Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

WWW które warto znać przed maturą i na studiach

Moderator: +MOderatorzy

Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

Postprzez serwis maturalny » 14.10.2010 13:08

www.piszemy_prace.republika.pl


Jesteśmy zespołem nauczycieli, magistrów filologii polskiej. Od 6 lat piszemy prezentacje maturalne, czego owocem jest pokaźna liczba gotowych prezentacji (mamy ich już ponad 2300!) i setki zadowolonych maturzystów. Każdy z nich zdał maturę z dobrym wynikiem, bez zbędnego stresu, zyskując tak cenny przed maturą czas.

Każda z wymienionych na stronie www.piszemy_prace.republika.pl prezentacji maturalnych jest dostępna od ręki, przesyłana zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Zanim dokonasz wpłaty otrzymasz fragment pracy. Nie kupujesz zatem kota w worku!

Możesz sam wybrać lektury i ich ilość. Na Twoje życzenie dokonamy także modyfikacji w gotowych pracach.

Cena naszej pracy to jedyne 50 zł!

Oferujemy również pisanie nowych prac od podstaw na każdy temat, na indywidualne zamówienie klienta, tylko i wyłącznie dla Ciebie. Ty podajesz temat i razem uzgadniamy wszystkie szczegóły dotyczące pisanej pracy, w tym jej koszt i termin ukończenia. Kiedy jest gotowa przesyłamy Ci jej fragment, a dopiero po jego zaakceptowaniu płacisz za pracę.Dlaczego warto wybrać właśnie pracę pisaną przez nas?

- jesteśmy zespołem polonistów pracujących jako nauczyciele w szkołach ponadgimnazjalnych. Mamy zatem niezbędną wiedzę i wykształcenie potrzebne do napisania tego typu pracy;

- prace piszemy już od 6 lat. Znamy zatem dobrze wymagania egzaminatorów, mamy cenne doświadczenie, potrafimy doradzić w jaki sposób przedstawić dany temat, by uzyskać jak najwyższy wynik punktowy i zdobyć uznanie komisji;

- zobacz ile prac już napisaliśmy. To świadczy o ogromnym zaufaniu jakim obdarzyli nas maturzyści, jak i o jakości pisanych przez nas prac. Nawet serwisy sprzedające, a nie piszące prac, mają mniejszą ofertę od nas;

- nie płacisz w ciemno, możesz przed wpłatą przekonać się co kupujesz zapoznając się z fragmentem pracy;

- oferujemy zarówno prace maturalne gotowe z lat ubiegłych, jak i prace pisane od podstaw. Piszemy także wypracowania, prace semestralne, prace konkursowe, konspekty, a także prace maturalne do napisanego przez Ciebie konspektu.


Kontakt: serwismaturalny@interia.pl

GG: 261 54 665

szczegóły: www.piszemy_prace.republika.pl
serwis maturalny
 
Posty: 24
Dołączył(a): 10.09.2009 17:11

Re: Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

Postprzez serwis maturalny » 14.10.2010 16:57

Gotowe prezentacje maturalne pisane przez zespół doświadczonych nauczycieli. Cena 50 zł obejmuje pełen zestaw (tekst wypowiedzi, plan ramowy, bibliografia, karta z cytatami + w niektórych tematach także prezentacja multimedialna i przykładowe pytania wraz z odpowiedziami).

Lista prac cz. 1

1. Oceń wybraną adaptację filmową dzieła literackiego, porównując język filmu i literatury
2. Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe
3. Wielkie powieści europejskie XIX i XX wieku i ich ekranizacja. Porównaj sposób kreowania świata przez pisarza i reżysera
4. Filmy interpretacjami dzieł literatury
5. Na wybranych przykładach wykaż, że adaptacja filmowa dzieła literackiego może wzbogacić lub zubożyć jego odbiór
6. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację
7. Książki i filmy – porównaj wybrane utwory literackie z ich ekranizacjami
8. Dzieło literackie i jego filmowa adaptacja, czyli niemożliwe staje się możliwym. Rozważ na wybranych przykładach
9. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw na wybranych przykładach
10. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację
11. Dramaty Williama Szekspira i ich filmowe realizacje
12. Dramaty Williama Szekspira w współczesnych adaptacjach filmowych. Przedstaw własną ocenę tego zjawiska na podstawie wybranych przykładów
13. Szekspir w kinie współczesnym. Omów wybrane adaptacje, prezentując swoją opinię
14. Dzieła Williama Szekspira i ich ekranizacje. Porównaj adaptacje filmowe i ich literackie pierwowzory
15. Tragedie Szekspira jako tworzywo dla współczesnych twórców filmowych. Omów temat w oparciu o wybrane filmy i adaptacje
16. Współczesne filmowe i teatralne interpretacje dramatów Williama Szekspira a ich literackie pierwowzory. Dokonaj porównania, odwołując się do wybranych przykładów
17. Dramaty Szekspira i ich realizacje teatralne lub/i filmowe. Omów problem konkretyzacji literackich, teatralnych lub/i filmowych
18. Jak współczesność interpretuje dramaty Szekspira? Dokonaj analizy, odwołując się do przedstawień teatralnych i dzieł filmowych
19. Dramaty Szekspira we współczesnej realizacji filmowej i teatralnej. Omów i oceń wybrane dzieła
20. Filmowe interpretacje arcydzieł literatury. Omów temat, analizując wybrane przykłady
21. Utwór literacki jako adaptacja filmowa. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż i porównaj środki artystycznego wyrazu
22. Czy jesteś zwolennikiem przekładu literatury na język filmu? Przedstaw swoje stanowisko, odwołując się do kilku dowolnie wybranych adaptacji dzieł literackich
23. Dzieło literackie a jego ekranizacja. Omów zagadnienie adaptacji filmowej jej możliwości, ograniczenia i rolę w kulturze na przykładzie wybranych utworów literackich i filmów polskich
24. Zalety i wady adaptacji filmowych. Rozważ problem na wybranych przykładach
25. Filmy wybranych reżyserów jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
26. Adaptacje filmowe i telewizyjne polskiej klasyki literatury. Porównaj je z literackim pierwowzorem
27. Polskie superprodukcje ostatnich lat a ich literackie pierwowzory. Przedstaw i omów zagadnienia na podstawie Przedwiośnia, Pana Tadeusza oraz Ogniem i mieczem
28. Adaptacje filmowe dzieł literackich jako przykład interpretacji pierwowzoru. Odwołaj się do wybranych przykładów
29. Adaptacje filmowe Andrzeja Wajdy. Dokonaj analizy wybranych dzieł tego reżysera
30. Czy adaptacja filmowa zabija dzieło literackie? Omów problem na wybranym przykładzie, porównując film z jego pierwowzorem literackim
31. Przedstaw twórczość wybranego reżysera. Określ jej problematykę, wskaż cechy charakterystyczne
32. Czy adaptacja filmowa zawsze jest dokładnym odzwierciedleniem dzieła literackiego? Odpowiedź uzasadnij, opierając się na ekranizacjach utworów Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego
33. Nowe filmowe życie utworu literackiego. Przedstaw sposoby uwspółcześniania dzieł
34. Wielkie adaptacje filmowe dzieł literackich. Przedstaw i porównaj wybrane dzieła literackie i ich wersje filmowe
35. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje (7 różnych prac – każda o jednym z dzieł: Kod Leonarda da Vinci, Krzyżacy, Wesele, Harry Potter, Ptasiek, Zmierzch, Kochaj i tańcz)
36. Literatura polska w adaptacjach filmowych. Porównaj wybrane utwory literackie z ich realizacją filmową
37. Utwór literacki jako adaptacja filmowa. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż o porównaj środki artystycznego wyrazu
38. Odwołując się do wybranej powieści i jej filmowej adaptacji, porównaj funkcje ojczystego krajobrazu w literaturze i filmie
39. Adaptacje filmowe sojusznikiem czy konkurentem literatury? Uzasadnij swój sąd, analizując wybrane przykłady
40. Dzieło literackie i jego filmowa adaptacja. Dokonaj analizy języka filmu i języka literatury w wybranych przykładach
41. Wybrane powieści a ich filmowe adaptacje. Przedstaw na wybranych przykładach
42. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw podobieństwa i różnice między nimi na wybranych przykładach
43. Książka czy film? Co jest bardziej wartościowe? Analiza i ocena na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych
44. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady
45. Rozważ źródła popularności oraz wady filmowych adaptacji dzieł literackich na wybranych przykładach
46. Dzieła literatury polskiej w filmowej adaptacji Andrzeja Wajdy. Omów temat na podstawie trzech dowolnie wybranych przykładów
47. Adaptacja filmowa a pierwowzór literacki. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła Andrzeja Wajdy
48. Wielkie dzieła literatury w reżyserii Andrzeja Wajdy. Omów temat na wybranych przykładach
49. Ekranizacja jako próba interpretacji dzieła literackiego. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady
50. Bohaterowie Granicy z powieści Zofii Nałkowskiej i filmu Jana Rybkowskiego (1977). Dokonaj analizy porównawczej kreacji wybranych bohaterów
51. Problemy filmowej adaptacji. Analizując wybrane przykłady z dorobku kina polskiego i/lub światowego porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń artystyczny poziom dzieła filmowego
52. Komedia romantyczna w literaturze i ekranizacji. Omów na wybranym przykładzie
53. Problemy filmowej adaptacji polskiej powieści XIX wieku
54. Dramat czytany, dramat oglądany. Przedstaw dwie inscenizacje dramatyczne tego samego utworu
55. Literatura w filmie – zaprezentuj i oceń wybitne ekranizacje dzieł literackich
56. Literackie i filmowe ukazywanie świata. Omów problem na podstawie analizy porównawczej dzieła literackiego i jego adaptacji
57. Literatura a film - porównaj wybraną ekranizację z jej literackim pierwowzorem, dokonaj analizy i oceny, uzasadniając swoją opinię
58. Na wybranym przykładzie dokonaj porównania dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji

59. Bohater literacki a jego kreacja filmowa. Przedstaw temat na wybranych przykładach
60. Bohater literacki a jego kreacja filmowa. Omów na dwóch wybranych przykładach

61. Literackie obrazy Afryki – analiza porównawcza wybranych dzieł literackich
62. Sposoby przedstawiania Afryki i jej mieszkańców w literaturze i filmie. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł

63. Wizerunek Ameryki i Amerykanów. Przedstaw sposoby jego kreowania w wybranych tekstach kultury

64. Anioł w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady i wskaż funkcje tego motywu
65. Różne funkcje i sposoby kreowania postaci anioła w literaturze i innych tekstach kultury. Przeanalizuj na wybranych przykładach
66. Literackie i malarskie kreacje aniołów. Omów temat na wybranych przykładach
67. Posłaniec, opiekun, zwiastun dobrej nowiny… Różne ujęcia anioła w literaturze
68. Określ funkcje motywu anioła w literaturze
69. Wizerunek anioła w poezji polskiej i sztukach plastycznych. Porównaj wybrane dzieła
70. Motyw anioła. Przedstaw różne jego ujęcia w literaturze i sztuce
71. Postać anioła w literaturze i sztuce. Porównaj analizując wybrane przykłady tekstów literackich i kultury, np. malarstwo i rzeźba
72. Różne ujęcia motywu anioła w literaturze i sztuce – omów na wybranych przykładach

73. Motyw Apokalipsy. Przedstaw jego funkcjonowanie, analizując celowo wybrane teksty kultury
74. Motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce
75. Motyw Apokalipsy i jej funkcje w literaturze
76. Motyw Apokalipsy w literaturze polskiej różnych epok
77. Wizje apokalipsy w utworach różnych epok. Omów temat, dokonaj porównania i przedstaw wnioski
78. Motyw apokalipsy. Przedstaw różnorodność ujęć i funkcji tego motywu na wybranych przykładach z literatury i sztuk plastycznych
79. Przedstaw różne realizacje motywu apokaliptycznego, odwołując się do literatury i sztuk plastycznych
80. Przedstaw motyw apokalipsy w literaturze i sztuce różnych epok. Omów jego funkcje na wybranych przykładach
81. Literackie wizje końca świata. Omów motyw apokalipsy na wybranych przykładach

82. Motyw Sądu Ostatecznego w utworach literackich i malarskich różnych epok
83. Zaprezentuj obraz Sądu Ostatecznego
84. Wizja Sądu Ostatecznego jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw jego różne ujęcia, analizując wybrane przykłady
85. Porównaj ujęcie Sądu Ostatecznego w wybranych utworach literackich i malarskich
86. Przedstaw i porównaj motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce
87. Przedstaw motyw Sądu Ostatecznego w utworach literackich i malarskich różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł polskich i/lub obcych
88. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Analiza porównawcza dzieł literacki i sztuki (np. Michał Anioł, Hans Memling, Apokalipsa św. Jana, Jan Kasprowicz, Hieronim Bosch)
89. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie. Przeanalizuj różne jego ujęcia
90. Różne sposoby ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów

91. Koniec i początek – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata
92. Różne wizje końca świata w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach
93. Wizje końca świata w literaturze
94. Koniec i początek – wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem, analizując właściwe przykłady
95. Porównaj różne wizje końca świata, odwołując się do wybranych tekstów literackich
96. Obrazy końca świata w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj sposób funkcjonowania toposu w dwóch różnych epokach
97. Wizja końca świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem analizując właściwe przykłady
98. Wizja końca świata w literaturze i sztuce

99. Wybierz dwa utwory które twoim zdaniem zasługują na miano arcydzieła. Uargumentuj swój wybór

100. Arkadia, Raj, Wyspy Szczęśliwe – scharakteryzuj kreację krain szczęśliwych w wybranych utworach literackich
101. Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich
102. Literackie i malarskie wyobrażenia Arkadii
103. Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe – zaprezentuj sposoby ukazywania krain szczęścia w literaturze różnych epok
104. Na wybranych przykładach tekstów literackich i innych tekstów kultury zaprezentuj funkcjonowanie motywu Arkadii w dwóch wybranych epokach
105. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach literackich wybranych epok
106. Arkadia i utopia – literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok i sposoby ich kreowania
107. Motyw raju w literaturze i sztuce
108. Na wybranych przykładach tekstów literackich i innych tekstów kultury zaprezentuj funkcjonowanie motywu Arkadii w dwóch wybranych epokach
109. Arkadia - kraina szczęśliwości i jej wyobrażenia literackie. Omów i zinterpretuj temat na wybranych przykładach
110. Różnorodne ujęcia motywu Arkadii w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw temat na wybranych przykładach
111. Arkadia, Raj, Wyspy Szczęśliwe. Porównaj różne ujęcia tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych utworów
112. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe. Przedstaw i zinterpretuj obrazy szczęścia zawarte w utworach różnych epok literackich
113. Arkadia w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia tego toposu na wybranych przykładach
114. Na wybranych przykładach zaprezentuj plastyczne i literackie przedstawienia Arkadii
115. Obrazy piekła i raju. Wykorzystując wybrane przykłady literackie i malarskie porównaj artystyczne wizje

116. Różne role artysty w życiu narodu. Przedstaw je, odwołując się do literatury i innej dziedziny sztuki
117. Poeta buntujący się przeciwko otaczającej go rzeczywistości jako bohater literacki. Scharakteryzuj postawy postaci z dwóch wybranych epok
118. Poeta jako bohater literacki
119. Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj sposoby kreacji tej postaci w utworach literackich różnych epok
120. Artysta jako bohater literacki. Rozważ w oparciu o wybrane utwory, np. mity: o Hefajstosie, Orfeuszu, Biblia: król Dawid; Horacy, Kochanowski, Norwid, Iwaszkiewicz, Krasiński, Baudelaire, Stone

121. Na podstawie wybranych utworów literackich, muzycznych i plastycznych omów najistotniejsze cechy sztuki awangardowej początku XX wieku

122. Bajka i baśń. Zaprezentuj na konkretnych przykładach dwa różne gatunki literatury
123. Moralistyka oświeceniowych bajek. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory
124. Twórczość dydaktyczna – literackie sposoby oddziaływania na odbiorcę. Odwołaj się do wybranych utworów doby oświecenia i pozytywizmu
125. Małe formy poetyckie – epigramaty, fraszki, bajki w literaturze dawnej
126. Magiczny świat baśni. Porównaj symbolikę magicznych rekwizytów oraz funkcję postaci fantastycznych w wybranych utworach J. Ch. Andersena oraz innego baśniopisarza
127. Baśń jako inspiracja literatury i malarstwa. Zanalizuj i zinterpretuj obecność konwencji baśniowej w dziełach twórców XX wieku
128. Baśń, legenda, podanie jako źródła do poznania przeszłości. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
129. Kodeks moralny w bajkach i fraszkach. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów
130. Czy świat fantazji może pomóc nam zaakceptować świat w którym przyszło nam żyć? Rozstrzygnij ten dylemat w oparciu o wybrany materiał literacki

131. Bale, biesiady, wesela. Omów motyw na wybranych przykładach z literatury
132. Bale i wesela w wybranych utworach literatury polskiej
133. Bale, biesiady, wesela. Omów motyw na wybranych tekstach kultury
134. Przedstaw realizacje motywów biesiadnych - porównaj różne ujęcia
135. Obrazy biesiad utrwalone w dziełach literackich różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów
136. Biesiady, wesela, bale - przedstaw funkcje tego motywu na wybranych utworach literatury polskiej
137. Biesiady, wesela, bale. Przedstaw sposoby wykorzystania motywu w wybranych utworach
138. Biesiady, wesela, bale - przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literatury
139. Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę i sposoby wykorzystania motywu w wybranych utworach literatury
140. Biesiady, wesela, bale - przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej
141. Biesiady, wesela, bale – porównaj i skomentuj rolę tego motywu w wybranych utworach
142. Niech żyje bal – wielkie zabawy, bale w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby ich ujęcia i funkcje na wybranych przykładach
143. Różne ujęcia motywu balu. Określ jego funkcję odwołując się do wybranych dzieł literackich
144. Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej
145. Obrazy biesiad w dziełach literackich różnych epok. Przedstaw różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane utwory
146. Obrazy biesiad utrwalone w dziełach literackich różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów pochodzących z dwóch sąsiadujących epok
147. Motyw biesiady w literaturze. Omów temat na przykładzie utworów z trzech epok literackich
148. Obrazy biesiad utrwalone w dziełach literackich różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów
149. Przedstaw realizacje motywów biesiadnych - porównaj różne ujęcia
150. Biesiady, wesela, bale – przedstaw funkcjonowanie i znaczenie tych motywów w oparciu o wybrane utwory
151. Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok? Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok

152. Barokowy koncept w malarstwie i poezji. Omów charakterystyczne cechy, analizując teksty literackie i obrazy

153. Na podstawie wybranych dzieł literackich zaprezentuj motyw bezdomności człowieka
154. Zaprezentuj motyw bezdomności w literaturze, przywołując utwory polskie XIX oraz XX wieku
155. Bezdomność nie zawsze oznacza brak domu. Analizując celowo wybrane utwory, przedstaw różne rodzaje bezdomności w literaturze.
156. Ludzie zadomowieni i bezdomni w literaturze pięknej. Omów na wybranych przykładach przyczyny i skutki przywołanych sytuacji
157. Bezdomność z wyboru czy z konieczności? Rozważania o losach wybranych bohaterów literackich
158. Bezdomny i obcy w literaturze. Omów na przykładach
159. Bieda i bezdomność jako motywy utworów literackich. Omów ich funkcjonowanie na wybranych przykładach
160. Różne ujęcia motywu bezdomności w utworach literackich. Omów temat na przykładzie
161. Oblicza bezdomności w literaturze. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory z literatury współczesnej
162. Bezdomność i wyobcowanie. Omów problem na podstawie wybranych tekstów literackich
163. Motyw skrajnej biedy i bezdomności. Omów jego funkcje w literaturze na podstawie wybranych przykładów

164. Wskaż przyczyny i konsekwencje poczucia bezsensu i absurdalności istnienia człowieka na podstawie wybranych przykładów z literatury młodopolskiej i współczesnej

165. Przedstaw sposoby wykorzystania własnej biografii w twórczości wybranych pisarzy
166. Wykaż, że biografia Adama Mickiewicza może być kluczem do odczytania twórczości pisarza
167. Jak biografia artysty wpływa na jego twórczość? Przeanalizuj na wybranych przykładach np. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Wata, Michała Bułhakowa
168. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przeanalizuj temat, odwołując się do dzieł i losów wybranego przez siebie autora (3 prace – Tadeusz Borowski, Fiodor Dostojewski, Paulo Coelho)
169. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Rozważ problem, odwołując się do życia i twórczości wybranego poety (3 prace – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Jan Kochanowski)
170. Wpływ biografii na twórczą drogę artysty. Omów na wybranym przykładzie literatury polskiej lub obcej
171. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach
172. Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu omów związki między życiem artysty a jego twórczością
173. Romantyczna biografia Adama Mickiewicza i jej odzwierciedlenie w twórczości poety. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów Adama Mickiewicza
174. Motywy autobiograficzne w literaturze. Omów zagadnienie, w odwołaniu do wybranych utworów z różnych epok
175. Zaprezentuj utwory literackie, dla których inspiracją była biografia twórcy
176. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (Borowski)
177. Poezja życiem pisana – omów różne sposoby przejawiania się pierwiastków biograficznych w wierszach wybranych poetów współczesnych
178. Biografia jako tworzywo literatury. Rozwiń temat na podstawie analizy utworów wybranego pisarza
179. Biografia Fiodora Dostojewskiego kluczem do odczytania twórczości pisarza

180. Niewłaściwe wybory, błędne decyzje. Oceń jakie były ich konsekwencje w życiu bohaterów. Omów na przykładach wybranych utworów
181. Trudne zwycięstwa, gorzkie klęski – omów drogi życiowe wybranych bohaterów literackich
182. Człowiek w sytuacji wyboru. Przedstaw rozterki wewnętrzne wybranych przez Ciebie bohaterów literackich z dzieł różnych epok
183. Przedstaw wybory życiowe bohaterów literackich, wykorzystując teksty z dwóch sąsiadujących epok.
184. Trudne wybory jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach
185. Bohater literacki w obliczu trudnych wyborów moralnych
186. Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
187. Bohater jako bankrut życiowy. Omów na wybranych przykładach
188. Klęska bohatera literackiego. Omów temat na podstawie celowo dobranego materiału, zanalizuj przyczyny klęski
189. Dylematy moralne bohaterów literackich. Zanalizuj na podstawie wybranych przykładów
190. Pokonali los czy pokonani przez los? Np. Andrzej Kmicic, Jacek Soplica, Stanisław Wokulski, Zenon Ziembiewicz. Przedstaw swój punkt widzenia
191. Moralni i niemoralni. Omów bohaterów literackich uwikłanych w problemy moralne i omów ich wybór
192. Wygrywać jest rzeczą ludzką. Na podstawie wybranych utworów oceń postępowania bohaterów odnoszących sukces
193. Konsekwencje niewłaściwych wyborów i błędnych decyzji w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów problem na przykładzie kilku postaci z wybranych przez Ciebie dzieł literackich
194. Życiowe wybory i ich skutki. Przedstaw problem na podstawie wybranych bohaterów literackich

195. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat na podstawie języka potocznego i publicystycznego

196. Bohater awanturnik w literaturze obcej i polskiej. Dokonaj analizy i interpretacji różnych kreacji literackich buntowników. Oceń celowość i skutki kontestacji

197. Typologia bohaterów w literaturze i sztuce fantasy
198. Typy bohaterów w literaturze fantasy
199. Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę fantasy. Przedstaw specyfikację tego gatunku, odwołując się do wybranych przykładów
200. Przedstaw różnorodność postaci literatury fantasy. Porównaj kreacje bohaterów literackich i filmowych tego gatunku na wybranych przykładach
201. Różne rodzaje powieści fantasy. Przedstaw w postaci analizy porównawczej utworów
202. Science - fiction i fantasy odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych
203. Motyw przeznaczenia w literaturze fantasy. Omów temat na wybranych przykładach

204. Przedstaw wybranych bohaterów literackich realizujących ideały swych epok
205. W kręgu miłości i nienawiści… o bohaterach literackich, których podziwiam, rozumiem, oskarżam

206. Kreacje bohatera pozytywnego i negatywnego w literaturze i filmie
207. Bohater pozytywny i negatywny w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienie, analizując i interpretując wybrane przez siebie dzieła

208. Bohater romantyczny i jego ideowi spadkobiercy. Zanalizuj stopień pokrewieństwa ich poglądów, odwołując się do wybranych utworów XIX i XX wieku
209. Bohater romantyczny w epokach nieromantycznych. Dokonaj analizy na przykładach wybranych z literatury
210. Bohaterowie romantyczni w nieromantycznych epokach. Przedstaw ich portrety na przykładzie wybranych utworów literackich
211. Postawy romantyczne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Rozwiń temat o wybrane utwory
212. Tradycja romantyczna w literaturze polskiej po 1863 roku. Przeprowadź analizę zjawiska na podstawie wybranych utworów różnych twórców
213. Kreacja bohatera dramatu romantycznego i bohatera dramatu współczesnego - dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
214. Obecność romantycznych archetypów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł

215. Bohaterowie wygrani lub / i przegrani w literaturze pozytywizmu lub /i w literaturze różnych epok

216. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich
217. Bohater negatywny w literaturze. Scharakteryzuj wybrane postacie i określ ich role w kilku utworach z różnych epok
218. Bohater negatywny i jego funkcje w dziele literackim i filmowym
219. Kreacja bohatera negatywnego w epice i dramacie – analiza wybranych utworów
220. Kreacje bohatera negatywnego „czarnego charakteru”. Porównaj różne typy tej postaci odwołując sie do wybranych przykładów literackich
221. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje kreacji bohatera negatywnego na wybranych przykładach
222. Negatywny bohater, czarny charakter. Zaprezentuj temat na przykładzie wybranych utworów
223. Ukaż sposób i cele kreowania negatywnych postaci w wybranych utworach literackich
224. Czarny charakter w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych postaci

225. Bohater pozytywny w literaturze. Analizując, omów różne sposoby kreacji i funkcje w utworze

226. Dokonaj charakterystyki polskiego bohatera romantycznego na podstawie wybranych lektur
227. Scharakteryzuj postawy życiowe bohaterów romantycznych na podstawie wybranych lektur
228. Przedstaw różne wcielenia bohatera romantycznego
229. Kreacje bohatera romantycznego w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury romantyzmu
230. Bohater romantyczny - omów jego biografię i przemianę na podstawie wybranych przykładach
231. Przedstaw i scharakteryzuj typy bohaterów romantycznych. Oceń ich postawę
232. Męczennicy, buntownicy, prorocy i kanalie w utworach romantycznych
233. Romantyczne stereotypy (np. wzór patrioty, miłość romantyczna…). Dokonaj analizy na wybranych przykładach
234. Czołowi bohaterowie wybranych polskich dramatów romantycznych. Przedstaw podobieństwa i różnice między nimi
235. Typy bohaterów literackich epoki romantyzmu na podstawie wybranych dzieł A. Mickiewicza, J. Słowackiego oraz A. Fredry. Dokonaj porównania
236. Scharakteryzuj i oceń postawy wybranych bohaterów romantycznych w kontekście ideałów tej epoki. Przywołaj utwory z literatury polskiej i powszechnej
237. Bohater romantyczny – zwycięzca czy przegrany? Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych postaci literackich
238. Dokonaj analizy wybranych przykładów ewolucji bohatera romantycznego
239. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich, zaprezentuj typowe kreacje bohaterów romantycznych – tułacza i spiskowca. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki

240. Omów koncepcje tragizmu w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Przedstaw na wybranych przykładach
241. Tragizm bohatera w różnych epokach
242. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj (wersje z różnymi utworami)
243. Przedstaw i porównaj modele bohatera tragicznego w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej
244. Przedstaw i porównaj rolę bohatera tragicznego w literaturze antycznej, romantycznej w współczesnej
245. Porównaj postawy bohatera tragicznego w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej
246. Różne koncepcje bohatera tragicznego. Zaprezentuj na podanych przykładach
247. Na wybranych przykładach zaprezentuj i przeanalizuj różne ujęcia bohatera tragicznego
248. Bohater tragiczny w literaturze romantycznej. Scharakteryzuj go na wybranych przykładach
249. Bohaterowie tragiczni w literaturze. Wskaż i omów przyczyny życiowych dramatów wybranych postaci
250. Bohater tragiczny w literaturze antyku, romantyzmu i XX wieku. Analizując różne postawy bohaterów literackich przedstaw przyczyny i konsekwencje ludzkiego tragizmu
251. Źródła tragizmu bohaterów literackich. Przedstaw je, odwołując się do wybranej analizy wybranych utworów
252. Na czym polega konflikt tragiczny? Na wybranych przykładach z utworów literackich przedstaw tragiczne losy bohaterów
253. Przedstaw różne koncepcje tragizmu w dramacie antycznym i szekspirowskim na wybranych tematach
254. Bohater tragiczny w antyku, romantyzmie i literaturze współczesnej
255. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Scharakteryzuj, analizując wybrane utwory literackie
256. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich, porównaj sposoby prezentacji bohaterów
257. Obraz bohaterów tragicznych w wybranych utworach literackich. Zaprezentuj w oparciu o celowo dobrane przykłady
258. Różne sposoby kreowania bohatera tragicznego w dramacie
259. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Zanalizuj i porównaj wybrane kreacje. Wskaż źródła tragizmu
260. Koncepcje tragizmu w teatrze greckim, szekspirowskim i romantycznym na przykładzie wybranych dzieł
261. Tragedia jest tam, gdzie jest wybór – uzasadnij, odwołując się do różnych przykładów literackich
262. Ukaż różne koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym
263. Przyczyny tragizmu bohaterów literackich. Przedstaw sie odwołując sie do wybranych utworów

264. Bohater literacki w prozie okresu pozytywizmu

265. Różne sposoby ukazywania bohaterstwa w literaturze
266. Motyw bohaterstwa w literaturze. Zaprezentuj różne oblicza heroizmu, odwołując się do wybranych utworów literackich
267. Postacie wielkich bohaterów w literaturze i sztuce
268. Model polskiego heroizmu w wybranych przykładach literackich
269. Odwołując się do wybranych lektur, przedstaw różne sposoby ukazywania bohaterstwa w literaturze. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki
270. Portrety wielkich Polaków w literaturze. Omów na wybranych przykładach

271. Zinterpretuj obraz Boga w literaturze na przestrzeni trzech wybranych epok
272. Kontrastowe wizerunki Boga ukazane w Starym i Nowym Testamencie. Przedstaw odwołując się do tekstów biblijnych
273. Bóg w literaturze. Porównaj Jego różne kreacje na wybranych dziełach
274. Bóg w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych przykładów z dwóch epok
275. Bóg w poezji. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych przykładów
276. Przedstaw różne kreacje Boga w wybranych utworach literackich
277. Omów różnorodne koncepcje Boga w twórczości J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, M. Sępa-Szarzyńskiego
278. Różne koncepcje Boga w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach
279. Portret Boga w literaturze. Przedstaw przykłady oraz rozważ podobieństwa i zmienność na przestrzeni epok
280. Rola Boga lub bogów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
281. Wizerunek Boga w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując wybrane przykłady
282. Zło, Bóg i człowiek w literaturze romantycznej, młodopolskiej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach
283. Analizując wybrane przykłady przedstaw literackie i plastyczne kreacje Boga
284. Różne wizerunki Boga w literaturze i innych dziedzinach sztuki
285. Świat, Bóg i człowiek widziany oczyma różnych poetów
286. Człowiek, świat i Bóg w literaturze. Omów zagadnienie na przykładzie wybranego twórcy (Kochanowski)
287. Od surowego lecz sprawiedliwego Stwórcy do miłosiernego i dobrotliwego Ojca. Dokonaj analizy porównawczej kreacji Boga
288. Jak artyści przedstawiali Boga w różnych epokach. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
289. Obraz Boga w literaturze. Przedstaw odwołując się do wybranych utworów
290. Obraz Boga i różne sposoby jego kreowania w literaturze różnych epok. Ukaż na wybranych przykładach

291. Motyw cierpienia i buntu człowieka przeciw Bogu. Przedstaw na podstawie znanych Ci dzieł literackich
292. Wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok literackich przedstaw motyw cierpienia i buntu przeciwko Bogu
293. Zanalizuj motyw cierpienia i buntu przeciwko Bogu w wybranych utworach literackich
294. Motyw buntu i nawrócenia w relacjach Bóg-człowiek
295. Przedstaw motyw buntu przeciw Bogu, analizując wybrane utwory literackie 2 – 3 epok

296. Bunt i pokora jako przykłady zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw postawy i ich konsekwencje na przykładzie wybranych utworów literackich
297. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga
298. Pokora i bunt jako postawy wobec Boga. Zinterpretuj ich funkcje w wybranych utworach literackich
299. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je na przykładzie wybranych dzieł literackich
300. Pokora i bunt wobec Boga. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie
301. Pycha i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je, odwołując się do dzieł literackich

302. Człowiek wobec Boga. Przedstaw różne ujęcia tego problemu, odwołując się do wybranych dzieł literackich
303. Relacja Bóg-człowiek
304. Relacje między Bogiem a człowiekiem w literaturze
305. Scharakteryzuj relacje Bóg – człowiek w oparciu o literaturę polską i obcą
306. Różne postawy człowieka wobec Boga w literaturze i sztuce
307. Relacje między Bogiem a człowiekiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich
308. Relacje między człowiekiem a Bogiem/bogami. Omów temat na podstawie wybranych lektur
309. Relacje między człowiekiem a Bogiem. Przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu na wybranych tekstach
310. Obraz Boga i jego relacje z człowiekiem. Omów problemy w oparciu o literaturę różnych epok
311. Rozważ problem relacji między człowiekiem a Bogiem na przykładzie wybranych tekstów literackich
312. Z Bogiem, przeciw Bogu, bez Boga. Omów różnorodność postaw egzystencjalnych w literaturze, odwołując się do co najmniej trzech przykładów
313. Człowiek wobec Boga. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich
314. Człowiek średniowiecza, renesansu i baroku przed obliczem Boga. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
315. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze polskiej i powszechnej okresu średniowiecza, odrodzenia i baroku. Odwołaj się do wybranych przykładów
316. Skomplikowane relacje między człowiekiem a Bogiem. Przedstaw różne rozstrzygnięcia tego dylematu w wybranych tekstach
317. Relacje człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach

318. Rozmowa z Bogiem. Omów motyw na wybranych przykładach literackich
319. Zaprezentuj rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok
320. Literackie rozmowy z Bogiem. Na podstawie wybranych utworów przedstaw relacje między człowiekiem i Bogiem
321. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach
322. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie dwu wybranych epok
323. Współczesne i dawne rozmowy z Bogiem. Oceń wagę problemów poruszanych w dialogach ze Stwórcą na podstawie utworów z literatury średniowiecza i renesansu
324. Dialog człowieka z Bogiem w wybranych dziełach literatury. Odwołaj się do różnych epok
325. Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania motywu
326. Rozmowy człowieka z Bogiem – na podstawie wybranych utworów literatury przedstaw różne formy i sposoby ujęcia tego motywu w literaturze

327. Wiara w Boga i jej wpływ na postawę literackich bohaterów różnych epok. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła
328. Człowiek wobec dylematu wiary. Omów problem w odniesieniu do różnych tekstów kultury

329. Przeżycia egzystencjalne bohatera literackiego. Przedstaw sylwetki bohaterów doznających bólu istnienia
330. Ból istnienia w literaturze współczesnej. Przedstaw jego przejawy i konsekwencje na podstawie wybranych przykładów

331. Bóstwo – kat, człowiek – ofiara w mitologii greckiej. Omów analizując wybrane przykłady

332. Omów motyw brzydoty, kalectwa i choroby w wybranych tekstach literackich różnych epok
333. Funkcje motywu brzydoty, kalectwa, choroby i śmierci w tekstach literackich. Omów na przykładach wybranych utworów
334. Literackie fascynacje brzydotą. Określ jej funkcje estetyczne na podstawie analizy wybranych utworów

335. Motyw buntu przeciw rzeczywistości w utworach literackich z różnych epok
336. Gniewni i zbuntowani w epoce romantyzmu i Młodej Polski
337. Niepogodzeni ze światem. Rozważ, różne funkcje, znaczenia i oblicze buntu i wyobcowania, analizując postawy wybranych bohaterów literackich
338. Porównaj sposoby kreacji postaci buntownika w literaturze różnych epok
339. Scharakteryzuj literackie wersje kary bohatera-buntownika na podstawie analizy wybranych przykładów
340. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady literackie
341. Aby istnieć człowiek musi się buntować (A. Camus). Omów źródła i sens buntu wybranych bohaterów literackich
342. Buntownicy i konformiści. Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i oceń ich postawę
343. Źródła i sens buntu bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach
344. Przedstaw wybrane literackie portrety bohaterów zbuntowanych
345. Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła, formy i cele buntu jako motywu literackiego w oparciu o wybrane utwory
346. Bunt jako postawa życiowa. Odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok, przedstaw sposoby kreowania bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność
347. Zanalizuj postawy bohaterów zbuntowanych w utworach różnych epok
348. Czy młodzi muszą się buntować? Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów literackich różnych epok
349. Młodzi buntownicy w różnych epokach. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów
350. Motyw buntu w literaturze. Na wybranych przykładach zanalizuj źródło i sens buntowniczej postawy wybranych bohaterów literackich
351. Motyw buntu w literaturze
352. Literackie realizacje postawy buntu. Omów analizując wybrane przykłady
353. Buntownik w XIX-wieczne literaturze i XX-wiecznym filmie. Omów na wybranych przykładach
354. Zaprezentuj i oceń różne wizerunki bohaterów zbuntowanych. Odwołaj się do literatury różnych epok
355. Przedstaw portrety bohaterów zbuntowanych w literaturze polskiej i obcej oraz dokonaj ich oceny
356. Sposoby kreowania postaci buntowników w literaturze różnych epok. Porównaj je, analizując wybrane utwory
357. Motyw buntu i pokory. Przedstaw artystyczne kreacje motywu, odwołując się do tekstów literackich przynajmniej dwóch epok
358. Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy bohaterów literackich i filmowych wobec świata. Omów temat, porównując celowo dobrane kreacje postaci
359. Bunt jako postawa wobec życia. Przedstaw różnorodne przejawy buntu na podstawie wybranych utworów literackich
360. Portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych
361. Bunt przeciw złu świata. Przeanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła literackie
362. Bohaterowie niepogodzeni ze światem. Scharakteryzuj ich postawy, analizując wybrane utwory różnych epok
363. Bunt – walka o własną tożsamość. Omów na wybranych przykładach literackich
364. Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy bohaterów literackich i filmowych wobec świata. Omów temat, porównując celowo dobrane kreacje postaci
365. Bohaterowie, którzy się zbuntowali… Przedstaw problem buntu, analizując wybrane utwory literackie
366. Przeciwko komu i czemu buntują się młodzi bohaterowie literatury romantycznej i modernistycznej? Zbadaj problem, analizując twórczość Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego
367. Portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych. Omów zagadnienie, analizując celowo wybrane utwory literackie z różnych epok. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy
368. Różne sposoby funkcjonowania motywu buntu w literaturze romantycznej. Porównaj je na wybranych utworach
369. Niepogodzeni ze światem – człowiek zbuntowany w literaturze
370. Portrety literackich buntowników. Porównaj przyczyny, charakter i skutki podjętego przez bohaterów literackich buntu w wybranych utworach
371. Motyw buntu w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
372. Niepogodzeni ze światem. Omów literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych
373. Bohater zbuntowany w literaturze. Opisz i porównaj te motywy, odwołując się do przykładów z literatury

374. Różne sposoby ukazywania kultury chłopskiej i wsi w literaturze XX wieku

375. Motyw choroby w literaturze
376. Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów temat na podstawie wybranej literatury
377. Różne postawy wobec choroby. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów z literatury polskiej i powszechnej

378. Wizerunek Chrystusa w literaturze i sztuce. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych tekstów kultury

379. Motyw cierpienia jako próby. Omów problem na wybranych przykładach tekstów literackich i innych tekstów kultury
380. Omów dwa różne spojrzenia na cierpienie człowieka na podstawie wybranych tekstów literackich
381. Różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze
382. Motyw cierpienia w epoce romantyzmu
383. Motyw cierpienia w literaturze (różne przyczyny i formy)
384. Różne postawy człowieka wobec cierpienia
385. Sens miłości i cierpienia. Przedstaw temat, powołując się na literackie przykłady
386. Cierpienie jest nauczycielem (Ajschylos). Przedstaw różne aspekty cierpienia ukazane w wybranych dziełach literackich
387. Różne oblicza cierpienia. Rozwiń temat, analizując wybrane utwory literackie
388. Literatura o niezawinionym cierpieniu. Omów problem, analizując wybrane utwory
389. Niezawinione cierpienie i różne próby jego uzasadnienia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literatury starożytnej i współczesnej
390. Niezawinione cierpienie i różne próby jego uzasadnienia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
391. Sens cierpienia ludzkiego na wybranych przykładach
392. Cierpienie jako motyw w literaturze i sztuce
393. Różne pojmowanie wartości cierpienia w życiu człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury średniowiecza i współczesnej
394. Różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze
395. Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok
396. Na wybranych przykładach z literatury polskiej i/lub obcej, przedstaw różnorodny sens cierpienia
397. Rola cierpienia w życiu człowieka. Przedstaw różne ujęcia motywu odwołując się do wybranych przykładów literackich
398. Pytanie o sens cierpienia. Przedstaw i omów różne sposoby ujęcia w literaturze, dokonaj analizy dzieł
399. Dramat cierpienia. Omów funkcjonowanie motywu na przykładach z literatury różnych epok
400. Człowiek wobec cierpienia. Przeanalizuj problem w oparciu o utwory literackie trzech epok
401. Człowiek wobec cierpienia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
402. W kontekście Księgi Hioba i innych wybranych tekstów literackich rozważ problem cierpienia i jego sensu w życiu człowieka
403. Miłość i cierpienie w literaturze starożytnej. Omów na wybranych przykładach
404. Człowiek wobec skrajnych doświadczeń miłości i cierpienia. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
405. Cierpienie i jego sens w wybranych tekstach literackich / dziełach kultury. Omów problem odwołując się do literatury i innych dzieł sztuki
406. Obraz człowieka cierpiącego. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw rolę motywu cierpienia
407. Cierpienie jako doświadczenie egzystencjalne człowieka
408. Sens cierpienia w życiu człowieka. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki
409. Wpływ cierpienia na ludzkie postawy. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literatury XIX wieku
410. Pytanie o sens cierpienia w życiu człowieka na podstawie literatury polskiej i zagranicznej
411. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Omów na przykładach wybranych dzieł literackich i malarskich
412. Literatura wobec ludzkiego cierpienia. Analizując i interpretując utwory z różnych epok omów temat. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy
413. Zaprezentuj sposoby ujęcia motywu cierpienia na podstawie wybranych utworów
414. Motyw ludzkiego cierpienia i sposoby jego realizacji. Zanalizuj wybrane dzieła literatury i kultury powstałe do końca XX wieku
415. Zaprezentuj różne aspekty cierpienia w literaturze na wybranych przez siebie przykładach
416. Cierpienie zawinione i niezawinione. Przedstaw temat w oparciu o wybraną literaturę
417. Obraz człowieka cierpiącego. Scharakteryzuj postawę człowieka cierpiącego na przykładach bohaterów wybranych dzieł literackich
418. Motyw cierpienia w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
419. Motyw niewinnej ofiary w sztuce różnych epok. Przedstaw różne ujęcia motywu na podstawie analizy dzieł literackich i malarskich
420. Różne pojmowanie wartości cierpienia w życiu człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury średniowiecza i współczesności
421. Przyczyny i konsekwencje cierpienia w życiu bohaterów literackich. Scharakteryzuj wybrane postacie i określ, jaką rolę w ich życiu odegrało cierpienie
422. Cierpienie jako nieodłączna część egzystencji człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady utworów literackich
423. Postawa człowieka wobec cierpienia. Omów problem w oparciu o wybrane utwory literackie
424. Motyw cierpienia w literaturze romantyzmu. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory
425. Motyw cierpienia w literaturze i filmie

426. Ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby jako temat literatury. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
427. Motyw cierpiących rodziców po stracie swojego dziecka

428. Motyw córki w literaturze

429. Obraz Polski w oczach cudzoziemców. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
430. Portrety Niemców i Żydów na kartach wybranych utworów literatury polskiej

431. Psychologiczny portret głównej bohaterki powieści „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej. Omawiając temat, porównaj jej relacje z różnymi ludźmi

432. Człowiek wobec kultury i natury

433. Człowiek przełomu wieków. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu

434. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Rozważ temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok

435. Fatum? Przypadek? Wolna wola? Jak literatura odpowiada na pytanie: co rządzi ludzkim losem. Przeanalizuj wybrane przykłady
436. Fatum czy wola nieba? Twoje refleksje o ludzkich losach. Przedstaw temat w oparciu o analizę przykładów literackich z dwóch epok
437. Przedstaw koncepcje losów ludzkich, odwołując się do przykładów literackich
438. Człowiek jako marionetka w teatrze świata
439. Świat jako teatr: omów funkcjonowanie tego motywu na przykładzie wybranych tekstów literackich
440. Życie jest… grą, przygodą, wędrówką… Przedstaw wybranych bohaterów literackich, którzy tak traktowali życie
441. Życie jako teatr. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach
442. Przedstaw istotę toposu świata-teatru w literaturze renesansu i jego kontynuacje w tekstach wybranych epok późniejszych
443. Fatum? Przypadek? Wolna wola? Jak literatura odpowiada na pytanie, co rządzi ludzkim losem? Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów, uwzględniając kontekst historyczny
444. Antyczna i szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj zestawiając wybrane utwory
445. Człowiek bożym igrzyskiem, aktorem czy marionetką w rękach losu? Omów motyw teatru świata, porównując różne jego formy
446. Świat teatrem, człowiek marionetką

447. Człowiek wobec władzy. Przedstaw różne ludzkie zachowania
448. Człowiek i władza. Omów problem, odwołując się do literackich przykładów z różnych epok

449. Człowiek na dnie piekieł. Przedstaw i zinterpretuj zmagania człowieka ze złem na przykładzie wybranych lektur

450. Postawa dekadencka w epoce Młodej Polski. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach
451. Wskaż przyczyny i konsekwencje poczucia bezsensu i absurdalności istnienia człowieka na podstawie wybranych przykładów z literatury młodopolskiej i współczesnej
452. Wytłumacz lęki egzystencjalne człowieka – bohatera lub podmiotu lirycznego w dziełach różnych epok
453. Przedstaw sposób przedstawienia nastrojów dekadenckich w literaturze i malarstwie Młodej Polski
454. Niepokoje człowieka końca wieku i sposoby ich przezwyciężania. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów 19 i 20 wieku

455. Motyw szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
456. Literackie wizerunki diabła. Przedstaw i omów na wybranych przykładach
457. Postać diabła tematem wybranych tekstów literackich i filmowych
458. Obraz diabła w literaturze na przestrzeni wieków. Omów na wybranych przykładach
459. Przedstaw motyw diabła i jego funkcje w literaturze różnych epok
460. Wskaż różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje
461. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich
462. Poważny, groteskowy, straszny, cierpiący – różne wcielenia diabła w literaturze. Omów na wybranych przykładach
463. Diabeł postacią znaczącą w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach
464. Diabelskie wątki w utworach literackich różnych epok. Jaką pełnią rolę? Omów na wybranych przykładach
465. Wizje szatana w literaturze, malarstwie lub filmie na przestrzeni epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady
466. Jaką rolę pełni szatan w kulturze? Odwołaj się do znanych ci utworów literackich
467. Różne sposoby realizacji motywu szatana w literaturze, sztuce i filmie
468. Wykaż różne wcielenia i funkcje szatana w literaturze i filmach grozy
469. Wizerunek szatana w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
470. Wizerunek szatana w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj sposoby przedstawiania tego motywu w tekstach kultury z różnych epok
471. Literackie i plastyczne wyobrażenia szatana. Omów na wybranych przykładach
472. Pakt z diabłem i jego skutki. Porównaj różne ujęcie tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych tekstów

473. Walka z dobrem i złem w książce i filmie

474. Przedstaw problemy związane z dojrzewaniem bohatera literackiego. Odwołaj się do przykładów z różnych epok literackich
475. Bohaterowie powieści o dorastaniu i inicjacji społecznej. Omów sposoby kreowania tych postaci w wybranych utworach
476. Problemy okresu dorastania. Scharakteryzuj wybranych bohaterów, analizując celowo dobrane utwory
477. Dojrzewanie bohatera literackiego
478. Dojrzewanie jako szczególny czas w życiu człowieka i ważny temat literacki. Omów na wybranych przykładach
479. Udowodnij, że Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jest powieścią o dojrzewaniu
480. Motyw podróży w dorosłość w literaturze różnych epok. Przeanalizuj temat w oparciu o wybrane przykłady. Odwołaj się do kontekstu historycznego i literackiego
481. Podróż w głąb siebie. Analizując wybrane przykłady literackie, ukaż na czym polega dojrzewanie bohatera

482. Kreacje wizerunku młodzieży w filmie i literaturze współczesnej. Omów na przykładach
483. Życie współczesnej młodzieży w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
484. Życie i problemy młodzieży w literaturze i filmie

485. Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca. Przedstaw różne obrazy domu i oceń jego wartość w życiu wybranych bohaterów
486. Obraz polskiego domu. Omów sposoby prezentowania oraz jego funkcje w wybranych utworach
487. Sposób funkcjonowania motywu domu w literaturze. Omów zagadnienie na przykładach
488. Topos domu w literaturze polskiej. Przedstaw różne sposoby jego obecności w tekstach dawnych i współczesnych
489. Wizerunek domu polskiego w wybranych utworach literackich. Omów funkcje motywu
490. Motyw domu w literaturze polskiej. Przedstaw jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów literackich
491. Funkcje motywu domu w literaturze różnych epok
492. Różnorodność ujęć motywu domu rodzinnego w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
493. Analizując wybrane utwory, omów funkcjonowanie motywu domu w literaturze różnych epok
494. Motyw domu w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów
495. Różne sposoby funkcjonowania motywu domu w utworach Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła
496. Od Czarnolasu do wieżowca. Style zamieszkiwania jako odbicie ducha czasu (omów na kilku przykładach)
497. Motyw domu rodzinnego i jego funkcje. Omów na podstawie wybranych utworów literackich dwóch epok
498. Arkadyjska przestrzeń, odrzucona wartość, źródło konfliktów. Różne obrazy domu w literaturze. przedstaw, odwołując się do wybranych utworów
499. Literacki obraz domu rodzinnego. Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, przedstaw sposoby funkcjonowania motywu domu w literaturze
500. Motyw domu i jego funkcje w utworach literackich różnych epok
501. Polski dom – azyl, twierdza, świątynia, ruina – w literaturze od Jana Kochanowskiego do Adama Mickiewicza. Zanalizuj problem na przykładzie wybranych dzieł
502. Różne sposoby przedstawiania motywu rodzinnego domu. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich
503. Dom rodzinny w literaturze. Zaprezentuj temat, odwołując się do różnych epok
504. Polski dom i polskie tradycje. Analizując przykłady z literatury, przedstaw sposób wykorzystania i funkcję tego motywu
505. Dom jako miejsce kształtowania osobowości. Zaprezentuj temat odwołując się do twórczości pisarzy różnych epok
506. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich (omów na przykładach utworów z wybranych epok)
507. Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich
508. Motyw domu, rodziny, małżeństwa w literaturze
509. Rodzina i dom jako tematy literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
510. Topos domu, rodziny. Przedstaw jego funkcjonowanie w utworach literackich z różnych epok
511. Topos domu i rodziny w literaturze polskiej. Omów problem analizując odpowiednie przykłady
512. Dom i rodzina jako wartość w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach
513. Zaprezentuj dom i rodzinę jako temat literacki. Odwołaj się do wybranych utworów

514. Wpływ rodziny na życie człowieka

515. Ewolucja dramatu. Przedstaw przemiany wyznaczników tego rodzaju literatury, odwołując się do trzech utworów z różnych epok
516. Ewolucja dramatu. Na przykładzie wybranych tekstów różnych epok wskaż elementy stałe i zmienne tego gatunku
517. Przedstaw klasyczne reguły dramatu i próby nowatorskich rozwiązań w konstrukcji tego rodzaju literackiego na podstawie literatury wybranych epok
518. Teatr antyczny; teatr szekspirowski; teatr romantyczny; teatr „wielki”. Dokonaj analizy modeli teatru na przestrzeni dziejów
519. Dramat antyczny – dramat Szekspira – dramat romantyczny. Dokonaj porównania na podstawie przykładów
520. Dramat szekspirowski a dramat romantyczny. Na wybranych przykładach wykaż powinowactwo gatunków
521. Porównaj tragedię antyczną z dramatem romantycznym odwołując się do dwóch wybranych utworów
522. Różne kreacje bohatera w dramacie XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
523. Charakterystyka bohatera dramatu antycznego, szekspirowskiego i romantycznego. Wykaż podobieństwa i różnice na wybranych kreacjach literackich
524. Rozwój dramatu na przełomie wieków. Problematyka i kompozycja

525. Omów przykłady ujęcia motywu wojny, wskazując na jego rolę i funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok
526. Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Zanalizuj wybrane utwory, skupiając się na wpływie wydarzeń na losy i postawy człowieka
527. Wpływ wojny i masowych zbrodni na psychikę i morale człowieka. Omów na podstawie wybranych dzieł
528. Dramat jednostki w obliczu II wojny światowej. Omów sposoby przedstawienia tego tematu w wybranych utworach literackich
529. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
530. Człowiek w czasach wielkiej próby. Rozważ problem, odwołując się do literatury związanej z II wojną światową
531. Człowiek wobec wojny
532. Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji II wojny światowej w wybranych utworach polskiej literatury współczesnej
533. Los człowieka w czasie wojny i okupacji ukazany w literaturze. Omów na wybranych przykładach
534. Omów wpływ wojny i cierpienia na psychikę człowieka. Pisarze XX wieku
535. Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek. Przedstaw obraz XX wieku ukazany w literaturze polskiej
536. Dylematy moralne żołnierzy I i II wojny światowej. Ukaż na podstawie analizy bohaterów literatury polskiej i obcej
537. Jak II wojna światowa wpłynęła na ludzką psychikę? Przedstaw na podstawie wybranych utworów literackich i filmów
538. Kraj zniszczony przez wojnę. Omów, interpretując wybrane wiersze polskich poetów
539. Analizując wybrane utwory K. K. Baczyńskiego, T. Gajcego i innych poetów tworzących w czasie wojny, przedstaw losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej
540. Polacy i Żydzi wobec doświadczeń II wojny światowej
541. Scharakteryzuj i oceń różne postawy człowieka rzeczywistości wojennej, odwołując się do wybranych utworów
542. Postawy moralne wobec okrucieństw II wojny światowej
543. Przedstaw obraz okupowanej Polski na podstawie wybranych dzieł literatury
544. Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej
545. Omów różne postawy człowieka wobec zagrożenia śmiercią na podstawie literatury wojny i okupacji
546. Na wybranych przykładach literackich omów wpływ wojny na ludzką psychikę
547. Wojna i jej wpływ na psychikę człowieka. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku
548. Wpływ wojny na psychikę i moralność człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie literatury i filmu
549. Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji np. K. K. Baczyńskiego, T. Gajcego i T. Różewicza
550. Scharakteryzuj i porównaj różne sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze polskiej związanej z II wojną światową
551. Poetyckie wizje wojny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
552. Wpływ II wojny światowej na literaturę europejską
553. Sposoby opowiadania o doświadczeniach II wojny światowej w prozie współczesnej. Omów wybrane teksty, odwołując się do twórczości: Z. Nałkowskiej, T. Borowskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, M. Białoszewskiego
554. Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej
555. Różne sposoby pisania o wojnie. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych utworów, reprezentujących odmienne gatunki literackie
556. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Rozważ problem w oparciu o wybrane teksty literackie
557. Literatura jako świadectwo wydarzeń II wojny światowej. Omów, jaką wiedzę dotyczącą tej kwestii wyniosłeś z literatury
558. Sposoby prezentacji doświadczeń II wojny światowej w literaturze. Omów na wybranych przykładach
559. Człowiek jako ofiara wojny na podstawie literatury współczesnej. Omów na wybranych przykładach
560. Różnorodne sposoby mówienia o wojnie i okupacji w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach
561. Motyw wojny w literaturze
562. Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji II wojny światowej w wybranych utworach polskiej literatury współczesnej. Sformułuj wnioski
563. Zadżumiony, kamienny, inny, jaki? Obraz świata w literaturze XX wieku. Zaprezentuj temat, analizując wybrane teksty
564. Wojna jako tło wydarzeń w utworach literackich różnych epok. Omów odwołując się do wybranych przykładów
565. Literatura wobec doświadczeń II wojny światowej. Dokonaj analizy celowo wybranych dzieł literackich
566. Wpływ wojny na człowieka. Omów temat, odwołując się do dzieł literatury polskiej i obcej
567. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów poetyckich i prozatorskich okresu wojny i okupacji
568. Wojna jako temat literacki. Zaprezentuj zagadnienie, analizując wybrane przykłady
569. Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność
570. Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych
571. Wpływ wojny na ludzką moralność i psychikę. Dokonaj analizy celowo dobranych przykładów literackich
572. Wpływ II wojny światowej na postawy człowieka. Omów problem analizując wybrane utwory
serwis maturalny
 
Posty: 24
Dołączył(a): 10.09.2009 17:11

Re: Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

Postprzez serwis maturalny » 14.10.2010 17:15

573. Tendencje do heroizacji i deheroizacji we współczesnej literaturze polskiej (np. K. K. Baczyński, T. Borowski, T. Różewicz, J. Andrzejewski, H. Krall, M. Białoszewski, G. Herling-Grudziński)
574. Omów sposoby heroizacji i deheroizacji bohaterów w literaturze polskiej XIX i XX wieku

575. Dramaty małżeńskie w literaturze. Omów sposoby ich ujęcia na wybranych przykładach
576. Dramaty rodzinne w literaturze. W oparciu o wybrane utwory przedstaw różne ujęcia tego tematu
577. Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
578. Małżeńskie dramaty jako temat literacki. Przedstaw różne jego ujęcia w literaturze XX wieku
579. Małżeńskie dramaty w literaturze różnych epok

580. Rola postaci drugoplanowych w dziele epickim. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów

581. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji motywu drzewa w literaturze i malarstwie
582. Słynne drzewa w literaturze polskiej i obcej. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu i znaczenie poszczególnych drzew dla bohaterów w oparciu o dowolnie wybrane przykłady
583. Motyw drzewa i jego funkcje w literaturze różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów
584. Drzewo - świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów analizując wybrane przykłady
585. Drzewo – symbol, świadek, bohater utworu literackiego lub innego dzieła sztuki. Zanalizuj wybrane 4-5 przykłady z kultury polskiej i obcej
586. Motyw drzewa w literaturze i malarstwie różnych epok
587. Symbolika drzewa w literaturze i malarstwie
588. Symbolika drzewa w wybranych tekstach kultury różnych epok

589. Duchowni w literaturze - omów różnorodność kreacji i literackie funkcje bohaterów- księży i mnichów. Zakres epok od starożytności do baroku włącznie
590. Duchowieństwo w literaturze XX wieku- omów różnorodność kreacji i literackie funkcje bohaterów
591. Bohaterowie w habitach. Przedstaw różne sposoby ich kreowania w wybranych utworach literackich
592. Postać księdza w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

593. Dworek szlachecki jako przestrzeń życia. Przedstaw na wybranych utworach
594. Obraz dworu w polskiej literaturze. Przedstaw i porównaj na trzech przykładach z różnych epok
595. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze polskiej. Dokonaj analizy poszczególnych przykładów
596. Szlachecki dworek jako obraz polskiej kultury i tradycji w literaturze XIX i XX wieku
597. Na podstawie wybranych utworów literackich z XIX i XX wieku przedstaw role dworków szlacheckich w polskiej literaturze
598. Dworek szlachecki – gniazdo rodzinne. Przedstaw wartości dworu w różnych epokach literackich, analizując celowo dobrane utwory
599. Funkcjonowanie motywu dworku w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
600. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze
601. Różne sposoby ujęcia obrazu dworku szlacheckiego w literaturze polskiej – analiza wybranych przykładów
602. Obraz dworu szlacheckiego jako przestrzeń spotkania człowieka z tradycją. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów
603. Motyw dworku szlacheckiego. Omów na wybranych przykładach

604. Przedstaw dylematy miłosne kochanków na podstawie wybranych utworów literackich
605. „I nie miłować ciężko i miłować nędzna pociecha…” (M. Sęp Szarzyński). Porównaj dylematy miłosne kochanków z utworów różnych epok (wybrane utwory)
606. Dylematy miłosne słynnych postaci literackich

607. Światopoglądowe dylematy w kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

608. Wizerunek dziecka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
609. Omów obraz dziecka i jego funkcje w literaturze i innych wybranych dziełach sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady
610. Postać dziecka w utworach literackich i malarstwie portretowym. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodność tego motywu
611. Portret dziecka w literaturze i malarstwie co najmniej dwóch wybranych epok. Omów ten temat, wykorzystując analizę dzieł
612. Analizując wybrane utwory, omów funkcjonowanie motywu dziecka w literaturze różnych epok
613. Dziecko jako bohater literacki - przedstaw różne sposoby jego kreacji w wybranych utworach
614. Przedstaw jaką funkcję pełni motyw dziecka w literaturze
615. Świat widziany oczami dziecka. Przedstaw kreacje bohatera dziecięcego, odwołując się do wybranych utworów literackich
616. Sposoby kreowania portretu dziecka w literaturze
617. Portret dziecka w literaturze pozytywistycznej. Omów na wybranych przykładach
618. Portret dziecka w literaturze i innych dziedzinach sztuki pozytywizmu. Przedstaw wybrane dzieła
619. Portrety dzieci w nowelach pozytywistycznych i w malarstwie Stanisława Wyspiańskiego. Omów temat na wybranych przykładach
620. Portret dziecka w literaturze. Zaprezentuj wybranych bohaterów
621. Awans dziecka jako bohatera literackiego – omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
622. Motyw dzieciństwa w literaturze
623. Motyw dzieciństwa w literaturze i sztuce polskiej. Omów na wybranych przez Ciebie przykładach
624. Wpływ dzieciństwa na psychikę bohatera. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich
625. Wpływ dzieciństwa na postawy bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
626. Dziecko jako bohater dzieła literackiego. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu na wybranych przykładach
627. Dziecko jako bohater nowel pozytywistycznych oraz obrazów Stanisława Wyspiańskiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
628. Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach różnych epok
629. Motyw dziecka w twórczości polskich pozytywistów – przedstaw na wybranych przykładach
630. Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Przedstaw sposób jego prezentacji na wybranych przykładach z jednej epoki
631. Rola motywu dziecka w literaturze. Przedstaw i zanalizuj wybrane przez siebie przykłady
632. Różne wizerunki dziecka w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów
633. Sposoby kreowania postaci dziecka w różnych tekstach kultury. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł z różnych epok
634. Świat uczuć dziecka w literaturze. Omów zagadnienie, analizując przykłady z różnych epok
635. Świat widziany oczami dziecka. Na wybranych przykładach literackich omów kreacje świata przedstawionego i określ funkcję takiej konstrukcji utworów
636. Świat widziany oczyma dziecka w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane utwory
637. Artystyczne funkcje świata widzianego oczami dziecka w dziele literackim. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory
638. Świat XIX i XX wieku widziany oczami dziecka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
639. Świat widziany oczami dziecka w literaturze XIX i XX wieku
640. Obraz niedoli dziecka przedstawiony przez polskich twórców pozytywistycznych. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa
641. W oparciu o wybrane teksty kultury przedstaw różne aspekty świata widzianego oczyma dziecka

642. Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu. Przedstaw na wybranych przykładach

643. Ekspansja języka angielskiego na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, reklam, itp.
644. Przeanalizuj na wybranych przykładach wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę

645. Liryka erotyczna od antyku do współczesności. Omów i porównaj na przykładzie dowolnie wybranych dzieł twórców literackich dwu różnych epok
646. Erotyka w poezji polskiej. Omów temat na dwóch wybranych epokach
647. Erotyka jako temat literacki. Omów sposoby funkcjonowania motywu w różnych epokach
648. Porównaj różne ujęcia erotyki w literaturze i w innych dziełach sztuki
649. Liryka erotyczna, czyli różne sposoby mówienia o miłości
650. Różne ujęcia tematyki miłosnej w polskiej poezji XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach
651. Motyw miłości w poezji romantycznej i młodopolskiej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
652. Liryka erotyczna – porównaj odmienne ujęcia motywu miłości w twórczości dwóch wybranych poetów
653. Liryka erotyczna od antyku do współczesności
654. Sonety miłosne w literaturze polskiej i obcej. Interpretując wybrane sonety Szekspira, Petrarki, Morsztyna lub innych autorów, wskaż podobieństwa i różnice w ujęciu tematu oraz stylistyce wypowiedzi

655. Miłość spełniona i niespełniona w życiu twórców literackich. Omów temat, odwołując się do biografii wybranych autorów literackich
656. Miłość w życiu twórców i kreacjach literackich. Omów na przykładzie wybranych dzieł romantycznych

657. Na przykładzie wybranych utworów średniowiecza, renesansu i baroku przedstaw jak literatura tych epok odniosła się do wartości doczesnych i spraw eschatologicznych w życiu człowieka

658. Wpływ filozofii na literaturę. Przedstaw różne ujęcia problemu w wybranych utworach literackich z co najmniej dwóch epok
659. Filozofia starożytna i jej wpływ na literaturę różnych epok. Przeanalizuj wybrane przykłady
660. Wpływ filozofii na literaturę. Omów na wybranych przykładach, odwołując się do twórczości wybranej epoki

661. Osoba świętego Franciszka i jego postawa życiowa jako inspiracja literacka i filmowa
662. Motyw postawy Franciszkańskiej. Rozwiń temat, przywołując wybrane przykłady z literatury

663. Różnorodność frazeologizmów w języku polskim – ich pochodzenie, rodzaje i funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach

664. Porównaj różne postawy wybranych bohaterów literackich w godzinie próby
665. Człowiek w godzinie próby. Omów temat analizując wybrane utwory XX wieku

666. Gombrowiczowska koncepcja świata i człowieka. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów i wypowiedzi pisarza

667. Góra – miejsce symboliczne. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując celowo wybrany materiał literacki i malarski

668. Na podstawie wybranych przykładów omów sposób funkcjonowania motywów literackich w piosenkach Marka Grechuty

669. Mogiły, ruiny, opustoszałe zamki - znaki przemijania świata. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich
670. Mogiły, groby, cmentarze. Przedstaw ich funkcje na wybranych przykładach literackich i malarskich

671. Groteska jako jedna z podstawowych kategorii estetycznych literatury XX wieku. Omów funkcje i sposoby realizowania groteski w wybranych dziełach literackich, odwołując się do co najmniej trzech utworów
672. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata
673. Analizując wybrane przykłady utworów z różnych epok, omów funkcję groteski w życiu bohaterów literackich
674. Funkcje groteski w literaturze
675. Formy groteski w dramacie współczesnym
676. Kpina i groteska w twórczości pisarzy 20-lecia międzywojennego i współczesności. Omów temat, analizując i interpretując celowo wybrane utwory

677. Literatura i film grozy. Omów i dokonaj porównania na wybranych przykładach
678. Estetyka strachu w literaturze współczesnej i filmie. Analizując wybrane teksty kultury, przedstaw zagadnienie uwzględniając kontekst kulturowy

679. Scharakteryzuj i oceń podmiot liryczny i bohatera wierszy Zbigniewa Herberta
680. Kim jest Pan Cogito? Scharakteryzuj i określ funkcję bohatera wierszy Zbigniewa Herberta
681. Pan Cogito – bohater nadal tajemniczy. Omów świat wartości tej postaci i sposoby budowania monologu lirycznego

682. Kreacja herosa (nadczłowieka) w literaturze fantasy i ich adaptacjach filmowych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach
683. Motyw herosa i jego funkcje w literaturze oraz filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
684. Ukaż różne sposoby kreowania herosów w literaturze i filmie
685. Kreacja herosa (nadczłowieka) w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy
686. Przedstaw kreacje herosa (nadczłowieka) w literaturze i filmach sensacyjnych. Analiza porównawcza na wybranych przykładach
687. Motyw bohatera – herosa w literaturze i filmie. Porównaj różne sposoby ujęcia tematu
688. Omów podobieństwa i różnice pomiędzy herosami filmowymi naszych czasów a ich mitologicznymi pierwowzorami
689. Od antycznych herosów do filmowych bohaterów. Analizując wybrane teksty kultury, przedstaw postawę i świat wartości mitologicznych bohaterów i ich współczesnych odpowiedników znanych z literatury, komiksów, telewizji
690. Na wybranych przykładach literatury i filmów fantasy ostatnich lat omów kreacje herosa (nadczłowieka)
691. Filmowe i literackie kreacje herosów. Analizując celowo wybrane przykłady, omów zagadnienie
692. Różne portrety herosów w literaturze i filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
693. Motyw herosa, supermana w różnych dziedzinach sztuki. Omów temat, analizując celowo dobrane przykłady
694. Heros jako typ bohatera literackiego. Przedstaw na wybranych przykładach
695. Mitologiczny heros w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach
696. Literackie wizje nadczłowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady

697. Historia inspiruje twórców literatury. Przedstaw temat odwołując się do wybranych dzieł literackich i wydarzeń historycznych
698. Historia jako źródło inspiracji dla twórców literatury. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory
699. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów problem, analizując wybrane przykłady z różnych epok
700. Dramat człowieka uwikłanego w swój czas historyczny. Rozważ na przykładach literatury dwóch wybranych epok
701. Człowiek uwikłany w żywioł historii. Przedstaw jak historia wpływa na dzieje bohaterów literackich w wybranych epokach
702. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Charakteryzując wybranych bohaterów z literatury XIX i XX wieku, przedstaw ich wybory moralne i postawy
703. Wydarzenie historyczne jako tło i temat literatury i sztuki. Przedstaw problem na podstawie wybranych przykładów
704. Porównaj cechy i funkcje motywów historycznych w wybranych utworach literackich Henryka Sienkiewicza oraz na obrazach Jana Matejki
705. Sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów
706. Postacie historyczne w literaturze i filmie. Zaprezentuj sposób ich przedstawienia w literaturze i filmie
707. Postacie historyczne jako bohaterowie literatury. Scharakteryzuj wybrane sylwetki i omów ich funkcje
708. Wpływ historii naszego narodu na tematykę utworów literackich. Zanalizuj wybrane przykłady
709. Tematyka historyczna jako tworzywo literatury polskiej XIX i XX wieku. Zanalizuj zagadnienie w wybranych utworach epickich
710. Proza historyczna XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do twórczości dwóch wybranych autorów
711. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J. Matejki). Zanalizuj i porównaj wybrane dzieła
712. Najważniejsze wydarzenia w historii Polski w literaturze i sztuce
713. Literatura świadectwem ważnych wydarzeń historycznych. Omów temat na wybranych przykładach
714. Wydarzenia historyczne jako temat literacki. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory
715. Omów na wybranych przykładach wydarzenia historyczne, które stały się
źródłem inspiracji literackich i malarskich
716. Zinterpretuj sposoby przedstawiania ważnych wydarzeń w historii narodu w literaturze, malarstwie lub filmie
717. Wpływ historii na los człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów romantyzmu i XX wieku
718. Wybitne postacie historyczne, sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie
719. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia rzeczywistości. Omów i porównaj na wybranych przykładach
720. Prawda historyczna a fantazja literacka. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów

721. Różne sposoby realizacji idei „krzepienia serc” w literaturze i malarstwie. Analizując i interpretując celowo wybrane utwory, omów możliwości języka różnych dziedzin sztuki
722. „Ku pokrzepieniu serca” – odwołując się do dzieł literackich i malarskich, wyjaśnij jak ową ideę realizowała polska sztuka XIX wieku

723. Przedstaw na wybranych przykładach obraz Holocaustu w literaturze polskiej
724. Holocaust i kwestia żydowska. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnie wybranych tekstów literackich
725. Doświadczenie Holocaustu jako temat literatury. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie
726. Holocaust w literaturze. Przedstaw obraz eksterminacji narodu żydowskiego w wybranych utworach
727. Przedstaw różne ujęcia problematyki Holocaustu w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów
728. Doświadczenie Holocaustu – pisarskie świadectwo z obu stron muru. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie
729. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady
730. Holocaust w literaturze, fotografii i filmie. Rozwiń temat na podstawie analizy wybranych dzieł
731. Problem Holocaustu widziany z perspektywy polskich poetów i pisarzy. Rozważ temat, odwołując się do literatury XX wieku
732. Holocaust w literaturze i na wielkim ekranie. Przedstaw na wybranych przykładach
733. Holocaust w literaturze i filmie. Czym jest ten temat dla współczesnych artystów i jak jest przez nich pokazywany?
734. Postawy Polaków wobec holocaustu. Omów problem, odwołując się do literatury współczesnej
735. Postawy ludzi wobec Holocaustu. Omów zagadnienie posługując się przykładami z literatury dokumentalnej i pięknej
736. Holocaust - tragedia XX wieku ukazana w literaturze i sztuce (film, fotografia). Analiza porównawcza wybranych przykładów
737. Literatura polska wobec Holocaustu. Omów temat na podstawie wybranych przykładów literackich
738. Holocaust w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
739. Holocaust w polskiej literaturze. Omów na wybranych przykładach
740. Holocaust – obraz zagłady. Przedstaw na wybranych przykładach
741. Omów problem Holocaustu na podstawie znanych Ci dzieł literackich i filmowych
742. Rozważ sposób prezentacji tematu Holocaustu w literaturze współczesnej
743. Porównaj sposób przedstawienia Holocaustu w poznanych utworach literackich i filmowych
744. Zagłada Żydów (Holocaust) jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
745. Omów los Żydów w czasie II wojny światowej w świetle wybranych utworów literackich
746. Na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych przedstaw i oceń postawy bohaterów wobec Holocaustu
747. Postawa bohaterów wobec Holocaustu
748. Przedstaw problem antysemityzmu i Holocaustu w literaturze polskiej. Rozważ problem na przykładzie kilku wybranych dzieł
749. Przedstaw różne ujęcia Holocaustu w literaturze i innych dziełach sztuki, odwołując się do wybranych tekstów kultury
750. Różnorodne postawy pisarzy wobec problemu holocaustu. Rozwiń temat opierając sie na wybranych przykładach literackich
751. Na podstawie wybranych utworów przedstaw literackie sposoby ukazania motywu Holocaustu
752. Postawy człowieka wobec Holocaustu. Rozwiń temat na wybranych przykładach
753. Postawy Polaków wobec Holocaustu. Omów temat na podstawie wybranych utworów
754. Różne postawy Polaków wobec zagłady Żydów. Omów na wybranych przykładach
755. Jak literatura i film ujmuje temat ludobójstwa? Porównaj realizacje tego tematu i świata przedstawionego określonych utworów

756. Idealizacja jako sposób przedstawiania rzeczywistości. Omów problem na trzech przykładach z różnych epok

757. Omów funkcjonowanie motywu ikaryjskiego w polskiej poezji współczesnej
758. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie, sposoby nawiązań i artystyczne efekty, odwołując się do wybranych przykładów
759. Skonfrontuj różne interpretacje wybranego motywu mitologicznego, odwołując się do dzieł literackich i malarskich z różnych epok

760. Imiona modne, pretensjonalne i zapomniane. Omów zjawisko etymologii imion na wybranych przykładach
761. Imiona jako znaki językowe. Omów znaczenie wybranych imion i ich etymologię oraz przedstaw klasyfikację

762. Technika impresjonistyczna w malarstwie i literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady
763. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach
764. Techniki malarskie (np. impresjonizm, kubizm) jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
765. Scharakteryzuj impresjonizm w literaturze i malarstwie Młodej Polski
766. Odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł malarskich, omów impresjonizm jako kierunek w sztuce
767. Przedstaw jak impresjoniści ukazywali przyrodę w literaturze i malarstwie. Wykorzystaj wybrane przykłady (np. K. Przerwa-Tetmajer „Melodia mgieł nocnych”, J. Kasprowicz „Krzak dzikiej róży”, opowiadania S. Żeromskiego, W. Reymont „Chłopi”, obrazy Podkowińskiego, Wyczółkowskiego, Moneta)
768. Impresjonizm w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury
769. Młodopolskie krajobrazy w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury
770. Impresjonistyczne pejzaże w malarstwie i poezji Młodej Polski. Omów rodzaje i funkcje środków artystycznego wyrazu na wybranych przykładach
771. Impresjonistyczne pejzaże w poezji młodopolskiej i malarstwie. Porównaj wybrane teksty kultury

772. Na podstawie analizy celowo dobranych utworów przedstaw portrety polskich intelektualistów
773. Oceń rolę inteligencji w społeczeństwie, analizując utwory literackie
774. Obraz i ocena polskiej inteligencji w wybranych tekstach. Analizując zagadnienie, powołaj się na utwory z różnych epok literackich

775. Jednostka wobec zbiorowości w literaturze
776. Bohaterowie literaccy gotowi do najwyższych poświęceń. Rozwiń na wybranych przykładach
777. Dobro jednostki a szczęście ogółu. Odwołując się do wybranych utworów, zaprezentuj wybory bohaterów literackich
778. Konflikt między pragnieniem szczęścia osobistego a obowiązkiem wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego
779. Ofiara i poświęcenie jako motyw literacki. Przedstaw temat, dokonując analizy wybranych przykładów
780. Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne ujęcia, analizując wybrane utwory

781. Jak, gdzie i co jedzą bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok
782. Motyw ucztowania w literaturze. na wybranych przykładach wskaż podobieństwa i różnice w sposobie jego prezentacji
783. Motyw wina, uczty i biesiady w sztuce
784. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Omów różnorodność realizacji motywów kulinarnych na podstawie tekstów literackich oświecenia i romantyzmu
785. Motyw uczty i ucztowania. Przedstaw role i sposoby wykorzystania motywu w wybranych utworach literatury polskiej

786. Język internautów. Omów na wybranych przykładach i oceń to zjawisko
787. Język internautów. Omów jego praktyczne zastosowanie na wybranych przykładach
788. Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych grup dyskusyjnych
789. Scharakteryzuj język Internetu (np. blogów, czatów)
790. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe
791. Język Internetu. Omów style przekazów informacji na wybranych przykładach
792. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na podstawie samodzielnie zebranego materiału
793. Oceń język Internetu jego funkcjonalność i użyteczność
794. Sms, czat i gadu gadu jako nowoczesne sposoby wyrażania myśli i emocji. Przeanalizuj funkcje , jakie spełniają oraz porównaj z tradycyjnymi zasadami komunikacji na podstawie celowo wybranych przykładów literackich

795. Różne środowiska – różne sposoby komunikowania się, np. gwara uczniów szkół średnich, kibiców sportowych, informatyków-komputerowców, miłośników wędkowania, itp. Omów na wybranych przykładach
796. Słownictwo środowiskowe. Zanalizuj język wybranej grupy społecznej
797. Językowe cechy gwary uczniowskiej. Dokonaj analizy na wybranych przykładach
798. Gwara uczniowska. Przedstaw jej przykłady i omów funkcjonalność w środowisku szkolnym
799. Gwara uczniowska (słownictwo, frazeologia, wyrażenia, składnia i zwroty ekspresyjne). Omów mechanizm i cele powstawania gwary
800. Język współczesnych środowisk młodzieżowych. Zredaguj słownik wraz z objaśnieniami
801. Język twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego
802. Język współczesnych nastolatków. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do języka mówionego wybranego środowiska
803. Język mojego środowiska na podstawie obserwacji gwary szkolnej (młodzieżowej). Dokonaj analizy języka swojego środowiska. Jakie tendencje w nim się ujawniają
804. Dokonując analizy gwary uczniowskiej, wyjaśnij popularność niektórych wyrazów i związków frazeologicznych
805. Na podstawie zgromadzonego materiału źródłowego scharakteryzuj język współczesnej młodzieży

806. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości B. Prusa, J. Tuwima, M. Białoszewskiego, S. Barańczaka. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów

807. Zbadaj język i styl swojego ulubionego pisarza/publicysty

808. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka sprawozdawców sportowych
809. Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów na wybranych przykładach
810. Analizując celowo zebrany materiał, oceń poprawność językową wypowiedzi komentatorów sportowych. Scharakteryzuj kryteria, jakimi się posłużyłeś
811. Język komentarzy sportowych. Omów ich specyfikę, analizując zgromadzony materiał
812. Cechy językowe dziennikarstwa sportowego. Omów na przykładach zgromadzonego materiału
813. Analiza językowa wybranych sprawozdań sportowych. Omów charakterystyczne cechy tego typu wypowiedzi

814. Typowe błędy w wypowiedziach dziennikarskich. Zanalizuj i sklasyfikuj błędy językowe na typowych przykładach
815. Dlaczego telewizja nie może być autorytetem w dziedzinie języka? Zaprezentuj typy błędów językowych na podstawie zgromadzonego przez siebie materiału

816. Język radia, telewizji, prasy wobec normy językowej. Rozważ problem poprawności językowej na przykładach z mediów

817. Porównaj język różnych osobowości telewizyjnych (np. dziennikarzy sportowych, prezenterów telewizyjnych, redaktorów programów kulturalnych) pod względem zasobu słownictwa, skuteczności, komunikacji, cech indywidualnych języka

818. Przedstaw charakterystykę porównawczą Cezarego Baryki i Tomasza Judyma. Wskaż nawiązania romantyczne w kreacji każdego z bohaterów

819. Kabaret jako zjawisko kulturowe od czasów Młodej Polski do współczesności
820. Kabaret jako synteza różnych form ekspresji artystycznej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów

821. Kamienica jako przestrzeń życiowa człowieka. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

822. Fenomen prozy Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstaw sylwetkę reportera i wybrane teksty

823. Człowiek sukcesu, karierowicz jako bohater literatury i filmu. Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w utworze

824. Motyw karuzeli w literaturze współczesnej. Omów jego funkcjonowanie w wybranych utworach

825. Karykatura jako sposób mówienia o rzeczywistości. Podaj na wybranych przykładach literackich
826. Satyra, karykatura, kabaret jako reakcja na nieakceptowane zjawiska społeczne i polityczne

827. Ofiara i kat. Omów zagadnienie, przywołując wybrane utwory (np. F. Dostojewskiego, F. Kafki, T. Borowskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego)
828. Omów funkcjonowanie motywu kata i ofiary w literaturze kilku epok
829. Motyw niewinnej ofiary w sztuce różnych epok. Przedstaw różne ujęcia motywu na podstawie analizy dzieł literackich i malarskich
830. Nikt z nas nie jest bez winy (K. K. Baczyński). Interpretując wybrane utwory, skup się na problemie granicy między katem a ofiarą w literaturze polskiej powstałej po 1939
831. Obraz kata i ofiary w literaturze współczesnej. Przedstaw, analizując celowo dobrany materiał
832. Motyw kata i ofiary w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
833. Zaprezentuj portret kata i ofiary, odwołując się do wybranych utworów o tematyce wojennej

834. Katastroficzne wizje świata w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach sposoby obrazowania tego toposu
835. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych

836. Nie kłamstwo, lecz prawda zabija nadzieję. Omów zagadnienie, przywołując materiał literacki z różnych epok
837. Przedstaw i oceń wpływ kłamstwa na życie wybranych bohaterów literackich

838. W jak różny sposób literatura polska opisuje nadzieję człowieka? Odwołaj się do różnych epok, trzech rodzajów literackich
839. Jest zawsze miejsce na nadzieję – Gustaw Herling-Grudziński. Zaprezentuj utwory literackie, w których odnalazłeś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności

840. Kobieta anioł – kobieta demon. W jaki sposób w różnych tekstach kultury (literackich i z innych dziedzin sztuki) z różnych epok pokazywano postacie kobiece
841. Przedstaw portrety uwodzicielek w literaturze
842. Wpływ kobiety na decyzje (wybory życiowe) bohaterów jako temat w literaturze. Przestaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady
843. Literackie portrety kobiet. Omów ich typ i funkcje na wybranych przykładach
844. Kobieta jako źródło fascynacji w utworach literackich w różnych epokach
845. Kobieta – jej życie, problemy i pragnienia w literaturze wybranych epok
846. Różnorodne kreacje kobiet w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich
847. Matki, żony i kochanki – obraz i rola kobiet w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
848. Kreacje i portrety psychologiczne kobiet w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Omów na wybranych przykładach
849. Porównaj różne kreacje kobiet na wybranych przez siebie utworach
850. Kobieta – anioł, kobieta – demon, przedstaw najciekawsze wizerunki kobiet w literaturze
851. Anioł czy famme fatale. Omów wpływ wybranych postaci kobiety na losy bohaterów
852. Kreacje postaci kobiecych w literaturze. Omów sposoby ich ujęcia na wybranych przykładach
853. Kobiety – bohaterki literackie i ich psychologiczne portrety
854. Najciekawsze Twoim zdaniem portrety psychologiczne kobiet w literaturze polskiej i obcej. Porównaj sposoby ich kreowania, uzasadnij wybór
855. Portret kobiety w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
856. Postacie kobiece i ich rola w utworach literackich romantyków i pozytywistów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach
857. Wielkie kreacje kobiet w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw temat na dowolnych przykładach
858. Porównaj wizerunki kobiet w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów
859. Przedstaw portret kobiety w wybranych powieściach Honoriusza Balzaka. Oceń wartość poznawczą i wychowawczą przywołanych kreacji
860. Kobieta idealna w literaturze i sztuce. Omów problem wykorzystując teksty kultury różnych epok
861. Funkcjonowanie ideału kobiety w wybranych epokach. Rozważ temat, odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa
862. Wizerunek kobiety w utworach dwóch sąsiadujących ze sobą epok. Przedstaw sposoby ich kreowania w wybranych utworach literackich
863. Różne kreacje kobiety w literaturze. Omów i zinterpretuj ujęcia motywu na wybranych przykładach
864. Analizując wybrane przykłady, porównaj portrety kobiet w literaturze i sztuce różnych epok
865. Kobieta anioł, kobieta demon w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich i innych dzieł kultury
866. Szatan czy anioł? Różne wizerunki kobiety w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów na wybranych przykładach
867. Na podstawie różnych filmów, artykułów prasowych, reklam i audycji telewizyjnych zanalizuj obecne w kulturze popularnej wizerunki kobiet. Porównaj je z innymi modelami kobiecości znanymi Ci z literatury
868. Co intryguje w literackich i plastycznych postaciach kobiet. Omów na wybranych przykładach
869. Literackie wizerunki kobiet – przedstaw na wybranych przykładach
870. Kobieta w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj wygląd zewnętrzny i świat przeżyć wewnętrznych wybranych bohaterek
871. Różnorodne kreacje kobiet w literaturze wybranej epoki lub twórczości wybranego pisarza. Przedstaw temat w formie analizy porównawczej utworów
872. Przedstaw i porównaj bohaterki polskich utworów romantycznych
873. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie wybranych dzieł literatury, opisz stereotyp kochanki romantycznej
874. Stereotypy kobiecości w literaturze dwóch epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
875. Portret kobiety w literaturze i malarstwie renesansu
876. Portrety kobiety w literaturze, ukazanie kobiet dobrych w zestawieniu ze złymi
877. Kobieta jako inspiracja dla artysty. Różnorodne oblicza kobiet – muz w wybranych tekstach kultury
878. Matka, muza, kochanka – literackie portrety kobiet w literaturze
879. Kobiety o kobietach. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
880. Portrety kobiet w literaturze polskiej i powszechnej. Omów analizując wybrane utwory
881. Sylwetki kobiet w dziełach literackich romantyzmu i pozytywizmu. Przedstaw podobieństwa i różnice
882. Sylwetki kobiet w literaturze polskiego pozytywizmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
883. Obraz kobiety w wybranych utworach literatury Młodej Polski. Przedstaw analizując celowo dobrane przykłady
884. Różne wizerunki kobiet w literaturze i sztuce modernizmu. Przedstaw analizując wybrane przykłady
885. Piękne i szlachetne postacie kobiece w literaturze. Omów na wybranych przykładach
886. Portret kobiety w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach
887. Przedstaw portrety kobiety w literaturze XIX i XX wieku, analizując wybrane utwory literackie
888. Anioł czy femme fatale – omów wpływ wybranych postaci kobiecych w literaturze na losy bohaterów
889. Różne kreacje kobiety w literaturze współczesnej. Omów i zinterpretuj ujęcia tego motywu na wybranych przykładach
890. Wizerunek uwodzicielki w wybranych utworach literackich z różnych epok
891. Wizerunek kobiety w literaturze polskiej XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach
892. Kobieta – jej pragnienia i problemy. Przedstaw temat, wykorzystując teksty z różnych epok literackich
893. Portret kobiety upadłej na podstawie klasyków literatury
894. Kobieta w portretach literackich i malarskich. Omów na wybranych przykładach
895. Kobieta - jej życie, problemy i marzenia. Scharakteryzuj wybrane bohaterki literatury
896. Kobieta w literaturze – scharakteryzuj najciekawsze, Twoim zdaniem, kreacje kobiet
897. Kobieta zbuntowana. Przedstaw wizerunek w literaturze i oceń zasadność jej buntu
898. Matki, żony, famme fatale – różne portrety kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
899. Portrety kobiety. Polki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
900. Kobiety - bohaterki literackie, ich losy i psychologiczne portrety. Omów na przykładach
901. Kobieto, puchu marny… Portret kobiety literaturze. Omów na wybranych przykładach
902. Przedstaw portret kobiety w barokowej poezji i malarstwie w oparciu o wybrane przykłady
903. Portrety kobiet w literaturze, omów i porównaj kreacje kobiet w wybranych utworach
904. Omów na wybranych przykładach z literatury różne portrety Polek
905. Odwołując się do wybranych przez siebie postaci, omów kreacje kobiet w literaturze
906. Sposób kreowania wizerunku kobiety. Omów temat na podstawie wybranych utworów, charakteryzując funkcje i sposób kreowania postaci
907. Analizując wybrane przykłady przedstaw kreacje kobiet w dramatach Szekspira
908. Matki-Polki, emancypantki, lalki… Przedstaw portrety kobiet w literaturze różnych epok
909. Kobieta fatalna, kobieta anioł. Porównaj te motywy, odwołując się do przykładów z literatury
910. Wizerunek kobiety – fascynującej czy irytującej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

911. Droga kobiet do emancypacji. Omów problem, analizując literaturę piękną i publicystykę XIX i XX wieku. uwzględnij kontekst historyczny epoki
912. Od zniewolenia do emancypacji. Postać kobiety w literaturze XIX i XX wieku
913. Zmiana roli kobiety w społeczeństwie na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich
914. Samotnie czy z mężczyzną u boku? Odwołując się do przykładów literackich i filmowych omów rolę kobiety w społeczeństwie

915. Nieszczęśliwi kochankowie wśród bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
916. Portrety kochanków w wybranych utworach literatury różnych epok
917. Literackie pary kochanków różnych epok. Scharakteryzuj ich wizerunki w oparciu o wybrane utwory
918. Literaccy kochankowie – przedstaw portrety bohaterów ukazane w literaturze różnych epok
919. Na wybranych przykładach literackich z różnych epok przeanalizuj żywotność motywu nieszczęśliwych kochanków
920. Eros i Tanathos – śladami miłości i śmierci w literaturze polskiej i powszechnej. Zanalizuj i oceń funkcje tych motywów w wybranych przykładach literackich
921. Literackie i malarskie pary kochanków. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł
922. Ona i on – literackie i filmowe pary kochanków. Omów na wybranych przykładach
923. Literackie i filmowe pary kochanków
924. Słynne literackie pary. Omów sposoby ich przedstawiania, odwołując się do wybranych utworów
925. Słynne pary kochanków. Analiza porównawcza kilku wybranych przykładów z różnych utworów
926. Miłość przez wieki. Najsłynniejsze pary od antyku po współczesność
927. Miłość i cierpienie. Omów związek obu tych doznań, analizując historie słynnych par z literatury polskiej i obcej
928. Różne sposoby przedstawiania par bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
929. Miłość kochanków jako temat literacki. Omów różne odmiany uczucia na wybranych przykładach
930. Miłość niejedno ma imię. Przedstaw najpiękniejsze Twoim zdaniem pary kochanków literackich
931. Miłość – cierpienie – śmierć w historii sławnych kochanków
932. Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe
933. Pary kochanków literackich. Omów sposób ich przedstawienia w utworach wybranej epoki
934. Słynne pary kochanków, najpiękniejsze sceny miłosne. Omów na podstawie wybranych utworów literackich
935. Portret kochanków w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach
936. Obraz nieszczęśliwych kochanków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury
937. Kochankowie w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia w wybranych tekstach kultury
938. Kreacje romantycznych kochanków. Porównaj, analizując postawy wybranych bohaterów literackich
939. Literackie spotkania kochanków. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok
940. Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok
941. Miejsce spotkań zakochanych. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

942. Słynne historie miłosne. Omów, analizując dzieła literatury polskiej i obcej

943. Motyw filozofii antycznej w twórczości Jana Kochanowskiego. Dokonaj analizy porównawczej
944. Różne sposoby nawiązań do kultury antycznej w twórczości Jana Kochanowskiego. Przedstaw na wybranych przykładach

945. Przedstaw osobowość J. Kochanowskiego - humanisty, myśliciela i patrioty w świetle jego pisarskiego dorobku

946. Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego i ich funkcje w literaturze epok późniejszych. Zanalizuj na przykładzie wybranych utworów
947. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze polskiej
948. Związki współczesnej poezji polskiej z twórczością Jana Kochanowskiego. Określ charakter tych związków
949. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów

950. Kodeks moralny człowieka w wybranej epoce literackiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia na podstawie wybranych utworów

951. Pokolenie Kolumbów w komentarzu literackim i filmowym. Omów, analizując wybrane przykłady
952. Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów. Omów problem, analizując wybrane przykłady z literatury współczesnej
953. Tragizm pokolenia Kolumbów. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
954. Omów dramat życia i śmierci Kolumbów, analizując poezję Baczyńskiego, Gajcego i prozę Bratnego
955. Ukaż dramat skazanych i ocalonych w poezji i prozie pokolenia Kolumbów. Zinterpretuj wybrane obrazy, zaczerpnięte z literatury

956. Pokolenie tragiczne. Przedstaw odbicie ich losów w literaturze wybranych epok

957. Odwołując się do wybranych przykładów, skonfrontuj różne obrazy konfliktu pokoleń w literaturze
958. Młodzi kontra starzy. Przedstaw problem konfliktu pokoleń, odwołując się do wybranych utworów literackich
959. Konflikt pokoleń jako problem historyczno-literacki i temat literatury polskiej. porównaj różne literackie ujęcia tego zagadnienia
960. Przeanalizuj różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń w literaturze
961. Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie
962. Odwieczny konflikt pokoleń. Omów zjawisko na przykładzie manifestów różnych epok. Wskaż charakterystyczne środki, jakimi posługiwali się autorzy
963. Konflikty pokoleń na wybranych przykładach. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu
964. Konflikty rodzinne w dramatach polskich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
965. Młodzi wobec tradycji. Na wybranych przykładach literackich przedstaw przyczyny i konsekwencje odrzucenia tradycji
966. Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich
967. Konflikt pokoleń jako motyw literacki i filmowy. Omów funkcje tego motywu w wybranych dziełach
968. Konflikt pokoleń w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z różnych epok
969. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze XIX wieku. Określ jego charakter na wybranych przykładach
970. Zanalizuj konflikty pokoleń przedstawione w wybranych przykładach literatury polskiej
971. Rozważ czy konflikt pokoleń jest problemem uniwersalnym. Wypowiedź zilustruj przykładami z literatury pięknej i innych tekstów kultury

972. Manifesty i spory pokoleniowe jako zjawisko pogranicza epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

973. Konszachty z nieczystymi siłami. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w wybranych tekstach kultury

974. Posługując się przykładami wybranego typu powieści i filmu, omów wpływ konwencji gatunkowej na sposób kreacji świata przedstawionego i bohatera

975. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracja dla literatury. Omów temat, analizując wybrane utwory

976. Niepowtarzalna atmosfera Krakowa jako czynnik kształtujący artystów polskich. Omów temat, analizując wybrane dzieła literatury i sztuki
977. Kraków – miasto wielkich twórców kultury. Ukaż inspirującą rolę miasta w twórczości poetów i pisarzy różnych epok

978. Krytyka wad narodowych jako temat literatury. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z różnych epok
979. Krytyka wad ludzkich w literaturze. Omów sposób realizacji zagadnienia na wybranych przykładach utworów polskich i obcych

980. Wątpić jest rzeczą ludzką. Omów postawy wybranych bohaterów literackich przeżywających kryzys wiary

981. Problem ksenofobii ukazany w literaturze. Przedstaw te utwory, które według ciebie najbardziej oddziałują na emocje czytelnika

982. Symbolika róży. Przedstaw ujęcia tego motywu, analizując przykłady z literatury i sztuki różnych epok
983. Porównaj funkcje, jakie pełni motyw kwiatów w wybranych utworach literackich i dziełach malarskich
984. Róża jako alegoria i symbol. Określ, oceń motyw odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich

985. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu labiryntu – analiza wybranych przykładów

986. Literackie kreacje lekarzy. Oceń postawy i omów sposoby ukazywania przedstawicieli tej profesji na wybranych przykładach
987. Wizerunek lekarza na tle różnych epok

988. Motywy maryjne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
989. Różne sposoby funkcjonowania motywu maryjnego w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła
990. Kult maryjny w literaturze i sztuce. Omów i zilustruj temat odpowiednimi dziełami
991. Motywy maryjne w innych dziedzinach sztuki i w literaturze. Przedstaw na wybranych przez siebie przykładach
992. Kult maryjny w średniowieczu i epokach późniejszych. Jego wyraz w literaturze, sztuce i muzyce
993. Przedstaw funkcjonowanie motywu maryjnego w literaturze i sztuce
994. Motywy maryjne w literaturze i sztuce średniowiecza. Omów na wybranych przykładach
995. Wiersze maryjne w literaturze polskiego średniowiecza. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przez ciebie utwory
996. Scharakteryzuj wizerunek Maryi jako patronki średniowiecznych i współczesnych rycerzy odwołując się do tekstu Bogurodzicy i Modlitwy do Bogarodzicy K. K. Baczyńskiego

997. Ludzie listy piszą... Formy korespondencji dawniej i dziś
998. Formy korespondencji dawniej i dziś. Zanalizuj i porównaj wybrane przykłady
999. Formy korespondencji dawniej i / lub dziś. Przedstaw na wybranych przykładach odmiany, funkcje i postać stylistyczną form epistolarnych
1000. List – e-mail – sms. Analizując zebrany materiał, porównaj język i styl dawnej i współczesnej korespondencji prywatnej
1001. Epistolografia dawna i współczesna. Omów tematykę i formę listów na podstawie dwóch epok
1002. Słynne listy romantyczne – odwołaj się do zbiorów korespondencji z epoki romantyzmu
serwis maturalny
 
Posty: 24
Dołączył(a): 10.09.2009 17:11

Re: Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

Postprzez serwis maturalny » 14.10.2010 17:18

1003. Literatura uczy i ostrzega… Zaprezentuj bohaterów literackich, którzy mogą być wzorcami oraz tych, których postawy i życiowe wybory są ostrzeżeniem dla współczesnego

1004. Świat tajemny, magia i czary. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby funkcjonowania świata nadprzyrodzonego w dziele literackim i określ jego funkcje, jakie motyw ten spełnia

1005. Scharakteryzuj słynne pary małżeńskie w utworach literatury różnych epok
1006. Małżeństwa literacki od św. Aleksego po Ziembiewiczów. Wybierz cztery pary i scharakteryzuj te związki
1007. Małżeństwa w literaturze. Omów sposoby ich kreowania, wzajemne relacje i istoty tych związków na przykładzie wybranych tekstów
1008. Słynne literackie małżeństwa. Zaprezentuj ich portrety, analizując wybrane utwory
1009. Małżeństwo dobrane i niedobrane. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie
1010. Literackie obrazy małżeństw. Omów na wybranych przykładach
1011. Literackie małżeństwa - od średniowiecza do współczesności. Omów na wybranych przykładach
1012. Literackie i filmowe portrety małżonków. Omów na wybranych przykładach
1013. Małżeństwa w literaturze, cel i sposób ich kreacji. Omów temat analizując wybrane utwory
1014. Małżeństwa w literaturze. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne wizerunki małżonków i ich funkcje. Określ przyczyny prezentowanych w utworach relacji
1015. Udane i nieudane związki w literaturze. Oceń je i poddaj analizie
1016. Wzajemne relacje małżeńskie. Prześledź problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1017. Przedstaw i omów sposoby kreacji par małżeńskich w wybranych utworach Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego
1018. Przedstaw różne portrety małżeństw literackich w wybranych utworach literatury dawnej i współczesnej
1019. Małżeństwa i pary literackie. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
1020. Porównaj literackie obrazy małżeństw, dokonując analizy wybranych utworów

1021. Zaprezentuj kreacje idealistów
1022. Konfrontacja marzeń z rzeczywistością na podstawie trzech wybranych utworów literackich. Zaprezentuj ten motyw uwzględniając różnorodne jego ujęcia
1023. Motyw idealisty i marzyciela w różnych epokach literackich. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów
1024. Bohater literacki wobec marzeń i idei. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory
1025. Rola marzeń w życiu człowieka. Rozważ temat, odwołując się do wybranych postaci literackich
1026. Portrety idealistów w literaturze. Przeanalizuj sposoby kreowania tych postaci w wybranych utworach
1027. Literackie portrety idealistów i marzycieli. Zrealizuj temat w odniesieniu do literatury romantycznej i modernistycznej
1028. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok
1029. Idealiści i marzyciele w polskiej literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących się taka postawą i omów konsekwencje jakie ponoszą za wierność swym ideałom i marzeniom
1030. Jam jest posąg człowieka na posągu świata (J. Słowacki, Kordian). Marzenia bohaterów literackich dotyczące wielkości i wyjątkowości. Zaprezentuj postawy wybranych postaci epoki romantyzmu lub Młodej Polski
1031. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory
1032. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu
1033. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością – zmieniają świat czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich
1034. Różne kreacje idealistów. Porównaj wizerunki idealistów z wybranych epok i ukaż ich związki z duchem epoki
1035. Przyczyny i konsekwencje niespełnionych marzeń bohaterów literackich pozytywizmu. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów

1036. Portrety matek w literaturze polskiej
1037. Kreacje matek w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie
1038. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
1039. Różne ujęcia motywu matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1040. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok
1041. Matka i jej przeżycia jako temat literacki. Rozwiń zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
1042. Literackie portrety matek i ojców. Omów na przykładach utworów z różnych epok
1043. Różne sposoby przedstawiania matki cierpiącej. Dokonaj analizy odwołując się do wybranych przykładów
1044. Matka w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu na wybranych utworach różnych epok
1045. Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów polskich i obcych
1046. Omów na wybranych przykładach sposoby funkcjonowania motywu matki w literaturze polskiej
1047. Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego motywu w poezji polskiej
1048. Kochające i oddane, władcze i zaborcze. Na wybranych przykładach z literatury porównaj różne obrazy matek
1049. Przedstaw portret matki w różnych tekstach kultury, to znaczy w dziełach literatury i innych dziedzinach sztuki
1050. Przedstaw portret matki w literaturze i sztuce, analizując wybrane przykłady
1051. Wizerunek matki w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia tego toposu w dziełach różnych epok
1052. Matka w różnorodnych ujęciach pisarzy i malarzy. Omów problem analizując dzieła z różnych epok
1053. Matka i macierzyństwo w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
1054. Postać matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów
1055. Literackie portrety matek. Omów na wybranych przykładach
1056. Różne sposoby kreowania postaci matki w literaturze. Przedstaw zagadnienie poddając analizie bohaterki celowo wybranych utworów z różnych epok
1057. Motyw matki i różne sposoby jego realizowania w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
1058. Kobieta – matka. Zaprezentuj temat, odwołując się do różnych utworów
1059. Topos matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1060. Motyw matki w literaturze i sztuce
1061. Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów różne sposoby funkcjonowania motywu matki
1062. Zanalizuj jakie funkcje pełni motyw matki w literaturze i sztuce
1063. Różne sposoby ujęcia motywu matki w literaturze i sztuce
1064. Rola matki w życiu człowieka. Zanalizuj problem, posługując się wybranymi utworami z różnych epok
1065. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw artystyczne ujęcie motywu macierzyństwa. Odwołaj się do dzieł literackich i plastycznych

1066. Mazowsze jako źródło inspiracji dla poetów i pisarzy na przełomie XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich

1067. Od herosa do pantoflarza – różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów
1068. Koncepcje mężczyzny w literaturze i sztuce. Zaprezentuj zagadnienie, odnosząc się do dzieł różnych epok
1069. Obraz mężczyzny w literaturze różnych epok. Przeanalizuj sposoby tworzenia i funkcje takiego obrazu w literaturze
1070. Różne kreacje portretu mężczyzny. Przedstaw problem, odwołując się do przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki
1071. Koncepcje mężczyzny i męskości w kulturze. Omów zagadnienie. Odpowiedź uzasadnij przykładami z tekstów literackich i innych dziedzin sztuki różnych epok
1072. Omów różne kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej
1073. Portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw wybrane postacie i porównaj sposób ich kreowania w wybranych utworach

1074. Miasto jako przestrzeń życiowa bohaterów literackich. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby funkcjonowania miasta
1075. Literacki obraz miasta w dwóch epokach
1076. Literackie obrazy miasta w literaturze polskiej - omów na wybranych przykładach
1077. Motyw miasta – rola tego motywu w literaturze. Porównaj obrazy miast w utworach i wskaż jego funkcje (np. Słowacki, Prus, Żeromski)
1078. Topos miasta w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł
1079. Literackie obrazy życia wielkiego miasta. Omów ich różnorodność na wybranych przykładach
1080. Miasta i ich mieszkańcy w prozie XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach
1081. Przedstaw funkcje obrazów miasta w wybranych utworach literackich
1082. Motyw miasta i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach z literatury XIX wieku
1083. Poeci o mieście. Na podstawie wybranych wierszy porównaj przedstawione w nich wizje miasta
1084. Motyw miasta w literaturze i sztuce
1085. Różne obrazy miast przedstawione w literaturze XX wieku. Omów je, odwołując się do wybranych utworów
1086. Motyw miasta w literaturze i filmie
1087. Między miastem molochem a miastem obiektem fascynacji. Przedstaw różne interpretacje tej przestrzeni, analizując wybrane dzieła literackie XIX i XX wieku
1088. Miasto w literaturze polskiej XIX i XX wieku
1089. Miasto i jego mieszkańcy jako temat literacki. Analizując celowo wybrane utwory z XIX i XX wieku, zwróć uwagę na sposoby ujęcia tematu oraz zmieniający się obraz miasta
1090. Omów obraz miasta w wybranych utworach literatury polskiej i obcej
1091. Miasto jako przestrzeń życiowa w literaturze 19 i 20 wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1092. Obrazy miasta i jego mieszkańców w literaturze polskiej XIX wieku. Omów na wybranych przykładach
1093. Obrazy miast w literaturze różnych epok

1094. Mieszczaństwo polskie w literaturze od pozytywizmu do literatury współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych tekstów
1095. Różne sposoby ukazania mieszczaństwa na przełomie XIX i XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach z literatury polskiej i europejskiej

1096. Mieszkanie jako przestrzeń życiowa. Omów wybrane utwory, w których ukazane są relacje między człowiekiem a jego miejscem życia

1097. Obraz rzeczywistości międzywojennej w prozie tego okresu. Przedstaw na wybranych przykładach

1098. Język zakochanych. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literackich
1099. Język wyznań miłosnych. Zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia na wybranym materiale literackim i/lub filmowym
1100. Zaprezentuj najciekawsze Twoim zdaniem wyznania i sceny miłosne w literaturze. oceń ich wartość estetyczną
1101. Mowa zakochanych w wybranej epoce i dziś, dokonaj analizy i porównania wybranych przykładów
1102. Kochanko moja! Na co nam rozmowa. Analizując dialogi zakochanego mężczyzny z ukochaną kobietą, zwracając uwagę na odmienność charakterów, sposobów wartościowania rzeczywistości. Odwołaj się do wybranych dzieł
1103. Scharakteryzuj język zakochanych odwołując się do wybranych przykładów literackich
1104. Językowe sposoby wyrażania uczuć w ustach twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Zanalizuj wybrane przykłady

1105. Współczesny poeta polski – obrońca wartości (Miłosz)
1106. Przedstaw zasługi dla kultury europejskiej wybranego polskiego noblisty (Miłosz)

1107. Wykaż na wybranych przykładach literackich, że miłość może być uczuciem budującym jak i niszczącym
1108. Miłość utracona lub nieodwzajemniona. Omów sposób jej ukazania na podstawie literatury z trzech różnych epok literackich
1109. W jaki sposób literatura opowiada o miłości? Dokonaj analizy porównawczej utworów z dwóch epok
1110. Miłość czynnikiem niszczącym czy budującym? odpowiedz na to pytanie w oparciu o wybrane utwory literackie (np. Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, Nałkowska)
1111. Różne ujęcia motywu miłości w tekstach literackich. Omawiając zagadnienie odnieś się do wybranych przykładów utworów
1112. Miłość jako cel i sens życia na przykładach literackich
1113. Motywy nieszczęśliwej miłości i cierpienia w literaturze
1114. Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia (A. de Saint-Exupery). Przeanalizuj dzieła literackie i filmowe, w których odnalazłeś odzwierciedlenie problemu
1115. Miłość w literaturze dawnych epok. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory
1116. Miłość gubi, miłość ocala. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach różnych epok
1117. Miłość niejedno ma imię. Odwołując się do wybranych tekstów przedstaw różnorodne sposoby obrazowania miłości w literaturze różnych epok
1118. Etos miłości w literaturze romantyzmu i późniejszych epokach. Omów na przykładzie wybranych utworów
1119. Człowiek nie może żyć bez miłości. Rozważ myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych Ci utworów literackich i własnych przemyśleń
1120. Miłość – siła magiczna, fatalne czy wzruszające uczucie? Przedstaw na wybranych przykładach literackich
1121. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów temat na wybranych przykładach losów bohaterów literackich
1122. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach
1123. Miłość romantyczna-jej blaski ,cienie i tajemnice. Na wybranych utworach epoki romantyzmu
1124. Miłość jako motyw działania bohatera literackiego. Przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów
1125. Różne oblicza miłości. Zinterpretuj wybrane przykłady literackie, porównując sposoby artystycznej realizacji tego tematu
1126. Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości. Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok
1127. Słynne historie miłosne. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów z literatury
1128. Dramaty miłosne w literaturze. Przedstaw sposoby ich ujęcia w wybranych utworach
1129. Miłość jako motywacja ludzkiego działania w wybranych utworach literackich. Zrealizuj temat na przykładach wybranych utworów literackich
1130. W jaki sposób ukazywano miłość kobiety i mężczyzny na przestrzeni wieków? Porównaj różne sposoby ujęcia tematu
1131. Wątki miłosne w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia tematu na podstawie celowo dobranych dzieł
1132. Miłość nieodwzajemniona, utracona, odrzucona... Różne obrazy miłości nieszczęśliwej w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach
1133. Nieszczęśliwa miłość w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach
1134. Miłość jako nadzieja i przekleństwo. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich
1135. Miłość? Siła magiczna, fatalne czy wzruszające uczucie? Rozważ problem w oparciu o wybrane przykłady literackie
1136. Pierwowzory wielkiej miłości. Czy w późniejszych epokach dostrzegasz ich kontynuacje?
1137. Miłość w cieniu grobów. Zaprezentuj sposób ujęcia miłości w utworach K.K. Baczyńskiego
1138. Porównaj różne ujęcia motywu miłości w wybranych utworach literackich
1139. Motyw miłości nieszczęśliwej na podstawie dowolnych utworów różnych epok
1140. Miłość odrzucona w literaturze
1141. Miłość – przekleństwo czy błogosławieństwo? Omów, do jakich refleksji na ten temat skłania Cię lektura wybranych utworów
1142. Miłość – żywioł niszczący czy budujący? Rozważ temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
1143. Miłość w polskim romantyzmie
1144. Tematyka miłosna w wybranej epoce na wybranych dziełach literackich i filmowych
1145. Motyw miłości w epoce romantyzmu. Omów na podstawie wybranych dzieł literatury, malarstwa i filmu
1146. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach losów bohaterów literackich i filmowych
1147. Siła miłości i jej wpływ na losy bohaterów literackich. Dokonaj analizy motywu na wybranych przykładach
1148. Motyw miłości w sztuce. Omów temat sięgając do wybranych przykładów z literatury, filmu i malarstwa
1149. Różne ujęcia motywu miłości w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw je analizując wybrane utwory
1150. Miłość i zdrada. Omów jak był przedstawiany ten problem w literaturze na przestrzeni epok
1151. Miłość zmysłowa i duchowa w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych utworów
1152. Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie wybranych utworów literatury różnych epok
1153. Rola miłości w kształtowaniu postaw bohaterów literackich. Analiza wybranych przykładów
1154. Różne sposoby ukazywania miłości. Przedstaw je, przywołując utwory literackie wybranych epok
1155. Miłość siłą destrukcyjną? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z prozy i dramatu
1156. Eros i Afrodyta – estetyka miłości. Przedstaw ciekawe realizacje motywu miłości w literaturze i sztuce
1157. Miłość jako uczucie niszczące kobietę. Zanalizuj ujęcia motywu w literaturze i filmie na wybranych przykładach
1158. Miłość i odrzucenie w wybranych utworach literackich. Omów temat na wybranych przykładach
1159. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Przedstaw różne koncepcje miłości, analizując teksty literackie trzech wybranych epok
1160. Motyw miłości w literaturze
1161. Miłość inspiracją i motorem do działań. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych
1162. Miłość fatalna, sentymentalna, spełniona. Porównaj literackie obrazy miłości, odnosząc się do kontekstu epoki
1163. Różne konwencje miłości w literaturze i sztuce. Zanalizuj cztery przykłady z różnych epok
1164. Nieszczęśliwa miłość jako motyw literacki. Omów temat na wybranych przykładach
1165. Miłość jako uczucie ponadczasowe. Sposoby ukazywania jej w dziełach literackich, malarskich i filmowych
1166. Miłość jest czekaniem. W odwołaniu do utworów różnych epok spróbuj wyjaśnić czym jest miłość
1167. Miłość niejedno ma imię. Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne więzi uczuciowe, jakie mogą łączyć rodzeństwo
1168. Przedstawiając literackie przykłady miłosnego szczęścia i cierpienia bohaterów zaneguj lub potwierdź tezę o dwoistości istoty uczucia miłości, analizując utwory dwóch wybranych epok
1169. Porównaj, analizując wybrane utwory, obrazy miłości w literaturze współczesnej i romantycznej
1170. Motyw miłości romantycznej i jego literackie modyfikacje. Omów na dowolnie wybranych przykładach
1171. Problem miłości trudnej. Omów problem, odwołując się do przykładów z literatury pięknej
1172. Omów model romantycznej miłości na podstawie wybranych tekstów literackich
1173. Romantyczny model miłości i polemika z nim w literaturze późniejszych epok. Przedstaw problem, analizując
1174. Omów problem romantycznej miłości i ukaż jej atrybuty w świetle wybranych utworów literackich
1175. Różne oblicza miłości. Omów problem na przykładzie dzieł z jednej lub kilku wybranych epok literackich
1176. Różne ujęcia motywu miłości. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości pisarzy romantycznych i współczesnych
1177. Obraz szczęśliwej i spełnionej miłości. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i obcej
1178. Miłość spełniona w literaturze, muzyce i sztuce
1179. Motyw złej miłości w dramatach Szekspira. Omów problem na wybranych przykładach
1180. Motyw nieszczęśliwej miłości – rozważ jego znaczenie i sposób prezentacji w wybranych utworach literackich
1181. Różne oblicza miłości w literaturze pozytywistycznej
1182. Miłość w okresie wojny i okupacji jako siła przezwyciężająca zło. Analizując wybrane utwory zaprezentuj zagadnienie
1183. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat utworów literackich. Omów problem na wybranych przykładach
1184. Omów motyw niespełnionej miłości na wybranych przykładach
1185. Miłość utracona, nieodwzajemniona, odrzucona. Różne obrazy miłości nieszczęśliwej w literaturze
1186. Wpływ miłości na kształtowanie się osobowości bohatera literackiego. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów tekstów polskich i obcych

1187. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu… Przedstaw świat uczuć bohaterów wybranych utworów literackich różnych epok

1188. Literackie obrazy zdrady, skruchy i przebaczenia. Przedstaw temat na wybranych przykładach

1189. Wizja mitu napoleońskiego w utworach Prusa, Mickiewicza, Brandysa, Łysiaka

1190. Porównaj literackie kreacje ludzi młodych. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury różnych epok
1191. Oblicza młodości w literaturze polskiego romantyzmu. Porównaj postawy wybranych bohaterów i ich dążenia, odwołując się do kilku tekstów
1192. Młodość jako czynnik determinujący życie bohatera
1193. Zaprezentuj obraz młodego pokolenia kreowanego w polskiej literaturze różnych epok
1194. Młodość jako temat i problem w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
1195. Obraz młodego pokolenia w literaturze różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
1196. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów, przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury
1197. Problemy bohaterów literackich wkraczających w dorosłość. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
1198. Portret młodych w literaturze XIX i XX wieku
1199. Młodość jako czynnik determinujący życie bohatera. Rozwiń temat na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku
1200. Literackie portrety ludzi młodych. Scharakteryzuj sposób ich kreacji w wybranych utworach różnych epok
1201. Młodzi bohaterowie – ich pasje, dążenia, rozterki i klęski. Omów na wybranych przykładach
1202. Młodość jako czynnik determinujący stosunek człowieka do świata. Omów na wybranych przykładach literackich
1203. Młodość i jej ujęcia. Omów temat, odwołując się do postaw bohaterów różnych epok
1204. Motyw młodości w literaturze
1205. Szaleństwa młodości jako temat literacki. Omów różnorodność motywu na przykładzie wybranych utworów literackich od starożytności do Młodej Polski

1206. Omów stosunek Polaków do mniejszości narodowych w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski
1207. Problem tolerancji wobec mniejszości narodowych. Przywołując sylwetki różnych postaci zanalizuj to zagadnienie
1208. Mniejszości narodowe w literaturze

1209. Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne ujęcia tematu na podstawie analizy wybranych utworów

1210. Dlaczego mówią sami do siebie? Omów funkcje monologów w literaturze, analizując przykłady z różnych epok
1211. Monolog wewnętrzny w kreacji bohatera literackiego. Omów sposób jego ukształtowania i role na wybranych przykładach

1212. Morze w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcje motywu na podstawie wybranych przykładów
1213. Funkcjonowanie toposu morza w literaturze. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach

1214. Miejsce Biblii w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych tekstach literackich
1215. Omów na wybranych przykładach funkcjonowanie motywów biblijnych (np. motyw maryjny, Sąd Ostateczny, deesis/deisis, itp.) w literaturze i sztuce
1216. Biblijne inspiracje w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne
1217. Przedstaw różne sposoby odwołań do Biblii w literaturze polskiej
1218. Biblia jako źródło inspiracji dla twórców kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury sztuki (rzeźby, filmu)
1219. Omów i zobrazuj przykładami nieustającą żywotność motywów biblijnych (zwróć uwagę na ich funkcje i znaczenie)
1220. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Metody wykorzystania topiki biblijnej w literaturze różnych epok i różnych dziedzinach sztuki
1221. Motywy biblijne w literaturze - ich funkcja i sposoby ich wykorzystania. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów
1222. Biblia skarbcem wątków i postaw. Przedstaw funkcjonowanie wątków biblijnych w literaturze i sztuce późniejszych epok

1223. Biblijna frazeologia żywa do dziś. Omów zagadnienie, wykorzystując przykłady z życia codziennego, mediów i literatury

1224. Fascynacja starożytnymi cywilizacjami i jej odbicie w literaturze i sztuce. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów
1225. Motywy mitologiczne w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1226. Przedstaw funkcjonowanie greckich wątków mitologicznych w literaturze polskiej różnych epok. Omów temat na podstawie wybranych utworów
1227. Motywy mitologiczne i ich aktualność w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach
1228. Omów funkcjonowanie mitów w literaturze różnych epok
1229. Motywy antyczne i ich funkcjonowanie w twórczości Zbigniewa Herberta. Omów je na wybranych przykładach
1230. Motywy mitologiczne w literaturze i ich funkcje i sposoby korzystania. Omów na wybranych przykładach
1231. Motywy mitologiczne w literaturze współczesnej. Określ ich funkcje, analizując wybrane przykłady
1232. Inspirująca rola mitów w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów
1233. Mitologia jako źródło inspiracji w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
1234. Inspiracje antyczne – przedstaw i porównaj wędrówkę wybranego motywu (Odyseusz)
1235. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj na wybranych przykładach

1236. Antyk i Biblia jako źródło motywów w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, analizując przykłady z dwóch wybranych epok

1237. Sposób budowania napięcia dramatycznego w horrorze i thrillerze. Porównaj wybrane dzieła literackie i filmowe
1238. Psychologiczne motywy strachu i jego emanacje w utworach mistrzów i klasyków horroru. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych

1239. Napisy nagrobkowe jako komunikaty językowe. Omów na wybranych przykładach (np. napisów cmentarnych w Twoim mieście, utworach literackich)

1240. Człowiek w szponach namiętności. Zaprezentuj temat, odwołując się do dzieł literackich z różnych epok
1241. Człowiek i jego namiętności w twórczości Szekspira. Odwołaj się do wybranych dramatów
1242. Jakie namiętności inspirowały bohaterów Szekspira? Omów zagadnienie w oparciu o 2-3 dramaty autora
1243. Miłość, nienawiść, zazdrość, gniew… Zaprezentuj bohaterów literackich, którzy znaleźli się we władzy namiętności
1244. Ludzkie namiętności przyczyną tragizmu w dramatach Szekspira. Omów zagadnienie, odwołując się do trzech tragedii
1245. Ludzkie namiętności w utworach Williama Szekspira. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
1246. Zło jest wynikiem opętania duszy przez namiętność. Potwierdź lub zaneguj prawdziwość stwierdzenia Szekspira, prezentując stworzonych przez niego bohaterów czyniących zło

1247. Ciemne strony współczesnego świata (narkotyki, alkohol, przemoc) w wybranych dziełach literackich i filmowych. Omów na wybranych przykładach
1248. Rodzice wobec uzależnienia dziecka. Scharakteryzuj różne postawy bohaterów literackich, zmagających się z tym problemem
1249. Narkomani w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1250. Narkomania w literaturze i filmie. Ostrzeżenie czy zachęta? Omów problem

1251. Motyw nauczyciela w literaturze. Przedstaw różnorodne kreacje w wybranych utworach

1252. Nazwiska bohaterów literackich kluczem do analizy ich charakterów. Omów zjawisko na podstawie zgromadzonego materiału
1253. Nazwiska znaczące w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

1254. Omów pochodzenie nazw własnych różnych firm w (twoim mieście i najbliższym regionie), dokonaj analizy językowej, oceń poprawność językową

1255. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu
1256. Analiza nazw miejscowości okolic Poznania – omów na co najmniej ośmiu wybranych przykładach

1257. Omów funkcje neologizmów w twórczości wybranych poetów

1258. Portrety niań i guwernantek w literaturze i filmie. Omów sposoby ich kreowania w wybranych dziełach

1259. Różne postawy Niemców, obywateli III Rzeszy. Omów problem na przykładzie literatury i filmu
1260. Wizerunki Niemców w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie
1261. Omów różne wizerunki Niemca w literaturze polskiej

1262. Poeci nie umierają nigdy. Jak literatura realizuje poetyckie marzenia o nieśmiertelności? Omawiając temat, odwołaj się do przykładów z różnych epok
1263. Motyw non omnis moria w literaturze polskiej. Omów temat analizując wybrane utwory
1264. Horacjański motyw non omnis moria w literaturze – omów na podstawie np. twórczości J. Kochanowskiego, J. Słowackiego, A. Mickiewicza. Zanalizuj odpowiednie utwory

1265. Postawy jednostki i zbiorowości wobec niewoli, odwołując się do literatury dwóch epok

1266. Wolność jako wielkie marzenie jednostki i zbiorowości. Omów różne sposoby przedstawiania motywu
1267. Nieznośny dar wolności? Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich od pozytywizmu do współczesności
1268. Polska wolna i zniewolona w marzeniach i rzeczywistości, przedstaw temat, analizując wybrane dzieła Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego

1269. Noc jako motyw literacki i plastyczny. Na wybranych przykładach omów symbolikę nokturnów
1270. Nokturn w literaturze i malarstwie romantycznym. Opracuj temat, analizując wybrane przykłady

1271. Nowela i opowiadanie gatunkami epickimi. Omów ich cechy na podstawie wybranych utworów

1272. Motyw obcego w literaturze scince fiction i innych dzieł sztuki. Omów na wybranych przykładach

1273. Hitlerowskie obozy i sowieckie łagry obrazem innego świata w literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach
1274. Obraz getta żydowskiego i zagłady Żydów utrwalony na kartach literatury współczesnej, w malarstwie i filmie
1275. Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach koncentracyjnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
1276. Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je, dokonując analizy wybranych utworów okresu wojny
1277. Człowiek wobec cierpień w literaturze lagrowej i łagrowej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów
1278. Egzystencja człowieka w zlagrowanym świecie. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł literatury XX wieku
1279. Wizja dwudziestowiecznych obozów kaźni w prozie powojennej. Omów na wybranych przykładach
1280. Motyw kobiety w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Przedstaw na wybranych przykładach

1281. Dekalog bohaterów literatury lagrowej i łagrowej. Zanalizuj temat na wybranych przykładach
1282. Świat odwróconego dekalogu na wybranych przykładach literatury wojny i okupacji. Omów na wybranych tekstach literackich

1283. Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, analizując przykłady literatury opisującej mechanizmy działania systemu totalitarnego
1284. Na wybranych przykładach literatury współczesnej omów różne sposoby ukazania obrony człowieczeństwa
1285. Dwudziestowieczne totalitaryzmy i próba zachowania ludzkiej godności. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przeżyć obozowych

1286. Kultura ludowa jako źródło inspiracji poetów w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach
1287. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
1288. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki
1289. Kultura ludowa jako źródło inspiracji literackich w romantyzmie i Młodej Polsce. Przedstawiając zagadnienie, przywołaj konkretne przykłady
1290. Polskie obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach literackich
1291. Obyczaj i tradycja jako wielka wartość w życiu Polaków. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach z literatury
1292. Polskie obrzędy i zwyczaje, tradycje. Zanalizuj w oparciu o wybrane utwory różnych epok
1293. Polskie tradycje i obyczaje. Zaprezentuj ten temat na podstawie wybranej literatury
1294. Dawne polskie zwyczaje utrwalone w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
1295. Obrzędy i zwyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
1296. Staropolskie obyczaje w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy zagadnienia
1297. Polskie obyczaje szlacheckie przedstawione w wybranych utworach literatury. Zanalizuj zgromadzony materiał
1298. Zaprezentuj ukazane w literaturze zwyczaje i obrzędy ludowe i omów ich funkcje
1299. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnej inspiracji artystycznej. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki
1300. Tradycje i obyczaje polskie. Omów na podstawie wybranych przykładach dzieł literackich, malarskich lub filmowych
1301. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
1302. Folklor jako źródło inspiracji pisarzy różnych epok
1303. Folklor wiejski w literaturze i sztuce
1304. Kultura ludowa jako źródło inspiracji pisarzy różnych epok. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła
1305. Wesele Stanisława Wyspiańskiego i Chłopi Władysława Reymonta – dwie wizje ludowości
1306. Ludowość w literaturze romantycznej oraz jej funkcje
1307. Ludowość w polskiej literaturze. Określ jej miejsce w polskiej świadomości narodowej na podstawie wybranych dzieł
1308. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej . Omów to zjawisko odwołując sie do wybranych przykładów
1309. Lud w twórczości romantyków, pozytywistów, modernistów. Porównaj sposoby ujęcia tematu, analizując wybrane teksty literackie

1310. Odwaga i tchórzostwo w literaturze. Analizując utwory, scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów. Przedstaw konsekwencje ich działania

1311. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
1312. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw motywy na wybranych przykładach
1313. Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Omów zagadnienie odwołując się do dwóch spośród wymienionych dziedzin
1314. Motyw ogrodu w malarstwie i literaturze wybranej epoki. Na podstawie wybranych przykładów wykaż bogactwo ujęć malarskich i literackich tego motywu

1315. Ojcowie w literaturze. Omów na wybranych przykładach, poddając analizie sposób ich kreacji
1316. Autorytet? Opiekun? Tyran? Omów różne sposoby funkcjonowania motywu ojca w wybranych utworach literackich
1317. Motyw ojca w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1318. Portret ojca w literaturze i sztuce
1319. Portret ojca w wybranych tekstach kultury. Przedstaw różne sposoby kreacji bohaterów
1320. Przedstaw motyw ojca w wybranych utworach z różnych epok literackich
1321. Ojciec – opiekun, autorytet, wzór do naśladowania, tyran. Różne portrety ojca w literaturze, malarstwie i filmie
1322. Wizerunek ojca w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat, analizując różne ujęcia tego motywu
1323. Relacje między ojcem a synem. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach literackich
1324. Portret ojca w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
1325. Ojciec i syn. Dokonaj analizy wpływu relacji ojcowsko synowskich na życiowe wybory bohaterów literackich na podstawie wybranych przez siebie utworów
1326. Portret ojca w literaturze. Dokonaj charakterystyki przykładów i określ funkcje tych kreacji
1327. Sposoby ujęcia motywu ojca i syna w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich
1328. Syn i ojciec. Scharakteryzuj i porównaj wybranych bohaterów literatury i innych tekstów kultury
1329. Motyw ojca w literaturze polskiej i obcej różnych epok. Zanalizuj wybrane utwory
1330. Omów różne przykłady ojców w literaturze. Wskaż podobieństwa i różnice, przywołując wybrane przykłady
1331. Na podstawie wybranych utworów omów portret ojca w literaturze, uwzględniając zmiany konwencji
1332. Portret ojca i syna i ich wzajemne relacje. Omów na przykładach w literaturze i sztuce
1333. Portret ojca w literaturze polskiej. Zaprezentuj i porównaj różne ujęcia motywu na wybranych przykładach
1334. Różne ujęcia motywu ojca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów wybrane przykłady
1335. Kreacja ojca w wybranych utworach literackich. Na podstawie przeprowadzonych analiz scharakteryzuj wybrane postacie
1336. Różne sposoby kreowania postaci ojca w literaturze. Przedstaw zagadnienie, poddając analizie bohaterów celowo wybranych utworów z różnych epok literackich
1337. Literacki wizerunek ojca. Omów na przykładzie wybranych dzieł
1338. Jakie kreacje ojca, ojcostwa są Twoim zdaniem najpiękniejsze, najpełniejsze? Wskaż je, określ ich funkcjonalność. Odwołaj się do wybranych dzieł

1339. Topos ojczyzny jako raju utraconego w literaturze 19 i 20 wieku
1340. Polska z perspektywy poety-emigranta. Zaprezentuj temat, analizując utwory trzech wybranych poetów
1341. Motyw ojczyzny

1342. Scharakteryzuj język prozy wybranego pisarza współczesnego

1343. Pamiętniki, ich tematyka, język. Analizując temat, odwołaj się do trzech przykładów z różnych okresów literackich. Uwzględnij kontekst kulturowy i historyczny

1344. Pan i sługa w literaturze polskiej. Zanalizuj i porównaj relacje łączące te postacie

1345. Analizując wybrane utwory literackie z kilku epok, przedstaw różne modele patriotyzmu Polaków
1346. Ewolucja postaw patriotycznych w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach
1347. Porównaj i oceń różne modele postaw patriotycznych w literaturze polskiej wybranych epok
1348. Wizerunki Polaka patrioty w literaturze XIX wieku. Omów na wybranych przykładach
1349. Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach trzech wybranych bohaterów literackich a Twoje rozumienie miłości ojczyzny
1350. Scharakteryzuj różne modele patriotyzmu występujące w literaturze polskiej i wiążący się z nim typ bohatera
1351. Patriotyczne ja na przestrzeni dziejów. Omów różne rozumienie patriotyzmu w literaturze
1352. Różne koncepcje patriotyzmu. Rozważ problem, analizując wybrane przykłady z literatury romantyzmu, pozytywizmu i współczesności
1353. Ewolucje patriotyczne w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach
1354. Mickiewicz, Słowacki, Norwid: trzy drogi odrodzenia się narodu. Scharakteryzuj je, analizując wybrane utwory
1355. Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok, porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny
1356. Odwołując się do wybranych utworów literackich kilku wybranych epok przedstaw i oceń patriotyzm Polaków
1357. Odwołując się do wybranych utworów, scharakteryzuj romantyczną i pozytywistyczną koncepcję patriotyzmu
1358. Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując sie do wybranych utworów wskazanych epok, porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny
1359. Postawy patriotyczne w różnych epokach literackich
1360. Scharakteryzuj postawy patriotyczne wybranych bohaterów literackich różnych epok lub jednej wybranej wskazanej epoki
1361. Postawy patriotyczne ukazane w literaturze polskiej romantyzmu i pozytywizmu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1362. Od harcerza do żołnierza. Zastanów się nad źródłami i sensem postępowania młodych obrońców ojczyzny, odwołując się do wybranych utworów
1363. Polska to wielka rzecz. Różne drogi do wolności w literaturze XIX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
1364. Omów wzorzec patrioty w literaturze różnych epok
1365. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby kreowania portretu patrioty w literaturze różnych epok
1366. Patrioci i kosmopolici. Przedstaw ich sylwetki, analizując wybrane przykłady literackie
1367. Porównaj romantyczną i pozytywistyczną koncepcję patriotyzmu, odwołując się do utworów literackich
1368. Walka lub praca. Omów spór o kształt patriotyzmu w literaturze polskiej XIX i XX wieku, analizując wybrane przykłady
1369. Walka i praca – porównaj dwie różne strategie działania w okresie polskiej niewoli narodowej

1370. Motyw walki o wolność jako temat literatury i sztuki. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów kultury

1371. Odpowiedzialność za ojczyznę. Wyjaśnij, jak rozumieli to zagadnienie polscy bohaterowie literaccy różnych epok
1372. Przedstaw postawy Polaków wobec ojczyzny w różnych epokach. Dokonaj porównania, analizując wybrane przykłady

1373. Polacy wobec niewoli narodowej. Przedstaw różnorodność postaw prezentowanych przez literaturę polskiego romantyzmu i pozytywizmu


1374. Bóg, honor, ojczyzna jako podstawowa wartość Polaka. Na wybranych przykładach literatury polskiej przedstaw jak rozważano te hasło w wybranych przez Ciebie epokach historycznoliterackich

1375. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między nimi
1376. Bohater romantyczny a pozytywistyczny. Scharakteryzuj i porównaj ich postawy w wybranych
1377. Pozytywiści wobec przeszłości narodowej. Omów problem na wybranych przykładach literackich

1378. Jaką rolę może pełnić literatura w życiu narodu? Rozważ problem, analizując utwory literackie z dwóch różnych epok

1379. Los Żydów we wspomnieniach Władysława Szpilmana i ich adaptacji filmowej Romana Polańskiego. Dokonaj analizy porównawczej dzieł

1380. Obraz piekła w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw na podstawie dzieł z różnych epok
1381. Wizja piekła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
1382. Literackie podróże do piekieł. Omów przyczyny i skutki wypraw, przywołując wybrane teksty literackie

1383. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z dwóch epok literackich
1384. Motyw pielgrzyma i jego funkcje w literaturze. Omów na podstawie przykładów
1385. Zanalizuj motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze wybranych epok
1386. Tułacz, pielgrzym podróżnik jako bohater utworów literackich
1387. Przedstaw sposób funkcjonowania motywu pielgrzyma i wędrowca w utworach romantycznych
1388. Motyw wędrowca-tułacza w literaturze romantyzmu. Omów na wybranych przykładach
1389. Motyw pielgrzyma i wędrowca w literaturze polskiego romantyzmu. Zaprezentuj różne jego ujęcia, analizując wybrane teksty
1390. Tułacz – wędrowiec. Omów motyw, odwołując się do twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Edwarda Stachury
1391. Pielgrzym-wygnaniec w wybranych utworach romantycznych. Scharakteryzuj różne kreacje bohaterów
1392. Wędrujący poeta. Motyw tułacza, wędrowcy – poety w poezji romantycznej i wierszach Edwarda Stachury. Omów zjawisko, przywołując wybrane przykłady
1393. Poeta – wędrowiec, tułacz, emigrant. Wskaż na obecność motywu w różnych epokach literackich
1394. Motyw tułacza w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane przykłady
1395. Poeta pielgrzym w literaturze romantyzmu i Młodej Polski
1396. Homo viator – różne kreacje tego wizerunku w epice. Zaprezentuj zjawisko
1397. Podróżnicy, pielgrzymi, wędrowcy – porównaj portrety bohaterów podróżujących w wybranych utworach literackich
1398. Wędrowiec i pielgrzym w literaturze polskiej. Przedstaw realizacje motywu, odwołując się do analizy wybranych tekstów
1399. Wędrowiec, pielgrzym i tułacz. Przedstaw sposoby prezentowania postaci w różnych utworach literackich
1400. Omów, odwołując się do wybranych tekstów, sposoby realizacji motywu pielgrzyma i wędrowca w literaturze
1401. Funkcje motywu pielgrzyma – tułacza w literaturze romantycznej i późniejszej. Przedstaw temat na wybranych przykładach
1402. Motyw pielgrzyma, wędrowca i jego różnorodne ujęcia w wybranych utworach literackich

1403. Polak – emigrant dawniej i dziś. Przedstaw takich bohaterów w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory
1404. Motyw polskiego emigranta, zesłańca i jego funkcje w literaturze 19 i 20 wieku. Omów problem na wybranych przykładach
1405. Motyw emigranta, tułacza i pielgrzyma w literaturze dwóch ostatnich stuleci. Przedstaw na wybranych przykładach
1406. Różnorodność literackich portretów Polaka emigranta. Omów na przykładach

1407. Wygnaniec, ciekawy świata podróżnik, poszukiwacz sensu życia. Przedstaw swoje przemyślenia na temat wędrowca

1408. Motyw pieniądza i jego funkcje w literaturze
1409. Motyw pieniądza w literaturze
1410. Motyw pieniędzy w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków
1411. Literackie funkcje motywu pieniądza
1412. Pieniądze – źródło sukcesu czy klęski bohaterów literackich? Omów na podstawie wybranych dzieł
1413. Pieniądz narzędziem dobra i zła. Omów jego rolę w życiu człowieka, analizując wybrane utwory literackie różnych epok
1414. Na wielkim targu świata. Omów problem stosunku człowieka do pieniądza na przykładach dzieł literackich
1415. Wpływ pieniędzy na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
1416. Motyw pieniędzy w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok
1417. Rola pieniędzy w życiu bohaterów. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów

1418. Polskie pieśni patriotyczne. Omów na wybranych przykładach
1419. Polska pieśń narodowa. Omów jej funkcje i związek z dziejami narodu
1420. Język jako sposób przekazywania emocji w pieśni patriotycznej. Przedstaw na wybranych przykładach

1421. Ideał piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Dokonaj analizy, odwołując się do wybranych przykładach
1422. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji. Omów na wybranych przykładach
1423. Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów celowo na wybranych przykładach
1424. Ideał piękna w literaturze, malarstwie i architekturze w dwóch następujących po sobie epokach. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach
1425. Piękno to rzecz względna, czyli o zmienności kanonów estetycznych w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach

1426. Ideał kobiety dawniej i dziś w świetle utworów literackich i malarskich – porównaj portrety kobiet z różnych epok literackich
1427. Współczesny ideał kobiecej urody. Porównaj go z wizerunkiem kobiet w malarstwie i literaturze wybranych epok
1428. Ideał kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie dzieł
1429. Zmienność ideału urody kobiecej w malarstwie i literaturze. Omów wybrane dzieła
1430. Ideał kobiecego piękna w literaturze i malarstwie
1431. Przemiana w kształtowaniu wizerunku kobiety w literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat na wybranych przykładach
1432. Ideał kobiecości na przestrzeni epok (literatura, malarstwo)
1433. Ideał kobiecej urody w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do różnych epok
1434. Różne koncepcje kobiecego piękna w literaturze i w malarstwie. Omów zagadnienia na wybranych przykładach
1435. Jaki jest współczesny ideał kobiecej urody? Porównaj go z wizerunkiem kobiet w malarstwie i literaturze wybranych epok
1436. Przedstaw na wybranych przykładach ewolucję ideału kobiety w literaturze średniowiecza i renesansu
1437. Ideał piękna kobiety w literaturze i sztuce starożytnej Grecji i Rzymu

1438. Portrety kobiet i mężczyzn w literaturze, malarstwie, rzeźbie. Omów zmieniające się kanony piękna i kategorie estetyczne, analizując wybrane dzieła
1439. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki

1440. Sztuka i filozofia baroku

1441. Motyw pijaństwa. Omów na wybranych przykładach literackich
1442. Motyw pijaństwa satyrycznie i dydaktyczne. Omów temat odwołując sie do wybranych tekstów kultury

1443. Teksty wybranych polskich piosenek – kicz językowy czy dzieło sztuki. Omów na wybranych przykładach
1444. Język polskich piosenek współczesnych odzwierciedleniem mowy środowisk młodzieżowych
1445. Scharakteryzuj język piosenek rockowych wybranego zespołu muzycznego i artysty (Dżem)
1446. Ukaż język wybranych piosenek młodzieżowych jako sposób wyrażania poglądów
1447. Teksty piosenek jako przykład dojrzałej liryki i zjawisko kiczu. Poddaj analizie wybrane utwory z własnego pokolenia i generacji twoich rodziców
1448. Analiza języka wybranych tekstów polskich piosenek współczesnych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
1449. Teksty muzyczne jako manifesty młodego pokolenia. Zaprezentuj na wybranych przykładach
1450. Poetyka tekstów piosenek zespołów młodzieżowych. Przedstaw i skomentuj zjawisko na wybranych przez siebie przykładach
1451. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości
1452. Dokonaj analizy języka i treści współczesnych piosenek młodzieżowych. Wyciągnij wnioski
1453. Zbadaj i oceń język polskich piosenek współczesnych. Omów w odwołaniu do konkretnych przykładów
1454. Muzyka hip-hopowa jako głos młodego pokolenia. Dokonaj analizy językowej tekstów piosenek zwracając szczególną uwagę na dobór środków językowych
1455. Poetyka tekstu piosenki hip-hopowej. Omów na wybranych przykładach
1456. Środki językowe w tekstach hip-hopu. Jaką rolę pełnią w kreowaniu świata
1457. Funkcje tekstu w muzyce młodzieżowej. Omów na wybranych przykładach
1458. Kicz językowy w piosenkach disco polo
1459. Humor i satyra w tekstach piosenek współczesnych zespołów muzycznych. Omów temat na wybranych przykładach utworów

1460. Idole popkultury XX i XXI wieku – jak je oceniasz?

1461. Na podstawie analizy środków stylistycznych przedstaw obraz władzy i systemu politycznego utrwalony w piosenkach lat 70’ i 80’

1462. Twój ulubiony pisarz fantasy i świat przedstawiony jego utworów. Omów na wybranych przykładach

1463. Płacz jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach

1464. Płacz i radość w literaturze renesansu. Omów ten problem odwołując się do literatury polskiej i obcej

1465. Kim może być podmiot liryczny w poezji? Odpowiedz na pytanie, analizując utwory. Wskaż cechy podmiotów lirycznych i ich funkcje

1466. Topos wędrówki w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
1467. Motyw wędrowca w wybranych utworach literackich (wygnaniec, ciekawy świata podróżnik, poszukiwacz sensu życia). Omów na wybranych przykładach z literatury różnych epok
1468. Motyw wędrowca i wędrówki w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
1469. Homo viator – człowiek w drodze, podróży, wędrówce, pielgrzymujący. Omów ten motyw analizując wybrane dzieła literackie
1470. Różne funkcje motywu podróży w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
1471. Podróż jako ważny motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1472. Bohater podróżnik. Przedstaw i omów ten motyw, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1473. Motyw wędrówki w literaturze. Wykaż różnorodność funkcjonowania tego motywu (np. pielgrzymka, włóczęga, zesłanie) na przykładach wybranych przez siebie tekstów
1474. Motyw życia-wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1475. Motyw podróży w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady
1476. Motyw podróży w literaturze od Odyseusza do współczesności. Prześledź obecność tematu podróży i zinterpretuj jej sens w wybranych dziełach literackich
1477. Różne ujęcia motywu podróży w literaturze. Omów jego funkcjonowanie, interpretując wybrane przykłady
1478. Antyczna Odyseja a romantyczna wędrówka. Porównaj motyw podróży w wybranych utworach
1479. Zinterpretuj motyw podróży w literaturze różnych epok. Omów jego funkcję na przykładzie wybranych utworów
1480. Motyw wędrówki w literaturze
1481. Omów sposoby funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze polskiej i obcej, analizując wybrane utwory z wybranych epok
1482. Poznanie świata, pielgrzymowanie, poszukiwanie celu – motyw wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1483. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach
1484. Wędrówka jako motyw literacki. Zaprezentuj temat w oparciu o teksty literackie różnych epok
1485. Człowiek jako wieczny pielgrzym. Przedstaw motyw wędrówki, jego funkcje i cel na podstawie przykładów literackich z różnych epok

1486. Podróż w twórczości Tolkiena. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady

1487. Motyw drogi w literaturze i sztuce. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach

1488. Polscy poeci nobliści. Zaprezentuj główne idee ich twórczości

1489. Bohaterowie legend literackich w wybranych epokach. Zanalizuj temat, odwołując się do stosownych tekstów

1490. Pisarze odrzuceni jako zjawisko kulturowe. Omów problem, analizując przykłady z literatury polskiej i powszechnej

1491. Twórczość poetów starożytnych. Rozwiń temat na wybranych przykładach

1492. Analizując wybrane utwory liryczne scharakteryzuj różne sposoby rozrachunku poety z własną osobą

1493. Poeta alchemikiem słowa. Rozwiń temat na podstawie twórczości wybranych polskich poetów XX wieku

1494. Analizując celowo dobrane dzieła literatury polskiej z różnych epok porównaj portrety Polaków w literaturze
1495. Wizerunek Polaka w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok

1496. Sądy nad Polską zapisane w literaturze. Przedstaw funkcję jakie pełnią w wybranych utworach

1497. Postawy Polaków i Niemców wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Przedstaw i omów wybrane przykłady literackie

1498. Agresja językowa. Omów zjawisko, analizując wypowiedzi współczesnych polityków lub dziennikarzy

1499. Język współczesnego życia politycznego Polski. Przedstaw jego specyfikację na wybranych przykładach
1500. Język przemówień współczesnych polityków. Dokonaj analizy i oceny wybranych przykładów
1501. Język współczesnych przemówień sejmowych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
1502. Język propagandy politycznej. Na podstawie analizy wybranych przemówień sejmowych, przedstaw jego najważniejsze cechy

1503. Polityka w literaturze

1504. Motyw pór roku – jego funkcje i sposoby ujmowania w różnych tekstach kultury: w literaturze, muzyce, malarstwie
1505. Pory roku jako temat literacki, malarski i muzyczny. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów
1506. Omów funkcjonowanie motywu czterech pór roku w odniesieniu do wybranych przykładów z dziedzin sztuki
1507. Pory roku jako motyw literacki, malarski, muzyczny. Jaką funkcję pełni w wybranych dziełach kultury różnych epok?
1508. Cztery pory roku w sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury i sztuki
1509. Cztery pory roku w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów różnorodność metod kreowania motywu na przykładzie wybranych tekstów kultury, uwzględniając specyfikę tworzywa każdego z dzieł
1510. Cztery pory roku w literaturze i sztuce

1511. Postacie biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów temat, odwołując się do tekstów ukazujących sylwetki np. Hioba, Prometeusza, Syzyfa
1512. Biblia jako źródło wzorców osobowych. Omów wybrane postacie i wskaż nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok

1513. Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji
1514. Prawda o polskim narodzie ukazana w wybranych tekstach literackich

1515. Powieść międzywojenna wobec spraw społecznych. Dokonaj analizy problemu na wybranych przykładach z literatury

1516. Powinowactwa sztuk: motywy muzyki, rzeźby i malarstwa w wybranych utworach literackich

1517. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w literaturze polskiej
1518. Powroty do lat dziecinnych. Przeanalizuj realizacje tego motywu w wybranych utworach
1519. Kraj lat dziecinnych. Przedstaw funkcje literackie motywu powrotu do przeszłości
1520. Małe ojczyzny Polaków. Omów problem na przykładzie wybranych utworów
1521. Powroty do lat dzieciństwa (dziecięcych). Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach
1522. Topos powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
1523. Omów na wybranych przykładach literackie powroty do dzieciństwa

1524. Odejścia i powroty jako częsty motyw w literaturze
1525. Motyw powrotu w literaturze. Omów jego różne wersje w wybranych utworach
serwis maturalny
 
Posty: 24
Dołączył(a): 10.09.2009 17:11

Re: Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

Postprzez serwis maturalny » 14.10.2010 17:22

1526. Motyw powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
1527. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Odwołaj się do wybranych przykładów
1528. Temat walki narodowowyzwoleńczej
1529. Powstania i konspiracja jako temat literatury polskiej. Ukaż na wybranych przykładach
1530. Echa powstań narodowych w polskiej literaturze. Omów sposoby prezentowania tego zjawiska na wybranych przykładach
1531. Echa powstania listopadowego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego tematu w wybranych dziełach literackich
1532. Obraz powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1533. Udowodnij na przykładach, że literatura polska towarzyszyła zrywom narodowym i przechowywała pamięć o ich bohaterach
1534. Wątek powstania styczniowego w znanych Ci utworach literackich
1535. Literackie echa powstania styczniowego. Przedstaw sposoby i funkcje nawiązań na wybranych przykładach utworów z okresu pozytywizmu i Młodej Polski
1536. Różne ujęcia tematu powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX wieku. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
1537. Powstanie narodowe w literaturze i sztuce. Skonfrontuj różne interpretacje wybranego powstania. Odwołaj się do wybranych przykładów
1538. Polskie powstania w ujęciu literackim. Omów problem na wybranych przykładach
1539. Zaprezentuj motyw walki powstańczej i narodowowyzwoleńczej w wybranych utworach romantyzmu i pozytywizmu
1540. Idea walki narodowowyzwoleńczej w dziełach wielkich romantyków. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach
1541. Motyw powstania styczniowego w literaturze i sztuce
1542. Zaprezentuj portret powstańca w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok literackich

1543. Powstanie w getcie żydowskim z perspektywy kata i ofiary. Odwołaj się do dowolnych tekstów literackich dla zilustrowania tematu

1544. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołując się do wybranych przykładów porównaj sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów

1545. Literackie obrazy powstania warszawskiego. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów
1546. Omów różne obrazy powstania warszawskiego i ich funkcjonowanie w wybranych tekstach kultury
1547. Powstanie warszawskie w literaturze i filmie
1548. Porównaj obraz powstania warszawskiego w literaturze i filmie na podstawie wybranych utworów
1549. Powstanie warszawskie przykładem patriotycznego zrywu narodu polskiego. Wskaż w oparciu o literaturę i opracowania naukowe
1550. Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze, filmie i fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału
1551. Motyw powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Opisz na wybranych przykładach
1552. Obrazy powstania warszawskiego w literaturze
1553. W jaki sposób literatura tworzy i weryfikuje legendę powstania warszawskiego. Odwołaj się do wybranych utworów
1554. Omów tematykę powstania warszawskiego w wybranych utworach pisarzy współczesnych oraz w wybranych dziełach filmowych

1555. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze
1556. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z dwóch epok
1557. Porównaj różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce dwóch epok
1558. Zanalizuj różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce
1559. Motyw pożegnania w literaturze i sztuce
1560. Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw go w oparciu o wybrane teksty literackie
1561. Rozstania bohaterów. Omów funkcję motywu odwołując się do wybranych utworów literackich
1562. Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze. Omów problemy na podstawie utworów epok romantyzmu i pozytywizmu
1563. Motyw rozstania w literaturze. Omów na przykładach utworów reprezentujących różne rodzaje i gatunki literackie, wskaż funkcje tego motywu
1564. Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich
1565. Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
1566. Rozstanie jako motyw literacki i filmowy. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady

1567. Literackie testamenty i pożegnania. Analiza wybranych utworów

1568. Motyw pracy jako źródło odrodzenia człowieka i zdrowia moralnego społeczeństwa
1569. Motyw pracy w literaturze różnych epok
1570. Motyw pracy jako konieczności życiowej i źródło satysfakcji w tekstach literackich i dziełach innych dziedzin sztuki
1571. Praca jako wartość. Zaprezentuj motyw, odwołując się do wybranych przykładów
1572. Praca jako dobrodziejstwo i jako przekleństwo człowieka. Omów temat analizując celowo wybrane utwory. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy
1573. Praca jako miernik wartości człowieka. Przedstaw problem w oparciu o przykłady literackie różnych epok
1574. Stosunek do pracy jako kryterium wartości człowieka. Omów na przykładzie literatury okresu pozytywizmu
1575. Praca jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich
1576. Praca jako wartość w życiu człowieka. Rozważ temat odwołując się do dzieł literackich dwóch epok
1577. Rola pracy w życiu człowieka. Omów zagadnienie, analizując przykłady z literatury i malarstwa
1578. Praca – źródło szczęścia czy przekleństwo? Analizując celowo dobrany materiał, przedstaw różne sposoby ujęcia tego motywu w literaturze
1579. Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
1580. Motyw pracy jako konieczności życiowej i źródło satysfakcji w tekstach literackich
1581. Ludzie pracy w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj ich na wybranych przykładach
1582. Ludzie pracy w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj te kreacje

1583. Język czasopism młodzieżowych, język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego
1584. Język prasy młodzieżowej. Na podstawie tekstów z wybranych czasopism młodzieżowych zanalizuj cechy pokoleniowej odmiany języka
1585. Język prasy młodzieżowej. Przedstaw cechy charakterystyczne języka na przykładzie wybranych tekstów różnych czasopism
1586. Elementy gwary młodzieżowej w języku czasopism dla młodzieży. Zbadaj zagadnienie na wybranych przykładach
1587. Język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności
1588. Język artykułów prasy młodzieżowej. Oceń jego wpływ na kulturę języka młodego człowieka
1589. Dokonaj analizy języka wybranych czasopism dla młodzieży
1590. Język prasy młodzieżowej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów
1591. Dokonując analizy języka wybranych czasopism młodzieżowych, przedstaw jaki obraz świata kreują

1592. Porównaj sposoby i funkcje mówienia o rzeczywistości PRL-u w literaturze oficjalnego obiegu i drugiego obiegu
1593. Rzeczywistość PRL-u w literaturze i sztuce
1594. Rzeczywistość PRL-u w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach
1595. PRL w literaturze
1596. Życie codzienne w PRL-u jako temat i problem w polskiej prozie współczesnej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1597. Obrazy PRL-u w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł
1598. Zniewolenie Polaków w okresie PRL-u. Przedstaw temat, wykorzystując analizę i interpretację wybranych utworów
1599. Parodia rzeczywistości PRL na podstawie literatury, filmu i malarstwa

1600. Rzeczywistość komunistyczna w literaturze i filmie. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach
1601. Kat i ofiara – scharakteryzuj problematykę reżimu komunistycznego w oparciu o wybrane przykłady literatury polskiej i obcej

1602. Problemy społeczne w zwierciadle literatury pozytywistycznej
1603. Literatura pozytywistyczna wobec haseł epoki: zaprezentuj temat odwołując się do wybranych nowel i powieści

1604. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
1605. Motyw Prometeusza i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
1606. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów analizując celowo dobrany materiał literacki

1607. Język propagandy w środowiskach masowego przekazu. Dokonaj analizy wybranych przykładów z ostatniego 50-lecia
1608. Perswazyjne funkcje języka na przykładach wybranych tekstów propagandowych

1609. Bohaterowie przemienieni, odkupieni, zrehabilitowani. Przedstaw kreacje bohaterów, odwołując się do wybranych utworów literackich
1610. Bohaterowie dynamiczni i ich przemiany. Przedstaw sposoby kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich
1611. Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów na wybranych przykładach literackich
1612. Metamorfoza bohatera literackiego. Omów przyczyny i skutki na wybranych utworach romantycznych
1613. Metamorfozy bohaterów. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu
1614. Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens w literaturze polskiej
1615. Sens metamorfozy bohatera w literaturze. Omów przemiany postaci literackich przykładach wybranych przykładach
1616. Bohaterowie przemienieni. Przedstaw kreacje takich postaci, odwołując się do wybranych utworów literackich
1617. Metamorfoza bohatera jako istotny etap w dziejach wybranych bohaterów. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów
1618. Metamorfoza jako ważny etap w życiu bohatera. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1619. Metamorfoza bohatera literackiego
1620. Przemiany bohaterów literackich. Przedstaw znaczenie tych przemian dla interpretacji utworu, analizując wybrane przykłady
1621. Przemiana wewnętrzna bohatera. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, analizując celowo wybrane utwory
1622. Przemiana wewnętrzna bohatera. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej
1623. Motyw przemiany bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach
1624. Motyw przemiany wewnętrznej jako sposób określenia osobowości bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1625. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1626. W oparciu o wybrane utwory literackie omów przemianę bohatera
1627. Przemiany romantycznego bohatera. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
1628. Przedstaw przemiany bohatera romantycznego na podstawie wybranych utworów literackich
1629. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem analizując wybrane przykłady z epoki romantyzmu
1630. Przemiana bohatera literackiego i jej sens zanalizuj problem odwołując się do przykładów z różnych epok
1631. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach z literatury obcej XIX i/lub XX wieku
1632. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach
1633. Metamorfoza, zmiana. Porównaj kreacje bohaterów literackich, którzy ulegli przemianie lub zmienili poglądy
1634. Bohaterowie przemienieni i zrehabilitowani. Zaprezentuj i scharakteryzuj wybrane postacie

1635. Motyw przemijania w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok
1636. Motyw przemijania w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów
1637. Marność nad marnościami i wszystko marność. Przedstaw biblijny rodowód motywu vanitas i wykaz jego obecność w tekstach literackich różnych epok
1638. Omów funkcjonowanie motywu vanitas na wybranych przykładach z literatury różnych epok
1639. Motyw vanitas w Biblii i sztuce późniejszych epok. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literackich
1640. Vanitas w literaturze i sztuce plastycznej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach z różnych epok
1641. Porównaj literackie obrazy przemijania i śmierci w literaturze antyku, średniowiecza i romantyzmu
1642. Przemijanie, ulotność czasu i małość człowieka jako temat poezji współczesnej. Omów temat, analizując wybrane wiersze

1643. Fascynacja śmiercią, przemijaniem i zachłanne ukochanie życia. Przedstaw różne sposoby wykorzystania tych motywów w literaturze XX wieku

1644. Motyw przemocy w literaturze i filmie. Scharakteryzuj, przywołując właściwe utwory
1645. Okrucieństwo i brutalna siła świata jako motyw literacki. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu i Młodej Polski
1646. Tortury. Omów podane zjawisko odwołując sie do tekstów literackich oraz filmu

1647. Motyw przyjaźni w literaturze
1648. Różnorodne oblicza przyjaźni. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok
1649. Przyjaźń i jej rola w życiu bohaterów literackich i filmowych. Omów temat, analizując wybrane przykłady
1650. Przyjaźń w literaturze. Porównaj sposoby przedstawiania motywu przyjaźni na wybranych przykładach
1651. Przyjaźnie bohaterów literackich. Przedstawiając pary, grupy przyjaciół, omów cechy i rodzaje tych przyjaźni
1652. Na podstawie wybranych utworów różnych epok rozważ rolę przyjaźni w życiu człowieka
1653. Motyw przyjaźni w literaturze. Przedstaw różne jego interpretacje
1654. Przyjaźń jako ważny motyw w literaturze polskiej i powszechnej. Zaprezentuj go na wybranych przykładach epickich

1655. Stefan Żeromski w Dziennikach nazwał otaczającą nas przyrodę wielką księgą piękności. Na przykładach poezji porównaj środki językowe stosowane w opisach przyrody i omów cele wprowadzania tych opisów do literatury
1656. Przedstaw i omów różne sposoby obrazowania natury i przyrody w literaturze
1657. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, analizując wybrane utwory
1658. Sposób opisywania i postrzegania natury w różnych epokach. Omów zagadnienie na czterech wybranych przykładach
1659. Rola przyrody w utworach romantycznych. Przedstaw na wybranych przykładach
1660. Przyroda słowem malowana. Przedstaw na wybranych przykładach stylistykę literackich opisów przyrody
1661. Przyroda jako źródło inspiracji artystycznych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
1662. Obrazy przyrody w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1663. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach
1664. Różne kreacje obrazu przyrody i ich funkcje w utworze. Przedstaw zagadnienie na podstawie polskiej literatury XIX wieku
1665. Przyroda ojczysta jako źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do utworów wybranych epok
1666. Opis przyrody i jej funkcja w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach
1667. Przyroda jako temat w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów na wybranych przykładach
1668. Przedstaw i omów najciekawsze Twoim zdaniem ujęcia obrazów przyrody występujące w literaturze i sztuce
1669. Obraz i rola przyrody w utworach i malarstwie romantycznym. Omów podany temat na wybranych przykładach
1670. Przedstaw na wybranych przykładach rolę flory w twórczości Adama Mickiewicza
1671. Omów obraz przyrody i ich funkcje w twórczości Adama Mickiewicza
1672. Przyroda, jej funkcje i znaczenie w wierszach Jana Twardowskiego. Omów na przykładzie wybranych wierszy

1673. Słowem malowane. Pejzaż w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj sposoby obrazowania krajobrazu w wybranych epokach

1674. Pejzaż jako temat literacki i malarski. Rozwiń temat na wybranych przykładach
1675. Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, ukaż niezwykłość pejzażu romantycznego

1676. Człowiek a natura. Omów relacje między człowiekiem a naturą, interpretując różne utwory
1677. Człowiek wobec natury w literaturze różnych epok
1678. Postawa człowieka wobec świata natury. Przedstaw różne przykłady ludzkich zachowań ukazanych w wybranych utworach literackich

1679. Przysłowia i aforyzmy w utworach literackich; ich funkcja w tekście. Omów na wybranych przykładach

1680. Wizje przyszłości w literaturze i filmie. Przedstaw przywołując odpowiednie dzieła
1681. Wizje świata i człowieka w literaturze science fiction. Omów odwołując się do utworów wybranych twórców
1682. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów różne ujęcia tematu na podstawie wybranych przykładów
1683. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści

1684. Literatura science – fiction. Odwołując się do klasycznych przykładów tego gatunku przedstaw jego najważniejsze cechy

1685. Omów najciekawsze portrety psychologiczne w wybranych powieściach okresu pozytywizmu, modernizmu i 20-lecia międzywojennego
1686. Portret psychologiczny bohatera. Zinterpretuj wybrane sylwetki postaci literackich, korzystając z wiedzy psychologicznej
1687. Powieść psychologiczna. Literackie sposoby obrazowania ludzkiej psychiki. Omów na wybranych przykładach
1688. Powieść psychologiczna - jej istota i struktura. Omów zagadnienie na przykładzie dwóch-trzech utworów literackich
1689. Różne stany psychiczne bohaterów znajdujących się w sytuacjach skrajnych. Przedstaw swoje rozważania na temat literatury podejmującej próbę zgłębienia ludzkiej psychiki

1690. Jakie środki językowe wykorzystują najczęściej twórcy reklamy? Dlaczego? Odpowiedz na pytanie, analizując przykłady konkretnych reklam
1691. Różnorodność środków językowych i stylistycznych stosowanych we współczesnej reklamie
1692. Na wybranych przykładach omów środki językowe i stylistyczne stosowane w reklamie. Oceń ich skuteczność i sformułuj efekty
1693. Omów środki perswazji językowej we współczesnej reklamie
1694. Język reklam telewizyjnych. Dokonaj analizy i oceny wybranych przykładów
1695. Zanalizuj język reklamy (TV, radio, prasa), zwracając uwagę na to, jaki obraz świata kreuje
1696. Dokonaj analizy języka reklam i omów jaki obraz świata kreują reklamy
1697. Przez język do konsumenta. Scharakteryzuj wybrane hasła reklamowe lub teksty reklam pod kątem użytych środków językowych
1698. Opierając się na wybranych przykładach reklam, oceń na czym polegają fenomeny języka reklamy, analizując zgromadzony materiał źródłowy
1699. Język reklam w radiu i telewizji. Omów na wybranych przykładach
1700. Specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi. Na wybranych przykładach omów najważniejsze cechy języka reklamy
1701. Zaprezentuj, wykorzystując samodzielnie zebrany materiał, językowe środki manipulacji i perswazji w reklamie
1702. Perswazyjna funkcja języka w tekstach reklamowych. Analiza zebranych przykładów
1703. Magiczna moc języka reklamy. Omów sposoby wykorzystania języka w reklamie
1704. Język reklamy wczoraj i dzisiaj. Omów na wybranych przykładach
1705. Język reklamy jako narzędzie wywierania wpływu. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach i dokonaj oceny zjawiska
1706. Język na sprzedaż. Na wybranych przykładach omów środki językowe typowe dla reklamy
1707. Zanalizuj językowe środki perswazji stosowane w reklamie telewizyjnej, prasowej i radiowej. Oceń ich jakość
1708. Funkcje słowa, obrazu, muzyki we współczesnej reklamie. Omów zjawisko analizując wybrane przykłady
1709. Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie, dokonując analizy kilku wybranych tekstów reklam i wskaż środki językowe służące manipulacji
1710. Język reklamy /prasa, radio, telewizja/. Charakterystyka tekstów reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji przekazów językowych i użytych środków perswazji
1711. Język reklamy. Przeanalizuj różne sposoby oddziaływania na odbiorcę, odwołując się do wybranych przykładów
1712. Przedstaw język współczesnych reklam. Zanalizuj sposób realizacji funkcji impresywnej
1713. Funkcja impresywna języka w świecie reklamy. Omów zjawisko na wybranych przykładach
1714. Język reklam, ogłoszeń prasowych i bilbordów. Jakie funkcje językowe wykorzystano w podanych tekstach? W wypowiedzi wykorzystaj teksty reklam, ogłoszeń i bilbordów
1715. Językowe środki perswazji w reklamie. Przeanalizuj zgromadzony materiał przykładowy, określ granice między perswazją a manipulacją
1716. Różnorodność funkcji języka reklam. Omów problem na wybranych przykładach
1717. Język współczesnej reklamy społecznej
1718. Język szyldów i bilbordów. Scharakteryzuj środki językowe wykorzystywane przez ten rodzaj reklamy

1719. Omów sposoby budowania funkcji perswazyjnej w różnych komunikatach (np. reklama, kazanie, przemówienie, liryka apelu). Scharakteryzuj środki językowe i perswazyjne służące oddziaływaniu na odbiorcę

1720. Sztuka renesansowa jako wyraz antropocentryzmu. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury

1721. Przewroty społeczne i rewolucje jako tematy literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1722. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich

1723. Obraz rodziny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1724. Portrety rodzinne. Omów obraz rodziny zawarty w utworach literatury polskiej od XVIII do XX wieku
1725. Różne obrazy rodziny. Przedstaw na podstawie literatury
1726. Scharakteryzuj różne portrety rodziny w wybranych tekstach literatury XX wieku
1727. Motyw rodziny i jego funkcjonowanie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok
1728. Analizując wybrane utwory literackie zaprezentuj różne sposoby przedstawiania tematu rodziny w literaturze
1729. Portret rodziny w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich i malarskich
1730. Rodzina w obliczu doświadczeń i wyzwań losu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1731. Rodzice i dzieci. W oparciu o przykłady z literatury i sztuki omów różne relacje panujące w rodzinie
1732. Konflikty rodzinne i sposób ich przedstawiania w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich
1733. Relacje między rodzicami a dziećmi
1734. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi
1735. Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury w konfrontacji z Twoim modelem życia rodzinnego
1736. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów topos i zilustruj przykładami wybranymi z literatury
1737. Portrety matek i dzieci w literaturze
1738. Ojcowie i dzieci. Wzajemne relacje na podstawie wybranych dzieł literackich

1739. Silna kobieta – słaby mężczyzna w literaturze i filmie. Omów na podstawie celowo dobranego materiału

1740. Bohater z książką w ręku
1741. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów na wybranych przykładach

1742. Wizerunki Rosjan w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj sposób ich prezentacji w wybranych utworach
1743. Różne wizerunki Rosjan w literaturze
1744. Rosjanie w oczach Polaków. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich podejmujących ten temat
1745. Sposób i cel opisywania Rosjan w literaturze polskiej
1746. Zaprezentuj obrazy Rosji ukazane w wybranych utworach literackich
1747. Rosja w oczach pisarzy. Przeanalizuj i porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie

1748. Żołnierz, powstaniec, konspirator jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
1749. Etos żołnierza w literaturze i filmie
1750. Żołnierz jako bohater sztuki. Porównaj funkcję tej postaci w wybranych tekstach kultury (literackich i innych dziedzin sztuki)
1751. Wojownik, rycerz, żołnierz jako bohaterowie literatury. Omów na przykładzie wybranych dzieł
1752. Obraz rycerza i żołnierza w znanych tekstach kultury
1753. Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1754. Rycerz i spiskowiec. Analizując wybrane teksty literackie, porównaj dwa sposoby walki
1755. Wizerunek rycerza i spiskowca. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
1756. Rycerz, żołnierz, powstaniec - motyw człowieka walczącego w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1757. Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
1758. Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy posłuszni jej prawom. Przedstaw ideał rycerza na przestrzeni różnych epok w wybranych utworach literackich
1759. Od Rolanda do Kolumbów. W jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na kreacje bohaterów walczących o wolność
1760. Ideał rycerza dawniej i dziś. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw ewolucję motywu rycerza
1761. Na wybranych przykładach przeanalizuj sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze
1762. Scharakteryzuj wizerunek rycerza omawiając wybrane przykłady literackie z różnych epok
1763. Motyw rycerza w literaturze oraz różne jego ujęcia. Omów na wybranych przykładach
1764. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu rycerza w literaturze, w filmie i innych dziedzinach artystycznych
1765. Literackie kreacje rycerza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1766. Rycerz jako bohater literacki i filmowy. Omów na wybranych przykładach dzieł
1767. Motyw rycerza i rycerskiej walki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok literackich
1768. Motyw rycerza i rycerskiej walki – serio i parodystycznie. Zanalizuj na przykładach utworów różnych epok
1769. Przedstaw różne ujęcia motywu rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach z różnych epok
1770. Omów literackie wizerunki rycerzy, odwołując się do wybranych przykładów
1771. Ja i ojczyzna to jedno. Omów kreacje rycerza, spiskowca i żołnierz w wybranych epokach
1772. Przedstaw funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych utworach literackich różnych epok
1773. Porównaj sylwetki rycerzy przedstawione w literaturze dwóch różnych epok
1774. Etos rycerski, jego różnorakie odmiany w dziełach literackich. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów
1775. Różne sposoby funkcjonowania etosu rycerskiego w literaturze XIX wieku. przedstaw na wybranych przykładach
1776. Etos rycerski. Omów sposoby jego funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów
1777. Etos rycerza i jego późniejsze modyfikacje w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach
1778. Średniowieczny etos rycerski w literaturze późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach
1779. Etos rycerski w literaturze. Przedstaw różne sposoby jego kreacji, odwołując się do wybranych tekstów
1780. Etos rycerski i jego ewolucja w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach
1781. Etos rycerski: jego rodowód i obecność w kulturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach
1782. Aktualność etosu rycerza w literaturze współczesnej. Dokonaj analizy tego zjawiska na podstawie wybranych utworów
1783. Literackie wizerunki rycerzy i bohaterów heroicznych. Omów problem na wybranych przykładach

1784. Salon i ulica w literaturze. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory

1785. Zanalizuj przyczyny i skutki wyalienowania bohatera literackiego w świecie. Omów na wybranych przykładach
1786. Zaprezentuj portrety bohaterów wyalienowanych, występujących w wybranych utworach literackich różnych epok
1787. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich
1788. Motyw samotności w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach
1789. Bohater samotny na podstawie 2-3 przykładów
1790. Samotność jednostki w świecie. Omów motyw, analizując wybrane utwory literackie
1791. Bohaterowie samotni lub skazani na samotność. Scharakteryzuj, odwołując się do przykładów
1792. Samotność, cóż po ludziach. Zaprezentuj najciekawsze, Twoim zdaniem, portrety samotników w literaturze
1793. Bohaterowie samotni z wyboru i konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci w wybranych utworach różnych epok
1794. Samotni z wyboru czy z konieczności? Rozważ temat na przykładzie bohaterów romantycznych i modernistycznych
1795. Omów przyczyny samotności i rolę tego stanu w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory
1796. Samotność z wyboru, konieczności, przymusu. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich
1797. Samotność z wyboru, samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki przywołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich
1798. Literackie kreacje samotników
1799. Samotność bohatera literackiego
1800. Rożne oblicza samotności. Przedstaw na przykładach bohaterów wybranych utworów literackich
1801. Czym dla bohatera literackiego może być samotność? Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
1802. Portrety samotników w literaturze. Zanalizuj najciekawsze, Twoim zdaniem, kreacje w wybranych utworach, zinterpretuj, w jaki sposób autorzy wartościowali samotność, jaki sens jej nadawali. Odwołaj sie do utworów z różnych epok literackich
1803. Samotność człowieka – wartość czy ułomność? Omów problem na wybranych przykładach literackich
1804. Samotność – różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich
1805. Samotność człowieka w otaczającym go świecie. Omów temat w oparciu o wybrane przez Ciebie utwory
1806. Samotność wśród ludzi. Omów problem na wybranych przykładach dzieł literackich
1807. Różne aspekty samotności. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo wybranych utworów literackich
1808. Samotność jako wybór, czy konieczność. Udowodnij swój sąd odwołując się do bohaterów wybranych utworów literackich
1809. Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując trzy dowolne utwory literackie XX wieku
1810. Portrety samotników w literaturze. Charakteryzując najciekawsze Twoim zdaniem kreacje, zinterpretuj samotność, odwołując się do czterech utworów z różnych epok
1811. Samotność w literaturze – wybór, przeznaczenie? Omów kategorie samotności bohatera literackiego w nawiązaniu do wybranych tekstów różnych epok
1812. Oblicza samotności w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych utworach
1813. Samotność – wybór czy konieczność? Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
1814. Rozważając problem samotności odwołaj się do wybranych utworów literackich
1815. Samotność jako motyw literacki. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów literackich
1816. Portrety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru. Scharakteryzuj i porównaj wybrane postacie
1817. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj je i porównaj, odwołując się do wybranych utworów literatury romantycznej i współczesnej
1818. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności
1819. Samotność w romantyzmie i współczesności
1820. Samotność - indywidualny wybór, konsekwencja ludzkiej niedoskonałości, element losu człowieka. Omów problem, odwołując się do przykładów literackich
1821. Motyw samotności w literaturze. Rozważ sytuacje bohaterów pozbawionych więzi z ludźmi, odwołując się do wybranych utworów
1822. Problematyka samotności w życiu bohaterów różnych tekstów kultury. Zaprezentuj na wybranych przykładach

1823. Sarmaci w literaturze. Omów temat
1824. Zaprezentuj różne typy sarmackie w oparciu o wybrane utwory literackie i dzieła sztuki
1825. Różne oblicza sarmatyzmu
1826. Sarmacki portret szlachcica w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1827. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na wybranych przykładach
1828. Sarmata-warchoł czy patriota? Analiza porównawcza wybranych bohaterów literackich
1829. Co mówi Sarmata o sobie – co mówią inni o Sarmacie w wybranych utworach literackich
1830. Zaprezentuj różne typy sarmackie w oparciu o wybrane utwory literackie i dzieła sztuki
1831. Sarmacki styl życia. Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia tego zjawiska w wybranych tekstach literackich

1832. Satyra Polaków. Zanalizuj sposoby tworzenia takich satyrycznych obrazów w konkretnych utworach
1833. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przedstaw na przykładzie wybranej epoki
1834. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

1835. Różne sposoby funkcjonowania obrazu sądu i procesu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
1836. Motyw sądu, procesu, śledztwa w literaturze. przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

1837. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji
1838. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj różne sposoby ich przedstawienia
1839. Funkcje scen batalistycznych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
1840. Literackie i malarskie sposoby kreowania scen bitewnych. Porównaj, analizując wybrane przykłady
1841. Literackie i filmowe obrazy bitew. Porównaj sposoby ich ukazania w wybranych dziełach
1842. Omawiając przykłady pochodzące z trzech epok literackich, przedstaw i oceń honorową i niehonorową walkę bohaterów
1843. Bitwy, oblężenia, pojedynki. Zmagania z wrogiem jako motyw literacki i malarski. Omów na wybranych przykładach

1844. Przedstaw najciekawsze realizacje pojedynku w literaturze i innych dziełach sztuki
1845. Przedstaw najciekawsze Twoim zdaniem, realizacje motywu pojedynku w literaturze

1846. Motyw snu i widzenia w literaturze. Przedstaw różne funkcje motywu odwołując się do wybranych utworów literackich
1847. Funkcje snu w literaturze. przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich
1848. Sen i jego funkcja w dziele literackim
1849. Motyw snu w literaturze. Analizując wybrane teksty, omów różne ujęcia tego motywu
1850. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku
1851. Motyw snu i jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1852. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich. Zanalizuj dowolnie wybrane przykłady
1853. Wielorakie funkcje motywu snu w sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych
1854. Sen jako odbicie wnętrza człowieka. Na podstawie wybranych przykładów porównaj różne ujęcia motywu
1855. Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze polskiej i obcej. Omów ją na podstawie analizy wybranych przez siebie utworów
1856. Fascynacja snem – oniryzm jako metoda twórcza. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury
1857. Jaką funkcję pełni oniryzm w literaturze różnych epok? Omów odwołując się do wybranych utworów
1858. Korzystając z wybranych tekstów kultury omów funkcjonowanie motywu onirycznego w literaturze i sztuce
1859. Motyw oniryczne w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach przedstaw jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach

1860. Scharakteryzuj różne typy bohaterów w utworach Henryka Sienkiewicza

1861. Moralne dylematy spiskowców. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury
1862. Dylematy moralne spiskowców romantycznych. Omów na kilku wybranych przykładach

1863. Motyw tajemnicy. Scharakteryzuj bohaterów literackich, którzy skrywali wielkie tajemnice i wyjaśnij jaki wpływ miały one na losy postaci
1864. Bohaterowie ukrywający swoją tożsamość. Odwołując się do wybranych utworów, zanalizuj przyczyny i skutki takiego postępowania

1865. Życie w społeczeństwie – przekleństwo czy wygoda? Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów

1866. Sposób ukazywania sportu w literaturze i sztuce. Zilustruj zjawisko na wybranych przykładach
1867. Wizerunek sportowca w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Zbadaj różnorodność metod kreowania motywu w wybranych tekstach kultury, uwzględniając specyfikę tworzywa z każdej z dziedzin sztuki

1868. Poezja L. Staffa wobec programów poetyckich Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Skomentuj stanowisko twórcy przez analizę wybranych utworów

1869. Literacki, malarski i filmowy wizerunek starego człowieka
1870. Portret starego człowieka w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1871. Wizerunek starego człowieka w tekstach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory
1872. Różne wizerunki starości. Przedstaw temat - odwołując się do wybranych tekstów literackich

1873. Przedstaw zjawisko stereotypu kobiecości we współczesnym filmie i reklamie, analizując wybrane przykłady
1874. Stereotyp kobiecości i męskości w literaturze i w filmie

1875. Ocena stosunków społecznych w wybranych powieściach XX wieku

1876. Stół i biesiada jako motyw literacki. Omów temat, analizując celowo wybrane przykłady z różnych epok

1877. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, filmowe, teatralne, rzeźbiarskie)
1878. Symbolika stroju. Analizując wybrane przykłady scharakteryzuj funkcje ubioru w różnych tekstach kultury

1879. Kosmogonie mitologiczne, biblijne i inne. Scharakteryzuj motyw powstania świata w literaturze i sztuce starożytnej
1880. Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury, malarstwa lub filmu
1881. Motyw stworzenia świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich

1882. Scharakteryzuj język i styl tekstów prasowych, analizując wybrany materiał językowy
1883. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego w oparciu o wybrane przykłady
1884. Język prasy kobiecej – charakterystyczne tematy i środki wyrazu
1885. Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, określ funkcje językowe, analizując wybrane przykłady

1886. Syberia widziana oczyma zesłańców, analiza tematu na wybranych dziełach literatury i malarstwa
1887. Syberia widziana oczyma Polaków. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie
1888. Losy Polaków na Syberii na podstawie wieków XIX, XX i XXI

1889. Symbol w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranej epoki
1890. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Wykaż jego funkcjonowanie na 3-4 wybranych przykładach
1891. Symbolika drzewa w literaturze i malarstwie
1892. Symbolika drzewa w wybranych tekstach kultury różnych epok
1893. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie
1894. Symbol i jego znaczenie w literaturze. Zinterpretuj podany temat na podstawie epiki i dramatu
1895. Przedstaw rolę symbolu w literaturze, odwołując się do wybranych dzieł
1896. Symbolizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując wybrane dzieła
1897. Na czym polegają podobieństwa i różnice między symbolem malarskim i literackim? Odpowiedz na pytanie, posługując się odpowiednio dobranymi przykładami
1898. Przeanalizuj i omów rolę symbolizmu w literaturze Młodej Polski. Przedstaw cele i sposoby wykorzystania go w utworach
1899. Symbol i jego funkcje w literaturze XIX i XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach
1900. Symbol w sztuce i literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1901. Alegoria i symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego funkcje i interpretacje analizując wybrane dzieł

1902. Symbolika barw w literaturze i sztuce

1903. Symbolika liczb w literaturze. Odwołując się do tekstów literackich różnych epok, omów jej funkcje

1904. Różne ujęcia motywu syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1905. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj różne sposoby kreacji tej postaci na wybranych przykładach

1906. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

1907. Motyw szaleństwa w twórczości wybranych pisarzy
1908. Bohater szalony w literaturze. Omów różne kreacje postaci na wybranych przykładach
1909. Obłąkani i szaleni. Różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich
1910. Obłąkani w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu szaleństwa na wybranych przykładach
1911. Różne sposoby wykorzystywania motywów szaleństwa w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do odpowiednich przykładów
1912. Omów motyw szaleństwa, obłędu w literaturze i innych tekstach kultury
1913. Inny świat obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa, analizując wybrane przykłady
1914. Postacie szaleńców w literaturze romantycznej. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów
1915. Obłąkani i szaleni w utworach literackich różnych epok
1916. Omów funkcjonowanie motywu szaleństwa w wybranych przez Ciebie utworach
1917. Motyw szaleństwa w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich
1918. Bohater obłąkany – geniusz czy wariat? Odpowiedz analizując wybrane przykłady literackie
1919. Postacie obłąkane w literaturze. Przedstaw, sięgając do literatury od antyku po romantyzm
1920. Motyw szaleństwa w literaturze i filmie
1921. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w wybranych utworach literackich
1922. Różne ujęcia motywu szaleńczej miłości w wybranych utworach literackich
1923. Ludzie rozsądni i ludzie szaleni – bohaterowie literaccy różnych epok. Zbadaj celowość kontrastowego zestawienia postaci w wybranych utworach
1924. Szaleni i rozważni – dwa sposoby kreowania bohatera w literaturze na przestrzeni dziejów. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory
1925. Wizerunek szaleńca, odmieńca i geniusza w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

1926. Recepta na szczęście. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie
1927. Przedstaw różne recepty na szczęście prezentowane w wybranych utworach literackich
1928. Poszukiwanie recepty na szczęśliwe życie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
1929. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów na wybranych przykładach
1930. Bohaterowie literaccy poszukujący sensu życia. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok
1931. Omów różne motywy szczęścia występujące w literaturze
1932. Różne sposoby osiągnięcia szczęścia przez bohatera literackiego. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
1933. Różne koncepcje szczęścia w literaturze. Dokonaj porównania, analizując wybrane utwory literackie
1934. Przedstaw problem dążenia do szczęścia na podstawie losów wybranych bohaterów literackich
1935. Poszukiwanie szczęścia jako problem i temat w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1936. Różne rozumienie pojęcia szczęścia w literaturze. Omów problem, interpretując celowo dobrane lektury pochodzące z różnych epok literackich
1937. Być szczęśliwym. Jakie drogi prowadzą do osiągnięcia tego stanu? Odwołując się do kilku przykładów literackich porównaj różne koncepcje szczęścia
1938. Literackie wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach. Omów problem na wybranych przykładach
1939. Literackie wizje szczęścia. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane przykłady
1940. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu miejsca i sensu życia. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok
1941. Bohaterowie literaccy poszukujący trwałych wartości egzystencjalnych. Scharakteryzuj wybrane postaci reprezentujące różne epoki literackie
1942. Bohater poszukujący własnego miejsca i harmonii świata w twórczości Paulo Coelho. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory
1943. Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw na wybranych przykładach
1944. Refleksje bohaterów literackich o wartościach. Przedstaw problem, odwołując się do trzech utworów literackich różnych epok
1945. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych i nieszczęśliwych. Omów na wybranych przykładach

1946. Obrazy arystokracji, funkcje tego motywu. Zanalizuj w oparciu o wybrane teksty literackie

1947. Wizerunek szlachty polskiej w literaturze renesansu i baroku. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw podobieństwa i różnice w jej prezentacji

1948. Odwołując się do wybranych utworów, omów wizerunek polskiej szlachty w literaturze polskiej

1949. Przedstaw ocenę polskiego społeczeństwa zawartą w wybranych utworach literackich dwóch dowolnych epok

1950. Na wybranych przykładach literackich przedstaw szpital jako miejsce odizolowania ludzi od społeczeństwa
1951. Szpital wariatów w literaturze. Przedstaw funkcje tego motywu w wybranych utworach

1952. Rozważania nad kondycją ludzką w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów problem, zwracając uwagę na różnorodność metod twórczych poetki
1953. Zaprezentuj twórczość jednego z literackich noblistów. Analizując wybrane utwory omów te ich wartości, które - według Ciebie – mogły zadecydować o przyznaniu tej prestiżowej nagrody

1954. Śmiech wobec głupoty świata
1955. Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny i żartu w utworach różnych epok. Omów w odwołaniu do konkretnych przykładów

1956. Wykaż różnorodność motywu śmierci w tekstach kultury. Analizując, odwołaj się do wybranych dzieł
1957. Na wybranych przykładach literackich z różnych epok opisz motyw ars bene moriendi
1958. Ars moriendi. Omów motyw na przykładzie wybranych utworów średniowiecznych
1959. Ars moriendi. Omów funkcjonowania tego motywu na wybranych przykładach literackich
1960. Ars moriendi – bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji
1961. Człowiek wobec śmierci. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła literackie z różnych epok
1962. Czekając na śmierć – czyli jak i w czym odnaleźć sens życia, kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory różnych epok
1963. Śmierć w literaturze i malarstwie baroku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
1964. Motyw śmierci w literaturze
1965. Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich
1966. Przedstaw sposób funkcjonowania motywu śmierci w literaturze różnych epok
1967. Motyw śmierci i jego funkcjonowanie w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
1968. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1969. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane teksty kultury, przedstaw i oceń środki artystycznego wyrazu
1970. Obraz śmierci. Zanalizuj odpowiedni materiał literacki i z innych dziedzin sztuki, dbając o jego epokową przekrojowość
1971. Odwołując się do literatury i sztuki wybranych epok dokonaj analizy motywu śmierci i jej wizerunku
1972. Omów funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i sztuce różnych epok
1973. Wskaż podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu motywu śmierci w literaturze i sztuce
1974. Przedstaw sposoby ukazywania śmierci w literaturze i malarstwie wybranych epok
1975. Wyobrażenie śmierci w świetle tekstów kultury ( literatura, malarstwo, rzeźba) różnych epok. Porównaj wybrane przykłady
1976. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1977. Różne sposoby ukazywania śmierci w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując przykłady
1978. Dramat samotnego umierania. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych bohaterów literackich i filmowych
1979. Motyw śmierci w literaturze jako wyraz spokoju, godności, buntu i lekceważenia. Omów stosunek człowieka do tego zjawiska, dokonując analizy wybranych utworów
1980. Różne ujęcia motywu śmierci samobójczej. Omów temat na wybranych przykładach
1981. Samobójstwo jako temat literacki. Zbadaj problem w oparciu o wybrane przykłady
1982. Samobójstwo jako temat literacki. Rozważ przyczyny targnięcia się bohatera na własne życie na wybranych przykładach
1983. Samobójstwo bohatera literackiego – znak odwagi czy tchórzostwa? Przedstaw problem na wybranych przykładach
1984. Samobójstwo – zwycięstwo czy klęska? Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1985. Samobójstwo – akt buntu, tchórzostwa, odwagi czy depresji? Rozwiń w oparciu o wybrane dzieła literatury z różnych epok
1986. Samobójstwo – czyn tchórzostwa czy odwagi?
1987. Motyw samobójstwa w utworach doby romantyzmu. Przedstaw i omów
1988. Śmierć jako bohaterka literacka. Omów sposób konstruowania obrazu personifikacji śmierci w literaturze i zinterpretuj jego rolę w wybranych utworach różnych epok
1989. Topos bohaterskiej śmierci
1990. Omów topos śmierci heroicznej i nieheroicznej w wybranych utworach literackich różnych epok
1991. Obrazy śmierci heroicznej i nieheroicznej. Analizując wybrane przykłady literackie porównaj sposób wykorzystania tego motywu
1992. Topos śmierci chwalebnej i śmierci haniebnej w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1993. Omów i porównaj motyw heroicznej śmierci na wybranych przykładach literackich i filmowych
1994. Bohaterska śmierć w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw funkcje tego motywu na wybranych przykładach
1995. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze na podstawie dwóch epok
1996. Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecznej i XIX wieku. Omów na wybranych przykładach
1997. Śmierć Rolanda i sceny bohaterskiego umierania w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1998. Topos śmierci heroicznej w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1999. Motyw gloria victis w literaturze i sztuce. Przestaw temat na wybranych przykładach dzieł różnych epok
2000. Motyw przemijania i śmierci w literaturze. Rozważ, odwołując się do wybranych utworów od średniowiecza do współczesności
2001. Literatura o śmierci i przemijaniu. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach z różnych epok literackich
2002. Przemijanie i śmierć jako problemy ludzkiej egzystencji. Ukaż różne ujęcia tych motywów na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
2003. Wizerunek choroby i śmierci w różnych epokach

2004. Średniowieczne ujęcia obrazu nieba, piekła, szatana, śmierci i Sądu Ostatecznego. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki
2005. Obraz średniowiecza w dziełach literackich i filmowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
2006. Wizje świata i obraz człowieka w epoce średniowiecza odwołując się do malarstwa, literatury, religii i filozofii

2007. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów analizując wybrane przykłady literackie
2008. Przenikanie się świata nadprzyrodzonego z realnym w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego zabiegu literackiego, analizując wybrane przykłady
2009. Obecność świata nadprzyrodzonego w utworach romantycznych. Omów problem na wybranych przykładach
2010. Świat nadprzyrodzony w dramatach różnych epok. Omów funkcję i rolę na podstawie trzech utworów
2011. Świat tajemny, magia, czary… Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby funkcjonowania świata nadprzyrodzonego w dziele literackim i określ jego rolę
2012. Fantastyka i realizm jako sposoby przedstawiania świata. Przedstaw analizę i porównanie wybranych utworów literackich

2013. Ideały i zainteresowania ludzi średniowiecza i renesansu. Dokonaj analizy porównawczej
2014. Człowiek i jego świat wartości w literaturze polskiej średniowiecza, odrodzenia i baroku. Rozważ temat, analizując wybrane przykłady literackie
2015. Porównaj postawy wobec życia i śmierci w literaturze średniowiecza i renesansu. Omów odwołując się do wybranych przykładów
2016. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, porównaj świat wartości człowieka żyjącego w dwóch zdecydowanie różniących się epokach

2017. Dekalog bohaterów Stefana Żeromskiego. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie
2018. Społecznicy w utworach Żeromskiego – ich słabość i siła. Omów problem na wybranych przykładach
2019. Problematyka moralna w utworach Stefana Żeromskiego
2020. Omów sposoby kreacji wybranych bohaterów zaprezentowanych w dziełach Stefana Żeromskiego
serwis maturalny
 
Posty: 24
Dołączył(a): 10.09.2009 17:11

Re: Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

Postprzez serwis maturalny » 14.10.2010 17:24

2021. Dzieło literackie jako świadectwo swego czasu. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
2022. Światopogląd epoki a popularność gatunku literackiego. Omów na wybranych przykładach literackich
2023. Przedstaw na wybranych przykładach, że literatura i inne dziedziny sztuki wyrażają światopogląd swojego czasu

2024. Niebo samo nie spadnie trzeba je osiągnąć (Adam Mickiewicz). Problem dążenia do świętości w ujęciach twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach literackich
2025. Najpiękniejsza postać świętego (św. Aleksy, św. Franciszek, św. Maksymilian Kolbe i inni). Dokonaj prezentacji i oceny wybranych literackich kreacji świętych
2026. Średniowieczne wzorce świętości: święty Aleksy i święty Franciszek. Dwie postawy wobec Boga, świata, człowieka
2027. Wizerunek świętych w literaturze i sztuce. Przedstaw temat analizując wybrane dzieła z różnych epok
2028. Święty w literaturze i malarstwie. Odwołując się do wybranych przykładów, zinterpretuj symbolikę związaną z tą postacią
2029. Portrety świętych w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj celowo dobrane teksty kultury
2030. Średniowieczne koncepcje świętości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach

2031. Różne ujęcia motywu tańca w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
2032. Motyw tańca w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach literackich
2033. Motyw tańca w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2034. Motyw tańca i jego funkcje w wybranych utworach literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów
2035. Funkcje motywu tańca w tekstach literackich. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów
2036. Taniec jako sposób wyrażania emocji
2037. Różne sposoby funkcjonowania motywu tańca w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach
2038. Porównaj sposoby i funkcje tańca, muzyki w wybranych dziełach różnych epok
2039. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
2040. Motyw tańca. Przedstaw na podstawie literatury i filmu
2041. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów, analizując wybrane przykłady
2042. Motyw tańca w literaturze i malarstwie. Omów temat w oparciu o analizę wybranych dzieł
2043. Różne sposoby wykorzystanie motywu tańca. Omów je, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki
2044. Motyw tańca. Omów temat na wybranych przykładach literackich, filmowych i muzycznych
2045. Motyw tańca i biesiady w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
2046. Motyw tańca i wesela literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładów

2047. Taniec śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza

2048. Tatry jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów na wybranych przykładach
2049. Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
2050. Tatry jako inspiracja dla artystów. Zanalizuj różne realizacje tego motywu w literaturze i sztuce
2051. Obrazy Tatr w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury
2052. Tatry w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce Młodej Polski. Omów temat na wybranych przykładach
2053. Obraz Tatr w twórczości Adama Asnyka i twórczości literatów Młodej Polski. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
2054. Artystyczne doznania o Tatrach i Zakopanem
2055. Fascynacja przyrodą tatrzańską i folklorem tatrzańskim w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych tekstach kultury
2056. Przyroda tatrzańska jako inspiracja poetów i malarzy w okresie Młodej Polski. Omów temat analizując celowo wybrane teksty kultury
2057. Fascynacje górami. Omów zjawisko na celowo wybranych przykładach z literatury i sztuki, porównaj analizowane teksty kultury

2058. Fenomen teatru Szekspira, jego wpływ na literaturę i sztukę późniejszych epok
2059. Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

2060. Funkcjonowanie motywu testamentu w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok

2061. Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze różnych epok
2062. Tęsknota za ojczyzną jako motyw w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przez siebie utworów
2063. Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej
2064. Tęsknota za ojczyzną jako czynnik wpływający na postawy bohaterów literackich. Omów problem, analizując wybrane utwory literatury XIX wieku
2065. Przedstaw motyw tęsknoty za ojczyzną na podstawie wybranych dzieł romantycznych
2066. Różne ujęcia motywu tęsknoty w literaturze. Omów je, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
2067. Motyw tęsknoty i sposób jego literackiej prezentacji. Rozważ temat w oparciu o wybrane przykłady

2068. Problem tolerancji w literaturze polskiej i obcej na wybranych przykładach
2069. Czym jest tolerancja? Rozważ problem odwołując się do postaw bohaterów literackich i własnych przemyśleń
2070. Tolerancja wobec Żydów w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich

2071. Na wybranych przykładach przedstaw różne ujęcia literackie obrazu człowieka żyjącego w systemie totalitarnym
2072. Problem funkcjonowania władzy totalitarnej w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
2073. Narodziny i skutki totalitaryzmu. Przedstaw na wybranych przykładach
2074. Przedstaw i porównaj światopoglądowe analizy XX-wiecznych systemów totalitarnej przemocy zawarte w utworach Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
2075. Dwudziestowieczne totalitaryzmy i próba zachowania ludzkiej godności – na podstawie przeżyć obozowych
2076. Wpływ systemów totalitarnych na psychikę ofiary na podstawie literatury XX wieku
2077. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. W swojej prezentacji uwzględnij kontekst historyczny
2078. Zniewolenie jednostki przez system totalitarny. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich
2079. Omów problem ludzkich zachowań w sytuacjach ekstremalnych. Odwołaj się do literatury XX
2080. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych faszyzmu i stalinizmu. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory
2081. Destrukcyjny wpływ ustroju totalitarnego na życie jednostki. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów
2082. Scharakteryzuj doświadczenia człowieka doby totalitaryzmu XX wieku na wybranych przykładach literackich
2083. Jaką postawę przyjął człowiek wobec doświadczeń totalitaryzmu? Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów literatury polskiej XX wieku
2084. W oparciu o teksty literackie XX wieku przedstaw postawy człowieka wobec zagrożeń totalitaryzmu
2085. Omów na wybranych przykładach w jaki sposób literatura, film i inne dziedziny sztuki pokazują ideologie totalitarne – ideologie zła
2086. System totalitarny w literaturze i filmie. Przedstaw problem na wybranych przykładach
2087. Doświadczenie faszyzmu i stalinizmu w literaturze współczesnej. Omów problem na wybranych przykładach
2088. Zachowanie człowieka w sytuacji ekstremalnej
2089. Człowiek w sytuacjach zagrożenia. Omów zagadnienie na wybranych utworach literackich XX wieku
2090. Motyw wolności człowieka i jego bunt przeciwko systemowi oraz zniewolenie umysłu. Omów na wybranych przykładach
2091. Faszyzm i stalinizm jako sposób zniewolenia człowieka. Omów problem, interpretując odpowiednie przykłady
2092. Doświadczenie faszyzmu i stalinizmu w literaturze współczesnej. Omów problem na wybranych przykładach
2093. Omów problem stalinizmu i faszyzmu w wybranych utworach literatury polskiej
2094. Omów cechy stalinizmu i faszyzmu na podstawie wybranych utworów literackich
2095. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Scharakteryzuj różne postawy bohaterów w literaturze polskiej i obcej
2096. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Prezentując wybranych bohaterów literackich, omów ich zachowanie, wybory moralne, postawy
2097. Omów problem ludzkich zachowań w sytuacjach ekstremalnych. Odwołaj się do trzech utworów z literatury wojennej i innej
2098. Przedstaw różne typy zachowań ludzkich w ekstremalnych, wojennych warunkach, analizując wybrane utwory literackie
2099. Człowiek XX wieku w sytuacjach ekstremalnych. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
2100. Człowiek w sytuacji granicznej. Omów temat, analizując postawy bohaterów literatury obozowej
2101. Portrety bohaterów postawionych w sytuacjach ekstremalnych. Porównaj różne ich wizerunki, wykorzystując wybrane utwory literackie
2102. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Przedstaw to zagadnienie, analizując wybrane przykłady utworów literackich poświęconych II wojnie światowej
2103. Przedstaw literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów temat na wybranych przykładach
2104. Odwołując się do wybranych dzieł literatury współczesnej przedstaw postawy, jakie przyjmowali bohaterowie literaccy wobec systemu totalitarnego
2105. Światy nieludzkie i człowiek uwikłany w ich koszmar. Omów na wybranych przykładach
2106. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów pisarzy polskich i obcych

2107. Wizje ustrojów politycznych w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

2108. Tragedia antyczna i jej rola w życiu starożytnego Greka

2109. Twoja ulubiona postać współczesna – zaprezentuj sylwetkę wybranego twórcy (Jan Twardowski)

2110. Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów epickich

2111. Od Heroda do Stalina – literackie portrety tyranów. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

2112. Rola tytułu w utworach literackich. Omów na dowolnych przykładach
2113. Funkcje tytułów w utworach literackich. Przedstaw na wybranych utworach
2114. Motto i tytuł w literaturze
2115. Jaką rolę pełnią tytuł i motto w utworze literackim. Odwołaj się do przykładów z różnych epok literackich
2116. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach
2117. Motto, tytuł, ostatnia scena kluczem do interpretacji dzieła. Omów funkcję wymienionych elementów utworu literackiego na wybranych przykładach
2118. Sens i znaczenie tytułów, ostatnich scen i motta w dziełach literackich. Omów, analizując celowo zgromadzone przykłady
2119. Rola motta w interpretacji dzieła literackiego. Odwołaj się do odpowiednich utworów

2120. Umiłowanie człowieka i protest przeciw jego krzywdzie. Omów na podstawie wybranych utworów pozytywistycznych i młodopolskich

2121. W świecie utopii. Przedstaw kilka literackich wizji krain szczęśliwości i określ ich funkcje
2122. Utopijna i antyutopijna wizja przyszłości w literaturze. Przedstaw na wybranych utworach różnych epok
2123. Utopie i antyutopie w literaturze. Sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach
2124. Odwieczne marzenia ludzi zawarte w utopiach. Zanalizuj wybrane przykłady utopii literackich
2125. Różnorodne ujęcia motywu utopii w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2126. Różne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach różnych epok. Zaprezentuj temat uwzględniając kontekst historyczno-literacki
2127. Porównaj różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach dwóch epok

2128. Sposoby ukazania Warszawy w tekstach literackich. Omów temat na wybranych przykładach
2129. Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku
2130. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarskich XIX i XX wieku
2131. Literackie obrazy Warszawy. Omów różne sposoby kreowania tego miasta w wybranych utworach
2132. Obraz Warszawy w literaturze różnych epok. Porównaj i omów na wybranych przykładach
2133. Przedstaw obrazy Warszawy w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł
2134. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa i dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku
2135. Scharakteryzuj obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa i malarstwie Aleksandra Gierymskiego
2136. Warszawa i jej mieszkańcy w twórczości Bolesława Prusa oraz na obrazach Aleksandra Gierymskiego. Porównaj literackie i malarskie widzenia świata
2137. Nie ma cwaniaka nad Warszawiaka. Czy taki jest stereotyp Warszawiaka? Odwołaj się do wybranych tekstów kultury

2138. Przedstaw i omów rolę i sposób funkcjonowania wątków sensacyjnych w literaturze i filmie

2139. Różne ujęcia motywu wesela w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł
2140. Motyw wesela w literaturze. Omów jego rolę i funkcje na przykładzie wybranych utworów
2141. Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów
2142. Motyw wesela i jego różnorodne funkcje w literaturze polskiej. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich
2143. Przywołując wybrane utwory, omów różne sposoby ujęcia wesela i ich funkcje
2144. Motyw wesela. Zbadaj znaczenie i funkcje
2145. Motyw wesela w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane przykłady
2146. Motyw wesela i tańca w różnych utworach literackich. Przedstaw analizę porównawczą i określ funkcje motywu
2147. Przedstaw motyw ślubu i wesela w literaturze, dokonując analizy wybranych utworów
2148. Ślub i wesele w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich
2149. Chrzest, zaręczyny, wesela. Czy zawsze szczęśliwe momenty w życiu? Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich

2150. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby ukazania wsi i jej problemów w literaturze
2151. Wieś jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Dokonaj analizy funkcjonowania motywu w wybranych dziełach
2152. Wieś i jej obraz w wybranych utworach różnych epok
2153. Wieś polska w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w różnych epokach literackich
2154. Porównaj sposoby kreowania obrazów polskiej wsi w literaturze. Omów temat na przykładzie utworów z różnych epok
2155. Wieś i chłopi w wybranych dziełach twórców Młodej Polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
2156. Oblicze wsi polskiej w literaturze renesansu i Młodej Polski
2157. Obraz życia wsi polskiej w literaturze renesansu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach
2158. Jakie obrazy życia chłopów i ich pracy przedstawiają autorzy różnych epok? Zinterpretuj pod tym kątem trzy wybrane utwory modernizmu lub współczesności
2159. Obraz wsi w literaturze i malarstwie pozytywizmu i Młodej Polski. Dokonaj analizy porównawczej sposobu ujęcia tematu
2160. Obraz wsi polskiej w literaturze dwóch wybranych epok. Omów na przykładach
2161. Obraz wsi w utworach pisarzy polskich. zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury staropolskiej, pozytywistycznej i młodopolskiej
2162. Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie
2163. Analizując wybrane dzieła literackie oraz plastyczne, porównaj sposób przedstawienia wsi w literaturze i w malarstwie różnych epok
2164. Obraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
2165. Obraz wsi w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
2166. Wieś i jej mieszkańcy, przedstaw sposób ich kreowania w Chłopach W. Reymonta, Weselu S. Wyspiańskiego i Opowiadaniach S. Żeromskiego
2167. Różne spojrzenia na wieś w literaturze. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach
2168. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy. Ukaż na wybranych przykładach
2169. Różne ujęcia motywu wsi w literaturze
2170. Radości i smutki życia na wsi. Różne wizje wsi polskich poetów i pisarzy. W swojej wypowiedzi wykorzystaj przykłady z literatury
2171. Literackie obrazy wsi na przestrzeni epok – podobne czy różne? Zinterpretuj wybrane teksty
2172. Literackie fascynacje wsią i życiem jej mieszkańców. Określ i omów sposoby przedstawiania wsi, odwołując się do wybranych tekstów
2173. Obraz polskiej wsi w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
2174. Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dwóch epok
2175. Różne wizje wsi w literaturze polskiej
2176. Różne wizje wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2177. Czy zawsze wieś spokojna, wieś wesoła? Porównaj obrazy wsi w literaturze polskiej na wybranych przykładach
2178. Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj, analizując teksty literackie rożnych epok
2179. Przedstaw różne obrazy wsi polskiej i sposoby ich kreacji w epokach dawnych i czasach nam współczesnych
2180. Motyw wsi w literaturze
2181. Mitologizacja wsi nie tylko w literaturze młodopolskiej. Przedstaw problem na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego i innych tekstów literackich

2182. Motyw więźnia. Zbadaj jego funkcjonowanie w literaturze i innych tekstach kultury współczesnej

2183. Więzienie jako temat i motyw literacki w epice i dramacie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej

2184. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
2185. Motyw winy i kary w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
2186. Różne ujęcia motywu winy i kary. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
2187. Przedstaw wyobrażenie o winie i karze w wybranych utworach literackich różnych epok
2188. Problem winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
2189. Na podstawie wybranych utworów przedstaw wieloaspektowość problemu winy i kary w literaturze
2190. Motyw winy, kary i odkupienia w literaturze. Omów problematykę odwołując się do wybranych bohaterów literackich

2191. Kara jako konsekwencja zbrodni. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
2192. Przedstaw motyw zbrodni i kary na podstawie wybranych utworów literackich
2193. Różne sposoby funkcjonowania motywu zbrodni i kary w wybranych utworach literackich
2194. Motyw zbrodni i kary w literaturze
2195. Zinterpretuj motyw zbrodni i kary ukazany w literaturze różnych epok
2196. Przedstaw różne sposoby ujęcia motywu zbrodni i kary, analizując wybrane dzieła literackie

2197. Witkacy – artysta wszechstronny. Zaprezentuj jego sylwetkę twórczą

2198. Obraz Niemców, Rosjan, Żydów – postaci drugiego planu utworów literatury polskiej jako temat rozważań o dobrym sąsiedztwie na pograniczu kultur i narodów. Omów, analizując wybrane utwory
2199. Wizerunek obcych (np. Niemców, Żydów, Rosjan) w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

2200. Walka dobra ze złem w literaturze fantasy. Przedstaw na podanych przykładach
2201. Bogactwo i złożoność świata wykreowanego przez literaturę fantasy, omów analizując wybrane dzieła
2202. J. R. R. Tolkien jako twórca nowego fantastycznego świata. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
2203. Porównaj realizację konwencji fantasy w cyklu powieściowym Władca Pierścieni J. R. R. Tolkiena i filmowej realizacji P. Jacksona. Przedstaw wpływ mitologii na kreację świata przedstawionego wskazanych dzieł kultury
2204. Władca Pierścieni J. R. R. Tolkiena jako metafora odwiecznej walki dobra i zła. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych kontekstów literackich, filozoficznych i historycznych
2205. Motyw walki dobra ze złem w trylogii Władca pierścieni Tolkiena. Analizując temat, omów funkcje motywu w dziele

2206. Różne oblicza władzy. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej
2207. Oblicza władzy. Interpretując celowo wybrane utwory, przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze różnych epok
2208. Władza i władca jako motyw literacki. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach
2209. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, siła niszcząca… Scharakteryzuj literackie portrety władców z wybranych dzieł literackich
2210. Władza – zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów literackich
2211. Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca… Rozważ jej wpływ na postępowanie i osobowość wybranych bohaterów literackich
2212. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa… Do jakich refleksji na ten temat skłania cię lektura wybranych dzieł
2213. Władza jako wartość i antywartość. Omów problem na wybranych utworach
2214. Od Makbeta do Jądra ciemności. Zinterpretuj wybrane teksty literackie, przedstaw problem destrukcyjnej żądzy władzy
2215. Różne oblicza władców utrwalone w literaturze. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów
2216. Portrety władców w dramatach Szekspira. Przedstaw wybrane kreacje
2217. Portrety władców w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury polskiej
2218. Topos władcy w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
2219. Oblicza władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze na wybranych przykładach różnych epok
2220. Różne oblicza władców. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze XIX i XX wieku
2221. Różnorodne wizerunki władcy w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok
2222. Motyw władcy w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
2223. Topos władcy idealnego w literaturze. Omów na wybranych przykładach

2224. Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie tego związku w wybranych dziełach literackich i filmowych

2225. Wolność i tyrania w literaturze. Omów na wybranych przykładach

2226. Relacje między człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów autorów literatury współczesnej

2227. To się czyta dzisiaj - modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie dwóch, trzech twórców spoza szkolnego kanonu przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat

2228. Tematy polskiej prozy przełomu XX/XXI wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Tomka Tryzny lub innych współczesnych prozaików

2229. Przedstaw postać twórcy, który realizował się co najmniej w dwóch różnych dziedzinach sztuki
2230. Stanisław Wyspiański malarz, dramaturg, poeta. Zaprezentuj sylwetkę twórczą artysty
2231. Stanisław Wyspiański i jego artystyczne dokonania. Analiza twórczości na wybranych przykładach z literatury i sztuki
2232. Stanisław Wyspiański poeta, dramaturg, artysta teatralny i malarz
2233. Stanisław Wyspiański artysta wszechstronny. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł artysty

2234. Bohaterowie literaccy, których podziwiasz. Scharakteryzuj wybrane sylwetki i uzasadnij swój wybór
2235. Odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych przedstaw wzorce parenetyczne czasów współczesnych
2236. Zaprezentuj wzorce osobowe w literaturze wybranych epok i skonfrontuj je z własnym rozumieniem ideału człowieka
2237. Wzorce postaw moralnych i obywatelskich w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienia opierające się na analizie wybranych przykładów
2238. Bohaterowie literaccy, którzy mogą być wzorem dla współczesnego człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach
2239. Trud wierności sobie. Ukaż losy wybranych bohaterów literackich, którzy prezentowali taką postawę i oceń ich postępowanie

2240. Różne kreacje zakochanego mężczyzny w literaturze. Omów zagadnienie, dokonując analizy przykładów literackich

2241. Rozważ funkcje jakie pełni literatura nawiązując do wybranych dzieł
2242. Najczęściej literatura jest wyrazem poglądów pesymistycznych. Znajdź i odpowiednio zbadaj wybrane dzieła, które przeczą temu przekonaniu – sprecyzuj i oceń ich optymistyczne przesłanie. Uwzględnij kontekst kulturowy przywołanych tekstów

2243. Sceny kluczowe w utworach literackich. Omów ich funkcje analizując celowo dobrane teksty pochodzące z różnych epok literackich

2244. Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń? Zanalizuj zakończenia wybranych utworów i przedstaw swoje wnioski
2245. Omów funkcje literackich szczęśliwych zakończeń, odwołując się do wybranych przykładów

2246. Psychologiczny portret zbrodniarza. Zinterpretuj zagadnienie na podstawie literatury polskiej i obcej
2247. Co kieruje osobami, które decydują się popełnić zbrodnię? Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich
2248. Zbrodnia jako źródło cierpienia. Zanalizuj postawy czterech wybranych bohaterów literackich
2249. Zbrodniarz ofiarą własnej zbrodni. Przedstaw problem w oparciu o wybrane dzieła literackie
2250. Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw problem na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych epok
2251. Bohaterowie z kainowym piętnem. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich
2252. Jak rodzą się zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki
2253. Narodziny zbrodni. Wskaż mechanizmy rozbudzające w człowieku negatywne instynkty. Przedstaw ludzkie zachowania
2254. Dlaczego ludzie popełniają zbrodnie? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok
2255. Ewolucja psychiki zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie XIX wieku
2256. Portret zbrodniarza w literaturze
2257. Mordercy i zbrodniarze w literaturze. Przedstaw ich portrety na przykładzie wybranych utworów literackich
2258. Zbrodnia i zbrodniarz. Przedstaw wizerunki oprawców oraz ich sposób prezentowania, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i obcej
2259. Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok
2260. Czy istnieje zbrodnia doskonała? Omów problem na wybranych przykładach z różnych epok kultury
2261. Porównaj wykorzystanie motywu zbrodni w utworach literatury pięknej i w kryminałach, odwołując się do celowo dobranego materiału literackiego
2262. Morderstwo, zabójstwo jako ważny motyw w osiągnięciu celów. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła literackie

2263. Motyw zdrady małżeńskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich
2264. Motyw zdrady w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy wybranych przykładów
2265. Motyw zdrady w utworach literackich. Omów jego różne funkcje odwołując się do wybranych utworów
2266. Zaprezentuj sposoby ujęcia motywu zdrady i sposoby jej ukazywania w literaturze polskiej i powszechnej
2267. Omów sposoby funkcjonowania motywu zdrady w utworach literackich różnych epok
2268. Problem zdrady w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
2269. Różne konsekwencje zdrady jako metody działań człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych dramatów z literatury polskiej i obcej
2270. Zdrada i podstęp jako środek do osiągnięcia celu. Przedstaw i oceń zagadnienie na wybranych przykładach

2271. Bohater czy zdrajca. Omów na wybranych przykładach
2272. Od patrioty do zdrajcy. Przedstaw na celowo wybranych przykładach literacki wizerunek Polaków
2273. Patrioci i zdrajcy. Omów sposoby kreacji wybranych postaci literatury polskiej różnych epok

2274. Zjawy, duchy, wizje i ich funkcje w wybranych utworach. Omów temat, analizując celowo wybrane przykłady z różnych epok
2275. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcję tego motywu na wybranych przykładach
2276. Zjawy i duchy w literaturze romantyzmu. Omów na wybranych przykładach
2277. Motyw duchów, zjaw i upiorów w literaturze romantyzmu
2278. Jakie znasz zjawy, duchy, upiory w literaturze? Omów temat, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
2279. Świat zjaw i duchów. Omów jego funkcje w wybranych dziełach literackich
2280. Widma, zjawy, sny w utworach literackich. Omów ich funkcje na wybranych przykładach
2281. Rola i funkcje postaci nadprzyrodzonych w literaturze
2282. Literackie funkcje zjaw i duchów w wybranych utworach różnych epok. Omów temat, prezentując różne przykłady
2283. Zjawy, upiory, wampiry. Na wybranych przykładach omów funkcje jakie pełnią w literaturze wymienione motywy
2284. Zjawy, widma, upiory. Świat duchów w literaturze polskiej. Omów sposoby przedstawiania i funkcje na przykładzie wybranych utworach
2285. Zjawy, wiedźmy, wizje, sny. Określ jaką rolę pełnią w literaturze różnych epok
2286. Duchy, zjawy i upiory w literaturze Mickiewicza i Szekspira. Omów temat na wybranych przykładach
2287. Duch, upiór, zjawa. Przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych przykładach literackich
2288. Sposób przedstawiania i funkcje duchów, zjaw, upiorów lub wampirów w dziele literackim i filmie
2289. Zjawy, duchy, wizje i sny. Określ funkcje jakie pełnią w literaturze dwóch wybranych epok
2290. Duchy, zjawy i upiory. Jaką pełnią rolę w literaturze i innych tekstach kultury
2291. Zjawy, duchy, sny i wizje. Określ funkcję jaką pełnią one w wybranych przez Ciebie utworach
2292. Istoty i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, przywołując celowo dobrane przykłady. Zanalizuj sposób opisu postaci i zjawisk fantastycznych
2293. Zjawy, duchy i upiory. Omawiając temat na dowolnie wybranych przykładach, wyjaśnij funkcję postaci fantastycznych w literaturze
2294. Obcowanie żywych z umarłymi. Analizując przykłady z różnych epok, scharakteryzuj formy i funkcje tego tematu w literaturze

2295. Goście z zaświatów w literaturze. Przedstaw i omów ich funkcje na wybranych przykładach
2296. Porównaj obrazy zaświatów w utworach literackich, analizując wybrane przykłady z różnych epok
2297. Przedstaw i zinterpretuj obraz zaświatów na przykładach literackich z różnych epok
2298. Wizja zaświatów w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

2299. Człowiek wobec dobra i zła. Analizując wybrane teksty literackie z różnych epok, przedstaw wybory bohatera i je oceń
2300. Dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładach wybranych utworów literackich
2301. Dobro i zło w ujęciu różnych autorów literatury. Omów na wybranych przykładach
2302. Mroczne strony natury ludzkiej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
2303. Przedstaw walkę dobra ze złem na wybranych utworach z różnych epok
2304. Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem charakteryzując wybrane postacie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową
2305. Człowiek wobec zła. Analizując wybrane utwory literackie przedstaw różne ujęcia tego problemu
2306. Omów przyczyny i konsekwencje różnych postaw człowieka wobec zła w oparciu o literaturę XX wieku
2307. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła otaczającego świata. Odwołaj się do wybranych utworów.
2308.
2309. Walka dobra ze złem jako temat w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
2310. Walka dobra i zła jako odwieczny problem przed którym staje człowiek. Przedstaw temat analizując postawy bohaterów z wybranych epok literackich
2311. Sztuka wobec nieustannego zmagania się dobra ze złem. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych
2312. Walka dobra ze złem. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie
2313. Zło jest wynikiem opętania duszy przez namiętność (Szekspir). Na podstawie niniejszego stwierdzenia przedstaw bohaterów czyniących zło
2314. Zło jest wynikiem opętania duszy przez namiętność. Potwierdź lub zaneguj prawdziwość słów Szekspira, prezentując bohaterów czyniących zło
2315. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła, odwołując się do wybranych utworów
2316. Personifikacja zła w literaturze. Porównaj sposoby ukazania oraz funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach literackich różnych epok
2317. Motyw zła w literaturze różnych epok. Omów problem, analizując i interpretując wybrane utwory

2318. Zwierzę jako bohater literacki. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory
2319. Omów funkcje i sposób przedstawiania zwierząt w literaturze

2320. Żart i refleksja. Zastanów się nad rolą różnych sposobów widzenia świata w wybranych utworach literatury staropolskiej i oświeceniowej

2321. Symbolika motywu żeglarza. Omów na wybranych przykładach z literatury

2322. Omów stosunek Żeromskiego do tradycji romantycznej i pozytywistycznej, poddając analizie znane Ci utwory pisarza

2323. Różne portrety żony w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
2324. Kobiety żonami bohaterów. Omów na wybranych przykładach
2325. Wizerunek żony w XVIII i XIX wieku
2326. Romantyczne wizerunki żon. Przedstaw różne kreacje bohaterek na podstawie wybranych utworów literackich
2327. Omów różne sposoby ujęcia motywu żony, odwołując się do wybranych utworów z literatury

2328. Literackie wizerunki ukochanej kobiety. Omów zagadnienie, wykorzystując utwory doby oświecenia i romantyzmu

2329. Portret Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski
2330. Tematyka żydowska i sposób jej ujęcia w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
2331. Różne ujęcia motywu Żyda w literaturze polskiej. omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
2332. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej najczęstsze wizerunki postaci Żyda
2333. Żydzi w literaturze polskiej. Rozważ na podstawie wybranych przykładów literackich
2334. Sposoby kreowania postaci Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj, analizując wybrane utwory z różnych epok
2335. Tematyka żydowska w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
2336. Przedstaw problematykę żydowską na wybranych przykładach literatury polskiej
2337. Portrety Żydów na kartach wybranych utworów literatury polskiej. Omów temat
2338. Wizerunek Żyda w literaturze i filmie XX wieku
2339. Relacje między Polakami a Żydami. Omów problem w wybranych utworach
2340. Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku
2341. Portrety Niemców i Żydów na kartach wybranych utworów literatury polskiej
2342. Wizerunek Żydów w pozytywistycznej Europie
2343. Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury okresu pozytywizmu
2344. Zaprezentuj różne portrety Żydów w polskiej literaturze, odwołując się do wybranych utworów
2345. Obraz Żydów w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
2346. Stereotyp Żyda i jego przełamywanie w literaturze XIX i XX wieku
2347. Omów problem żydowski, czyli tragedię wyobcowania w publicystyce i literaturze II połowy XIX i XX wieku
2348. Portret Żyda w literaturze polskiej. Omów na podstawie utworów XIX i XX wieku
2349. Tematyka żydowska w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw i omów na wybranych przykładach
2350. Polacy i Żydzi wobec doświadczeń II wojny światowej
2351. Zagłada Żydów jako temat literacki. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory
2352. Tematyka żydowska i sposób jej ujęcia w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
2353. Portret Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski
2354. Przedstaw różne sposoby kreacji Żydów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Na podstawie analizy przykładów
2355. Żydzi w Polsce – swoi czy obcy? Omów problem na wybranych przykładach literackich
2356. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej najczęstsze wizerunki postaci Żyda
2357. Żydzi i kwestia żydowska w literaturze polskiej XIX i XX wieku
2358. Żydzi i kwestia żydowska. Rozwiń relacje między Polakami a Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
2359. Portrety Żydów polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych dziełach
2360. Wizerunek Żydów w sztuce i literaturze
2361. Sposoby przedstawienia Żydów w różnych tekstach kultury. Opisać i porównać
2362. Portret Żydów w różnych tekstach kultury. Porównaj sposoby jego kreowania
2363. Przedstaw różne kreacje Żydów w literaturze i sztuce XIX i XX wieku, analizując wybrane dzieła

2364. Obraz dzieci żydowskich w literaturze Holocaustu. Omów na wybranych przykładach
2365. Obraz dziecka podczas Holocaustu. Omów dokonując analizy celowo dobranych utworów
2366. Portret dziecka czasu Holokaustu w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj postaci, analizując wybrane teksty literackie
2367. II wojna światowa widziana oczyma dzieci. Omów na podstawie literatury
2368. Dzieci jako ofiary totalitaryzmu. Przedstaw literackie sposoby ujęcia problemu, analizując wybrane utwory XX wieku. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki

2369. Człowiek wobec żywiołów natury. Omów różne zachowania odwołując się do analizy wybranych utworów
serwis maturalny
 
Posty: 24
Dołączył(a): 10.09.2009 17:11

Re: Największy wybór wzorów prezentacji maturalnych - strona www

Postprzez serwis maturalny » 02.09.2011 14:39

Aktualny numer gg: 350 361 36
serwis maturalny
 
Posty: 24
Dołączył(a): 10.09.2009 17:11Powrót do Ciekawe strony www

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

cron