Zaprezentuj genezę wybranych dzieł sztuki, powstałych pod wpływem nieszczęśliwej miłości.
192.Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.
193.Życie bohatera literackiego jako problem wyboru i godzenia się z konsekwencjami. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
194.Wzory ludzkich zachowań w Biblii.
195.Zabójstwo w literaturze- jego przyczyny i skutki. Omów problem na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
196.Przedstaw na wybranych utworach różne sposoby ukazywania zagłady Żydów w XX wieku.
197.Zakochani są wśród nas. Portrety zakochanych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
198.Zjawy, duchy, sny i wizje. Określ jaką funkcję pełnią w wybranych przez Ciebie utworach literackich.
199.Żydzi jako bohaterowie literatury polskiej i malarstwa. Zaprezentuj temat i sposób jego ujęcia.
200. Literatura o niezawinionym cierpieniu. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
201. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów problem na przykładach wybranych utworów.
202. Miłość nieszczęśliwa. Scharakteryzuj funkcje motywu w wybranych utworach literackich.
203.Żydzi i kwestia żydowska w literaturze pozytywizmu.
204. Anioł w literaturze i sztuce.
205. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich.
206. Zanalizuj i określ najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w twojej miejscowości. Wyjaśnij jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znajdują w nich odzwierciedlenie.
207. Zdrada w życiu bohatera literackiego. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady.
208. Lagry i łagry – wykaż podobieństwa i różnice w ujęciu tematu w oparciu o wybrane teksty.
209. Miłość w literaturze i filmie. Porównaj i oceń obraz uczuć w wybranych dziełach.
210. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
211. Dzieła malarzy jako inspiracja poetów. Zanalizuj wybrane przykłady.
212. Sport jako temat dla artystów różnych dziedzin sztuki.
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez maturadlaciebie » 28.10.2009 00:26

Polecam!
maturadlaciebie
 
Posty: 18
Dołączył(a): 19.10.2009 16:03

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 28.10.2009 20:50

Polecam
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 02.11.2009 22:05

Odświeżam
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez maturadlaciebie » 03.11.2009 21:39

Polecam
maturadlaciebie
 
Posty: 18
Dołączył(a): 19.10.2009 16:03

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez maturadlaciebie » 04.11.2009 19:29

Polecam
maturadlaciebie
 
Posty: 18
Dołączył(a): 19.10.2009 16:03

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 05.11.2009 18:12

:)
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 06.11.2009 21:19

odświeżam
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 11.11.2009 13:54

Polecam
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 11.11.2009 19:04

Dodatkowe, nowe tematy:


1. Portrety kobiet w literaturze i sztuce jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna.
2. Dwie wizje życia w literaturze polskiej. Człowiek w świecie przyrody i człowiek w świecie cywilizacji.
3. Zaprezentuj wizje Ameryki przedstawione w utworach pisarzy polskich.
4. Margaret Astor czy Małgosia Astor? Pub czy karczma? Offside czy spalony?
Ustosunkuj się do problemu, omawiając celowo zgromadzony materiał językowy.
5. Różne ujęcia motywu Arkadii w wybranych utworach literackich.
6. Artystyczne interpretacje pejzażu wiejskiego w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
7. Przedstaw bajkę jako gatunek literacki, jej tradycje, rodzaje i funkcje na wybranych przykladach.
8. Biesiady, wesela, bale -przedstaw role motywu w wybranych utworach literatury polskiej
9. Bestsellery naszych czasów. Czy zasługują na to miano? Przedstaw swoje zdanie opierając się na analizie wybranych nowości minionego lub obecnego roku.
10. Różnorodność ujęcia biesiadowania w literaturze powszechnej. Omów na wybranych przykładach.

11. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości pisarza. Omów na dwóch wybranych przykładach z rożnych epok. ( Borowski, Mickiewicz).
12. Biografia jako klucz do odczytania twórczości wybranego poety, pisarza – Jan Kochanowski.
13. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości poety, pisarza – Adam Mickiewicz.
14. Postać historyczna jako bohater literacki. Przedstaw sposoby prezentacji analizując wybrane przykłady.
15. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej, współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach

16. Bohater tragiczny w literaturze romantycznej.
17. Kreacje bohatera tragicznego w literaturze antyku i współczesności.
18. Człowiek wobec nieludzkiego świata obozów zagłady. Scharakteryzuj różnorodność postaw odwołując się do wybranych utworów.
19. Bohater zbuntowany w literaturze dwóch różnych epok. Przedstaw i oceń sylwetki buntowników na wybranych przykładach.
20. Różne kreacje postaci buntowników w literaturze polskiej i obcej.
21. Postać zbuntowanego bohatera w literaturze romantyzmu.
22. Różnorodne ujęcia bohatera żydowskiego w literaturze polskiej . Omów na wybranych przykładach.
23. BOHATEROWIE LITERACCY I ICH LEKTURY. ROZWAŻ WPŁYW DOŚWIADCZEŃ CZYTELNICZYCH NA LOSY I OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA.
24. Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, cóż ty większego mogłeś zrobić Boże? Omów różne relacje z Bogiem (bóstwami), a człowiekiem przedstawione w wybranych tekstach literackich
25. Brzydota w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
26. Budowa i pochodzenie słowotwórcze imion zwierząt domowych.
27. Bohaterowie, którzy się buntowali....przedstaw problem buntu odwołując się do wybranych przykładów literackich.
28. „Być albo mieć" to alternatywa przed która stoi każdy człowiek. Przedstaw bohaterów literackich, którzy realizowali powyżej wymienione modele życia
29. Cechy romantyzmu w literaturze następnych epok.
30. Chłop i wieś w literaturze XIX i XX wieku.
31. Chłop i wieś w literaturze Młodej Polski.
32. Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka na podstawie wybranych utworów.
33. Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady.
34. Język czasopism młodzieżowych. Scharakteryzuj na podstawie wybranych przykładów.
35. „Człowiek nie może żyć bez miłości”. Omów myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworów literackich i własnych przemyśleń.
36. Przedstaw różnorodne wizerunki człowieka zbuntowanego.
37. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
38. Topos pór roku w różnych tekstach kultury.
39. Diabeł jako bohater literacki. Na dowolnych przykładach dokonaj analizy tego motywu.
40. Diabeł, anioł, duch – goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
41. Dom rodzinny to bezpieczna przystań czy miejsce toksyczne? Przeanalizuj i omów problem w oparciu o wybrane dzieła różnych epok.
42. Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Zanalizuj wybrane utwory, skupiając się na wpływie wydarzeń historycznych na losy i postawę człowieka.
43. Nowatorstwo dramaturgii teatralnej Wyspiańskiego.
44. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
45. Dziecko - istota bezbronna czy mały buntownik? Przedstaw problem na wybranych przykładach.
46. Przedstaw funkcjonowanie motywu buntu w wybranych epokach literackich.
47. „Być albo mieć" to alternatywa przed która stoi każdy człowiek. Przedstaw od trzech do czterech wybranych bohaterów literackich, którzy dokonali takiego wyboru.
48. Dziecko w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
49. Obraz dziecka w pozytywistycznej noweli i sztuce.
50. Na podstawie wybranych utworów wskaż, że dzieła literackie wyrażają światopogląd epoki, w której powstały.
51. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantyzmu i współczesnej. Dokonaj porównania.
52. Omów etymologię nazw miejscowości powiatu trzebnickiego.
53. „Omów filozofię epikurejską i stoicką i jej wpływ na twórczość wybranych autorów.”
54. Frazeologizmy w reklamie.
55. „Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcje groteski na wybranych przykładach z literatury XX wieku.”
56. Sposoby wykorzystania motywów literackich w grach komputerowych i filmach animowanych.
57. Literackie przykłady heroizmu. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory z różnych epok.
58. DOKONAJ ANALIZY JĘZYKA WYBRANYCH UTWORÓW HIP-HOPOWYCH. OCEN ICH WARTOŚĆ.
59. Historia jako czynnik kształtujący ludzki los. Omów problem odwołując się do wybranych powieści XIX i XX wieku.
60. Holocaust w literaturze i filmie.
61. Horacjański ideał życia w literaturze Renesansu.
62. Horror a thriller – porównaj na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych.
63. Przedstaw literackie kreacje idealistów i marzycieli w wybranych utworach literatury romantyzmu i pozytywizmu
64. Ilustratorzy książek i ich rola w kulturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
65. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
66. Zróżnicowanie polszczyzny- język w pracy, domu i w szkole. Omów na wybranych przykładach.
67. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach). W wypowiedzi wykorzystaj artykuły publicystyczne.
68. Fenomen języka reklamy.
69. Współczesny kabaret – jego rodowód , korelacja sztuk w nim występujących. Omów problem na wybranych przykładach.
70. Ryszard Kapuściński – „Cesarz reportażu” Omów cechy tego gatunku, odwołując się do wybranych tekstów tego autora.
71. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Omów na wybranych lekturach.
72. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
73. Sytuacja więźniów w katordze i łagrze.
74. „Kobieta- anioł, femme fatale. Wpływ kobiety na losy mężczyzny na przykładzie kilku wybranych utworów
75. Kobieta w literaturze i malarstwie baroku. Porównaj sposoby przedstawienia analizując wybrane dzieła kultury.
76. Porównaj wizerunek kobiety w literaturze romantycznej i pozytywistycznej.
77. Kobieta w literaturze, sztuce i filmie.
78. Portrety kobiet w literaturze i sztuce renesansu na podstawie wybranych przykładów.
79. Postacie kobiet w wybranych dramatach Szekspira. Porównaj sposoby kreowania bohaterek w kilku utworach tego autora.
80. Dzieła literackie, które pomagają młodemu człowiekowi, wchodzącemu w życie, ustalić kodeks moralny.
81. Omów różne koncepcje naprawy Polski w oparciu o wybrane utwory literackie.
82. Koniec i początek – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty
83. Od Adama do Batmana. Na wybranych przykładach porównaj kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej.
84. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Scharakteryzuj je odwołując się do wybranych utworów.
85. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych utworów literackich omów podobieństwa i różnice.
86. Kultura wsi zapisana w obrzędach dorocznych i ludowych. Omów problem odwołując się do utworów wybranych epok literackich.
87. Literatura, przyroda, człowiek. Omów sposoby występowania motywu natury w literaturze różnych epok.
88. Literackie portrety matek. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł literackich.
89. „Literatura jako świadectwo upamiętniania wydarzeń historycznych. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych".
90. Adaptacja filmowa dzieła literackiego – Lot nad kukułczym gniazdem.
91. Matka literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu na wybranych utworach z różnych epok.
92. Motyw matki i dziecka w literaturze. Zanalizuj temat na przykładzie różnych epok literackich.
93. Metamorfoza jako ważny moment w życiu bohatera. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
94. Od Adama do Batmana. Kreacje mężczyzn w literaturze i filmie.
95. Mieszczanie w literaturze XIX i XX wieku.
96. Obraz mieszczaństwa w różnych ujęciach. Omów na wybranych przykładach.
97. Obraz mieszczaństwa w różnych ujęciach. Omów na wybranych przykładach.
98. Scharakteryzuj twórczość polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, analizując wybrane utwory.
99. Miłość mężczyzny i kobiety jako motyw literacki. Porównaj sposoby jego funkcjonowania.
100. Miłość jako sacrum i profanum w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie analizując celowo wybrane przykłady.
101. Miłość i cierpienie. Omów związek obu tych doznań, analizując wybrane przykłady literackie”
102. Mity narodowe w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
103. Młodość a bunt. Poddaj analizie różne sposoby i cele literackiego sprzeciwu młodego pokolenia.
104. Omów pojęcie mody językowej. Odnieś się do przykładów ze współczesnej polszczyzny.
105. Modele patriotyzmu w literaturze polskiej i ich funkcja. Porównaj różne pojmowanie patriotyzmu przez bohaterów pochodzących z wybranych epok.
106. Motyw diabła w literaturze.
107. Różne ujęcia motywu kwiatu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
108. Różnorodne ujęcia ogrodu w literaturze i sztuce.
109. „Podróż, pielgrzymka, tułaczka, wędrówka...” Przedstaw różne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach
110. Motyw podróży jako zasada kompozycyjna określonych gatunków literackich. Omów na wybranych przykładach.
111. Przedstaw motyw przyjaźni w kreacji wybranych bohaterów literackich.
112. Rycerz na kartach literatury. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj najciekawsze portrety bohaterów.
113. „Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze. Omów na wybranych przykładach".
114. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
115. Motyw winy i kary. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów literackich .
116. Motyw winy i kary w literaturze polskiej.
117. Omów motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literackich.
118. Motyw zdrady i zdrajcy. Przedstaw i zanalizuj funkcje, odwołując się do wybranych przykładów literackich
119. Motywy biblijne w literaturze wybranych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
120. Narrator wobec świata przedstawionego. Omów jego rolę w dziele literackim, odwołując się do wybranych utworów z XIX i XX wieku.
121. Romantyczna nieszczęśliwa miłość w życiu twórców i w kreacjach literackich wybranych epok.
122. Obraz zmagań człowieka z niezawinionym cierpieniem w wybranych utworach z różnych epok literackich. Ukaż na wybranych przykładach.
123. Różne oblicza cierpienia w literaturze.
124. Motyw miłości w literaturze.
125. Dokonując analizy wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw jak zmieniał się literacki obraz Boga
126. Porównaj obraz wsi w literaturze dwóch wybranych epok literackich.
127. Obraz wsi w literaturze i malarstwie polskim. Przedstaw na wybranych przykładach.
128. Literackie obrazy przyjaźni. Przedstaw i oceń na podstawie wybranych utworów.
129. Literackie obrazy przyjaźni. Przedstaw i oceń na podstawie wybranych utworów.
130. Obrzędy i obyczaje ludowe przedstawione w literaturze- omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
131. „Od Adama do Batmana. Przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze i współczesnych mediach.”
132. Od Adama do Batmana. Przedstaw różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze, filmie i różnych tekstach kultury.
133. Opisy przyrody i ich rola w utworach literatury romantycznej i Młodej Polski.
134. Funkcje opisów przyrody w literaturze polskiej. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach dwóch epok ( np. romantyzmu i pozytywizmu
135. Orientalizm w literaturze i sztuce romantyzmu.
136. Opisz widzenie świata i człowieka w twórczości Agnieszki Osieckiej oraz cechy jej warsztatu poetyckiego. Przedstaw i uzasadnij swa opinie na temat aktualności jej wizji rzeczywistości.
137. Osobowości nieprzeciętne wykreowane w literaturze różnych epok. Dokonaj charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów
138. Motyw pieniądza
139. Wpływ pieniądza na życie bohatera literackiego. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
140. Pieniądze szczęścia nie dają. Udowodnij zasadność zacytowanego powiedzenia odwołując się do wybranych postaci literackich.
141. Podróż, tułaczka, pielgrzymka, wędrówka – przedstaw różne ujęcia motywu w literaturze.
142. Omów portret polskiego „poety przeklętego” na wybranych przykładach literackich. ( Wojaczek).
143. Scharakteryzuj i porównaj różne pokolenia polskich emigrantów w wybranych utworach literackich.
144. Portret Polaka w literaturze dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie zwracając uwagę na zbieżność cech postaci zaprezentowanych w utworach.
145. Język polityki a poprawność językowa.
146. Jacy jesteśmy naprawdę? Przedstaw swoją opinię o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze.
147. Pory roku w literaturze i sztuce. Omów problem analizując wybrane przykłady.
148. Różne postawy człowieka wobec potęgi natury. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
149. Motyw ikaryjski w literaturze i sztuce.
150. Motyw powstania (styczniowego, warszawskiego) w utworach literackich i/lub malarstwie i/lub filmie. Omów analizując wybrane przykłady
151. Motyw przemijania. Porównaj jego funkcjonowanie w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza „Panny z Wilka” i powieścią Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”.
152. Przedstaw motyw przyjaźni w kreacji wybranych bohaterów literackich.
153. Wpływ rewolucji na psychikę bohatera. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady z utworów literackich.
154. Jaką rolę może pełnić literatura w życiu narodu? Rozważ problem analizując utwory literackie z dwóch różnych epok.
155. Romantyczna, nieszczęśliwa miłość w życiu twórców i jej wpływ na kreacje bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
156. Literacki obraz rozpaczy po utracie bliskiej osoby. Zanalizuj wybrane przykłady.
157. Rozpacz rodzica po starcie dziecka.
158. Przedstaw i porównaj różne kreacje samobójców w literaturze.
159. Motyw samobójstwa w literaturze rożnych epok.
160. Samobójstwo – zwycięstwo czy klęska? Rozważ zagadnienie na podstawie utworów literackich różnych epok. Te
161. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwo.
162. Problem sensu cierpienia w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
163. „Na podstawie utworów z jednej lub wielu epok przedstaw stereotyp Polaka funkcjonujący w rodzimej literaturze”
164. Stereotyp Polaka na wybranych przykładach z literatury. Przedstaw i objaśnij stereotypowe cechy przypisywane przez pisarzy różnych epok Polakom.
165. Strój jako znak przynależności do grupy społecznej.
Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich, artystycznych i
Filmowych.
166.Różne kreacje i funkcje szaleńca w literaturze.
167. Obraz szkoły w wybranych utworach literackich. Omów różne znaczenie tego motywu.
168. Literacka Nagroda Nobla na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej.
169. Średniowieczna sztuka religijna. Omów wątki w literaturze i malarstwie.
170. Człowiek jako świadek wydarzeń wojennych. Rozważ temat porównując różne utwory.
171. Sposób kreacji świata w tekstach Ryszarda Riedla i zespołu „Dżem”.
172. Teksty współczesnych polskich piosenek – kicze czy dzieła sztuki? Omów na wybranych przykładach.
173.Telewizja jako medium kształtujące gust odbiorców i ukazująca trendy epoki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
174.Porównaj literacki i filmowy obraz XX-wiecznego totalitaryzmu.
175. Tragizm bohatera romantycznego.
176. W jaki sposób przejawia się troska o losy ojczyzny w piśmiennictwie XVI i XVIII w.? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
177.Porównaj Trylogię Sienkiewicza i jej filmową ekranizację wg. Jerzego Hoffmana.
178. Filmowe adaptacje dzieł literackich.
Filmy A. Wajdy : na podstawie „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, „Zemsty” A. Fredry i „Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza.

179. Warszawa w literaturze XIX i XX wieku.
180. Obraz Warszawy w „Lalce” Bolesława Prusa i epoce pozytywizmu.
181.Określ system wartości bohaterów romantycznych. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
182. Zinterpretuj na wybranych przykładach występujący w literaturze motyw wędrowca.
183. Motyw wędrówki w literaturze.
184. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
185.Wieś pozytywistyczna a wieś młodopolska. Dokonaj porównania zwracając uwagę na sposób kreowania świata przedstawionego
186.Motyw winy i kary.
187.Wizerunek Żyda w literaturze polskiej.
188.Wizje przyszłości w literaturze i filmie.
189.„Kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych postaci”
190.Na podstawie zebranych materiałów wyraź opinię na temat: Czy Internet wzbogaca czy zubaża współczesną polszczyznę?
191.„Miłość jako źródło inspiracji.” Zaprezentuj genezę wybranych dzieł sztuki, powstałych pod wpływem nieszczęśliwej miłości.
192.Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.
193.Życie bohatera literackiego jako problem wyboru i godzenia się z konsekwencjami. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
194.Wzory ludzkich zachowań w Biblii.
195.Zabójstwo w literaturze- jego przyczyny i skutki. Omów problem na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
196.Przedstaw na wybranych utworach różne sposoby ukazywania zagłady Żydów w XX wieku.
197.Zakochani są wśród nas. Portrety zakochanych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
198.Zjawy, duchy, sny i wizje. Określ jaką funkcję pełnią w wybranych przez Ciebie utworach literackich.
199.Żydzi jako bohaterowie literatury polskiej i malarstwa. Zaprezentuj temat i sposób jego ujęcia.
200. Literatura o niezawinionym cierpieniu. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
201. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów problem na przykładach wybranych utworów.
202. Miłość nieszczęśliwa. Scharakteryzuj funkcje motywu w wybranych utworach literackich.
203.Żydzi i kwestia żydowska w literaturze pozytywizmu.
204. Anioł w literaturze i sztuce.
205. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich.
206. Zanalizuj i określ najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w twojej miejscowości. Wyjaśnij jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znajdują w nich odzwierciedlenie.
207. Zdrada w życiu bohatera literackiego. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady.
208. Lagry i łagry – wykaż podobieństwa i różnice w ujęciu tematu w oparciu o wybrane teksty.
209. Miłość w literaturze i filmie. Porównaj i oceń obraz uczuć w wybranych dziełach.
210. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
211. Dzieła malarzy jako inspiracja poetów. Zanalizuj wybrane przykłady.
212. Sport jako temat dla artystów różnych dziedzin sztuki.
213. „Aby istnieć człowiek musi się buntować” ( A. Camus). Omów źródła i sens buntu na wybranych przykładach.
214. Kwestia żydowska na kartach literatury różnych epok.
215. Harcerz jako bohater literacki.
216. Film i literatura o artystach.
217. Różnorodność i bogactwo sztuki baroku.
218. Obraz człowieka zniewolonego w dziełach literackich różnych epok.
219.Brzydota w literaturze różnych epok.
220. Przedstaw motyw cierpienia w literaturze XIX i XX wieku.
221. Urszula, Justyna, Izabela – porównaj wizerunek córek w literaturze na przykładach utworów z różnych epok.
222. Człowiek wobec natury.
223. Człowiek w urbanistycznej dżungli. Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw problemy, z którymi borykają się bohaterowie.
224. Destrukcyjna rola pieniądza.
225. Dom rodzinny – bezpieczna przystań czy toksyczne miejsce? Przedstaw problem odwołując się do celowo wybranych dzieł literackich i filmowych.
226. Literackie portrety dzieci.
227. Emancypacja i feminizm w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
228. Język erotyki
229. Język komentarzy sportowych.
230. Na podstawie działalności kabaretowej przedstaw rolę języka jako sposobu walki z cenzurą i ustrojem politycznym w latach 1945 – 1989.
231. Funkcjonowanie kiczu językowego w piosenkach disco polo.
232. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo?
233. Ukaż zależność pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną.
234. Ksiądz jako postać literacka.
235. „Literatura a film-kto wygra ten pojedynek? uargumentuj swoje przekonanie odwołując sie do wybranych przykładów z ostatnich lat".

236. Ludzie pracy w literaturze i malarstwie.
237. Dzieła malarzy jako inspiracje poetów.
238. Dokonaj analizy i charakterystyki stylu wybranego pisarza – Adam Mickiewicz
239. Miłość i poczucie obowiązku to siły budujące czy niszczące? Ustosunkuj się do zagadnienia wykorzystując wybrane utwory literackie i własne obserwacje.
240. Motyw miłości nieszczęśliwej w literaturze i sztuce.
241. Cierpienie spowodowane miłością w literaturze romantycznej. Zaprezentuj funkcje tego motywu w oparciu o wybrane utwory.
242. Moralna ocena zdrady i funkcja tego motywu w wybranych utworach.
243. Motyw Ikara w przekazach literackich i malarskich.
244. Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich
245. Sport jako temat dla artystów różnych dziedzin sztuki,
246. Motyw szaleństwa w literaturze różnych epok.
247. Motyw wsi w literaturze.
248. Mowa zakochanych dawniej i dziś.
249. Problem narkomanii we współczesnym świecie.
250. nauczyciele i uczniowie w literaturze i filmie.
251. Niespełnione ambicje i ich wpływ na dalsze życie bohaterów literackich. Przedstaw różne ujęcia analizując sposoby kreowania postaci
252. Przedstaw wybrane literackie i filmowe obrazy getta i holocaustu.
253. Rozmaite sposoby przedstawiania ostatnich chwil życia bohatera.
254. Pamiętnikarz jako narrator i bohater swego dzieła. Na wybranych przykładach literatury różnych epok przedstaw sposoby realizacji tych ról.
255. Literackie pary kochanków w epoce romantyzmu i pozytywizmu.
256. Najsłynniejsze pary miłosne w literaturze i filmie. Omów kreacje na wybranych przykładach.
257. Portrety kobiet w literaturze i sztuce jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna.
258. Zanalizuj sposób przedstawienia kilku postaci literackich i filmowych, które mimo swej niegodziwości wzbudzają sympatię odbiorcy.

259. Kondycja społeczeństwa polskiego w literaturze XIX i XX wieku.
260. Powiedz jak mnie kochasz. Omów sposoby wyrażania miłości w liryce kilku wybranych przez Ciebie poetów.
261. Powstanie w getcie warszawskim w realiach kata i ofiary.
262. Przedstaw problemy młodzieży opierając się na współczesnej literaturze i filmie.
263. Porównaj wizerunek rycerza odwołując się do utworów literatury różnych epok.
264. Portret rycerza w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Zaprezentuj i porównaj wybrane postacie.
265. Wskaż i omów wybrane motywy baśniowe w powieściach A. Sapkowskiego.
266. Motyw pośmiertnej sławy.
267. Sposoby mówienia o II wojnie światowej.
268. Symbol w literaurze i malarstwie.
269. "Świat tajemny, magia i czary. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby funkcjonowania i rolę świata nadprzyrodzonego w dziele literackim."
270. Świat XIX i XX wieku widziany oczami dziecka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
271. Fascynacja techniką i wynalazkami w literaturze. Zanalizuj wpływ postępu technicznego na życie człowieka, prezentując wybrane teksty.
272. Różnorodność tytułów artykułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i ich trafność
273. Porównaj sposoby charakteryzacji określonej warstwy społecznej na podstawie literatury i jej ekranizacji.
274. Sposoby prezentowania wsi polskiej w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady odnosząc je do kontekstów historycznych.

275. Wrocław w powieściach Marka Krajewskiego. Scharakteryzuj obraz miasta, analizując wybrane przykłady.
276. Wschodnie sztuki walki w literaturze i sztuce. Omów problem na podstawie zebranego materiału.
277. Kreacja zbrodniarzy i oprawców w literaturze i filmie. Omów na wybranych tekstach kultury.
278. Zdrada w życiu bohatera literackiego. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady.
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 14.11.2009 18:04

:)
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 15.11.2009 21:47

Odświeżam
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 16.11.2009 21:34

Odświeżam
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 17.11.2009 22:22

:)
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Re: PONAD 200 GOTOWYCH TEMATÓW !

Postprzez ajulitka » 18.11.2009 21:56

Odświeżam
ajulitka
 
Posty: 544
Dołączył(a): 08.11.2006 23:30

Następna strona

Powrót do Ogłoszenia

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości

cron